Passive forvaltere tar en aktiv forvaltningsrolle

Skiftet fra aktiv til passiv forvaltning har ikke ført til nedgang i selskapsstyringen. 

Hortense Bioy, CFA 12.12.2017 | 10:29
Facebook Twitter LinkedIn

Kapitalen fortsetter å strømme vekk fra aktive forvaltere og til strategier som følger en referanseindeks. Dermed blir forvaltere av indeksfond stadig viktigere fordi de ofte er blant de største investorene i børsnoterte selskaper.

Det er legitimt å anta at det å bruke ressurser på å overvåke porteføljeselskapene ikke er en like høyt prioritert oppgave for en indeksforvalter som for en aktiv forvalter. Indeksforvaltere tenderer, tross alt, å konkurrere basert på kostnader og deres overordnede målsetning er å matche avkastningen til indeksen. Til forskjell fra aktive forvaltere kan ikke indeksforvaltere selge porteføljeselskaper basert på dårlig styring (norske indeksfond selger seg ofte ut fra visse typer selskaper grunnet etiske vurderinger, red.anm.). De må enten ta til takke med dårlig selskapsstyring eller oppmuntre til bedring gjennom å stemme ved generalforsamling og/eller positiv påvirkning. Vi mener at forvalterne har en moralsk forpliktelse ovenfor sine investorer til å dytte selskapene riktig retning for å forbedre aksjonærverdiene. De største indeksforvalterne har, som permanente eiere av et stort antall børsnoterte selskaper og en stor andel av kapitalen, muligheten til å påvirke agendaen. Det å være aktive som eiere betyr også at de galvaniserer ryktet at de handler i investors beste interesse.

Vi har spurt 12 av verdens største indeksforvaltere (både verdipapirfondsforvaltere og børsfondsforvaltere) globalt. De fleste av de spurte selskapene har også aktive fond, og i noen tilfeller er den aktive delen større enn den passive. 

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  er Global Head of Sustainability Research i Morningstar

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern