Morningstar nedgraderer Delphi Nordic til Neutral.

Delphi Nordic er et anstendig valg i den nordiske kategorien, men vi mener det finnes sterkere kandidater. 

Francesco Paganelli 25.04.2017 | 10.31
Facebook Twitter LinkedIn

Øyvind Fjell forlot Storebrandeide Delphi i slutten av mars 2017, og han hadde påviste styrker når det gjaldt å utøve fondets prosess og oppnådde utmerkede resultater ved å ri oppgangsmarkedene, mens han hang etter i nedgangsmarkeder som 2011.

Håkon H. Sætre overtok roret 23. mars og han har ikke forvaltet en nordisk portefølje før, men kjenner til gjengjeld prosessen til Delphi fra innsiden, siden han har forvaltet Delphi Norge i nesten 10 år med gode resultater. Norske aksjer er en relativt liten del av et nordisk mandat, og vi forventer at det blir en lærekurve for Sætre, spesielt i sektorer som industri og helse. Disse sektorene er relativt små i norske aksjer. På den positive siden er Sætre veldig kjent med Delphis prosess, der man kombinerer trendanalyse og fundamental analyse. Det betyr at vi forventer en viss grad av kontinuitet i forvaltningen.

Fjells avgang utløser også interne rotasjoner i teamet, Sætre forvalter rentedelen av Delphi Kombinasjon hvor det ble investert i norske utstedere. Som følge av hans tiltredelse her har han også tatt over aksjedelen i Delphi Kombinasjon. Aksjedelen er et speilbilde av Delphi Nordic og burde ikke gi vesentlig merarbeid. Sætre er også medforvalter av Delphi Norge sammen med Espen Furnes (som også forvalter Delphi Europa). Selskapet ønsker å forsterke teamet ved å ansette en analytiker dedikert til det nordiske markedet og ved å ansette en ny forvalter av Delphi Norge. Vi liker at forvalternes bonuser er direkte relatert til resultatene i deres fond, og at halvparten av bonusen er investert i Delphi-fond med tre års utsettelse.

Når det er sagt, så mener vi det er signifikante usikkerhetsmomenter rundt fondets prospekter, noe som gjør det vanskelig å bygge sterk tiltro til at fondet vil gi meravkastning utover konkurrentene på dette tidspunktet. Som et resultat av det tildeler vi fondet Morningstar Analyst Rating på Neutral. 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Delphi Europe A4 755,24 NOK-0,23Rating
Delphi Kombinasjon A6 567,53 NOK-0,28Rating
Delphi Nordic A49 035,34 NOK-0,43Rating
Delphi Norge A32 936,76 NOK0,29Rating

Om forfatteren

Francesco Paganelli

Francesco Paganelli  is a Fund Analyst for Morningstar in Italy.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer