Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Indeksforvaltning og ansvarlige investeringer

Det er ikke nødvendigvis motsetninger mellom ansvarlige investeringer, ESG og indeksforvaltning, mener KLP.

Thomas Furuseth 03.04.2017 | 8:09

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et gjensidig eiet selskap som leverer pensjon-, finans- og forsikringstjenester til både offentlig og privat sektor primært i Norge. KLP forvalter 596 milliarder kroner og har omtrent 950 ansatte, av dette forvalter KLP 161 milliarder gjennom verdipapirfond ifølge data i Morningstar Direct.
Det som skiller KLP fra mange kapitalforvaltere er, for det første, deres gjensidige eierskapsstruktur noe som gjør at deres kunder også er deres eiere. Videre har de på verdipapirfondssiden fokusert mest på lavkostnadsinvesteringer gjennom indekserte fond og samtidig at det skal være en tydelig og integrert ESG- (Environmental, Social & Governance) håndtering.

KLP
KLP har arbeidet med ansvarlige investeringer eller ESG (Environmental, Social & Governance) siden slutten av 1990-tallet, og KLP startet å ekskludere selskaper i 2002. I etterkant begynte debatten i Norge å øke rundt det som i dag heter Statens Pensjonsfond – Utland (SPU) populært kalt oljefondet. Murringen startet blant annet av Øystein Djupedal i SV . Djupedal var både Stortingsrepresentant og kunnskapsminister regjeringen Stoltenberg. I perioden etter ble det satt ned et utvalg (Graverutvalget) som klart og tydelig sa at Norge hadde en etisk forpliktelse til å innføre etiske minstekrav , noe som medførte at oljefondet fikk etiske retningslinjer fra 2005.

KLP følger i dag tilrådninger fra Etikkrådet for SPU, og følger eierskapsprinsippene for ansvarlig forvaltning. Med oljefondet som har tilsvarende oppførsel får man en formidabel alliert med sin store eierandel i verdens børsnoterte selskaper. I tillegg får man lettere internasjonal oppmerksomhet, noe som igjen kan medføre bedre korrektiv adferd.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I2 074,59 NOK2,26
KLP AksjeEuropa Indeks I1 844,59 NOK0,39
KLP AksjeGlobal Flerfaktor I2 059,71 NOK-1,47
KLP AksjeGlobal indeks 1 A3 620,76 NOK-1,48
KLP AksjeGlobal Indeks II2 237,64 NOK0,53
KLP AksjeNorden Indeks4 902,15 NOK1,59
KLP AksjeNorge5 575,59 NOK2,49
KLP AksjeNorge Indeks2 351,56 NOK2,18
KLP AksjeUSA Indeks USD A2 811,71 USD-2,31
KLP AksjeVerden Indeks3 238,97 NOK-1,04
KLP Obligasjon 1 år1 023,41 NOK0,00
KLP Obligasjon 3 år1 046,93 NOK-0,27
KLP Obligasjon 5 år1 325,90 NOK-0,45
KLP Obligasjon Global I1 171,17 NOK0,38
KLP Obligasjon Global II1 143,64 NOK0,38
KLP Statsobligasjon1 069,45 NOK-0,24

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.