Vinnere av Morningstar Fund Awards Norge 2017

Her er årets vinnere av Morningstar Fund Awards i Norge for 2017. 

Thomas Furuseth 10.03.2017 | 9.49
Facebook Twitter LinkedIn

Vår fremste misjon er å gi deg, som privat investor, tilgang til nøytral og uavhengige analyser rundt investeringer, det være seg i børsfond, aksjer, vanlige fond.

Morningstar Fund Award er ment å tjene deg, for å få frem forvaltere som har utmerket seg. Men, som alltid, et fond skal alltid vurderes ut fra dine behov og det kan være at fondene som kommer frem her passer en bestemt type investor.

Kort om metode

Morningstar Fund Awards er kvantitativ av natur, men vi forsøker etter beste evne å vurdere om fondet er en verdig vinner. Vi ser etter risikofaktorer som for eksempel skifte av forvalter, liten kapitalbase (forvaltningskapital), inkonsistent avkastning, tilgjengelighet for norske investorer. Hvis fondet har en Morningstar Analyst Rating, skal fondet i normale tilfeller være medaljør, det vil si at fondet skal ha en positiv Analyst Rating (Bronze, Silver og Gold).  Forskjellen mellom Bronze og Gold er graden av tiltro Morningstars analytikere har til at fondet vil gi meravkastning i tiden fremover. For liste av alle nominerte, vennligst klikk her. Rangeringen er riktignok strengt kvantitativ, ved at vi ser på resultater relativt til fondets kategori over 1 (30 %), 3 (20 %) og 5 (30 %) år, og graden av risiko relativt til kategori over 3 (8 %) og 5 (12 %) år.

Vinner Morningstar Kategori Norge:

Alfred Berg Gambak

Fire ganger vinner av prisen for beste fond Norske aksjer, Alfred Berg Gambak. Leif Eriksrød har forvaltet fondet siden 2010 og har lang erfaring fra det norske markedet, ettersom han forvaltet Delphi Norge og Norden i perioden 1995 til 2007. I 2014 kom han til topps på grunn av hans negative syn på olje og energi, og det er mye av samme årsak til at han også i 2015 skapte sterke resultater. I 2016 var det spesielt oppdrettssektoren som gav sterke resultater, men også gode aksjevalg innen energi, materialer og syklisk konsum dro opp meravkastningen i 2016. Med unntak av 2011, så har Eriksrød gitt meravkastning i forhold til kategorien hvert år. Vi tenker at fondet har en ugunstig resultatbasert modell, hvor all avkastning gir 10 % fortjenestedeling, med en begrensning på minimum 1,8 % p.a. Ergo opptil 18 % avkastning gir 1,8 % kostnader. 19 % gir 1,9 % også videre, maks kostnad er satt til 5 %, noe som er svært høyt. På tross av ugunstig honorarmodell, har fondets resultater vært gode etter kostnader, og det er sjelden man får årlige avkastninger over 18%.

Vinner Morningstar Kategori Norden:

Nordea Nordic Small Cap

Fondet har mottatt prisen tidligere, og er for tiden under delvis stengt for nytegning grunnet høy forvaltningskapital. Praksisen med å stenge fond er noe som gagner eksisterende investorer, som fortsatt likevel har mulighet til å sette inn mer penger i fondet. Morningstars Matias Möttölä skriver i analysen «Vi har høye tanker om fondets ledende forvalter Mats Andersson, og mener han gir fondet et fortrinn». Forvalteren har sittet ved roret siden 2002, noe som gir han en god mulighet til å navigere farvannet selv med betydelig forvaltningskapital, i et marked hvor det er lite likviditet. Han forvalter med en defensiv tilnærming i småselskapsområdet. For nordiske og norske aksjer finnes det ikke en inndeling av kategori i forhold til størrelsen på selskapene, noe som gjør at man finner rene småselskapsfond, men også opportunistiske og fond med store selskaper i porteføljen. Uavhengig av hvordan man måler det så har Andersson svært sterke historiske resultater. Fondet har Morningstar Analyst Rating Bronze og har noe under gjennomsnittlig kostnadsnivå.

Vinner Morningstar Kategori Europa

JPM Europe Strategic Growth

Fondet fikk nye hovedforvaltere 1 januar 2014, og har da ganske nøyaktig 3 år i denne strategien, og alle disse årene har gitt vært sterke resultater. Forvalterne leder også andre stilorienterte fond, men det er spesielt innenfor ‘vekst’-strategien at resultatene har vært spesielt gode historisk. Hvis vi ser på porteføljens egenskaper rundt nyttår, så ser vi at fondet har hatt eksponering mot ‘momentum’-faktoren, mens verdsettelsen til aksjene er noe høyere enn MSCI Europe Growth indeksen. I 2016 la forvalterne til verdi både ved å være riktig posisjonert i forhold til sektorer, men størst bidrag kom fra aksjeplukking, størst merverdi fikk de i helsevern, defensivt konsum og finans-sektorene. På motsatt side, mistet de noe relativt avkastning innenfor eiendom og teknologi. Fondet har gjennomsnittlige kostnader på 1,76 %.

Vinner Morningstar Kategori Global

Storebrand Global Multifaktor

Dette er et av de billigste aksjefondene i årets prisutdeling, og det er en fordel som investorer gjerne kan ta med seg. I forhold til de nyeste ‘Strategisk beta’ – fondene, er muligens fondet noe dyrere, men det er ikke sikkert. Fondet er kvantitativt orientert, og forsøker å dra nytte av kjente risikofaktorer som verdi, størrelse, momentum, og lavvolatilitet.  I forhold til Morningstars Risk Factor Model, målt relativt til MSCI World, så har fondet noe høyere momentum, og større andel i småselskaper enn indeks. Samtidig har fondet en vekting mot verdi. Utslagene er dog ikke ekstreme i noen retning.

Resultatene har vært gode, og relativt sett lave kostnader hjelper her. Fondet har slått sin Morningstar kategori med god margin i perioden 2011 – 2016. Fondet har også lavere risiko enn tilsvarende fond siste 3 og 5 år, noe som hjelper til i forbindelse med Morningstar Fund Awards, siden vi er ganske strenge på dette punktet.

Norske obligasjoner

Forte Obligasjon

I år fikk vi en relativt sett fersk prisvinner, Forte Obligasjon. Innenfor obligasjonskategorien klarer vi ikke å gi like grundig attribusjon. Det vi derimot vet er at fondet har hatt mesteparten av porteføljen i obligasjoner utsted av norske finansinstitusjoner. Fondet har en gjennomsnittlig kostnad på 0,5 % per år, og har gitt sterke resultater hvert år tilbake til og med 2012. Fondets forvalter har også forvaltet fondet siden oppstart som bekrefter en god kontinuitet i forvaltningen.

House Awards

I motsetning til priser til beste fond innenfor hver av kategoriene ovenfor, så deler Morningstar ut 3 priser til forvaltningsselskaper som har gjennomgående høy kvalitet på alle fondene tilgjengeliggjort i det norske markedet. Denne House Awards tildelens innenfor de 3 gruppene; aksjeforvaltning, renteforvaltning og alle grener (aksjer, renter og altså kombinasjonsfond).

I år som i de foregående årene har Fidelity gått av med seieren innenfor både aksjer og ‘alle grener’. De har vært utrolig stabile på disse rangeringene, noe som viser at de har klart å gjenskape suksessen år etter år i en lang periode. Fidelity har også et bredt utvalg av fond som presterer godt.

DNB går igjen av med seieren for årets renteforvalter, og får prisen Morningstar House Award for deres renteforvaltning. I Norge har vi særnorske krav om at forvalterne må ha minst 3 fond i NOK-baserte kategorier (fond med minst 5 årsrating per 31.12.). DNB holder dermed gjennomgående et høyt nivå på renteforvaltningen, og er også nominert med 2 av de 3 fondene i norske obligasjoner kategorien.

Morningstar benytter muligheten til å gratulere vinnerne for 2017.

 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Gambak C (NOK)62 856,98 NOK0,80Rating
FORTE Obligasjon116,61 NOK0,19Rating
JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR26,97 EUR0,54Rating
Nordea Nordic Small Cap Akk289,76 NOK-0,35Rating
Storebrand Global Multifactor A4 670,74 NOK0,27Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer