Vekstmarkeder: Fond som investerer i små- og mellomstore selskaper

En oversikt over globale vekstmarkedsfond som investerer i små- og mellomstore selskaper. 

Mathieu Caquineau, CFA 14.03.2017 | 7.04
Facebook Twitter LinkedIn

Vekstmarkedene har gått gjennom en slående utvikling de siste 30 årene, og det har vokst frem mange fond i Europa som ønsker å dra nytte av vekstmarkedene. Med denne fremveksten har det også kommet ulike fremgangsmåter for å investere i disse markedene, og spesielt har det kommet flere fond som ønsker å investere utelukkende i små- og mellomstore selskaper i vekstmarkedene. 

Men det er flere utfordringer for investorer som ønsker å dra nytte av denne sektoren. Disse fondene har ofte kort historikk, lite kapital og høye kostnader, noe som gjør at man får en vektstangseffekt på vekstmarkedsrisikoen i slike fond. Når det er sagt, så finnes det noen gode alternativer som blir drevet av erfarne og stabile team med beviste strategier. Vi dekker foreløpig to strategier i dette segmentet med positiv Morningstar Analyst Rating.

For å lese hele rapporten, vennligst klikk her.  [Engelsk]

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)USD15,86 USD1,32Rating

Om forfatteren

Mathieu Caquineau, CFA

Mathieu Caquineau, CFA  Senior Fund Analyst, Morningstar France

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer