Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Nordea vokser raskest i Europa

Hittil i årets første 8 måneder har Nordea dratt inn 14,6 milliarder euro (ca. 133 mrd. NOK), i august alene kom 2,5 milliarder euro inn i selskapets fond (ca. 23 mrd. NOK).

Brorparten av kapitalen kommer inn i Luxembourgfondet Nordea-1 Stable Return (fondet har Bronze Morningstar Analyst Rating). Fondet har fått så mye kapital at Nordea har bestemt seg for å delvis stenge fondet for nytegning. Nordea-1 Stable Return (ekstern lenke) aksepterer ikke nye kundeforhold og innskudd blir begrenset til 1 million euro per kunde per dag fra og med 1. oktober. 

Største fond i europa

Dette fondet alene har mottatt et estimert beløp på 10 milliarder euro hittil i år (ca. 91 milliarder kroner med nåværende EUR/NOK-kurs) og har på rekordtid inntatt topp 10 listen over største fond i europa. Tallene ovenfor er per slutten av august, i løpet av de siste 23 dagene siden månedsslutt, har fondet vokst med ytterligere en milliard euro og er nå på 19,5 millliarder, men med begrensningene som er satt i verk, vil man kunne anta at nettotilstrømningen avtar for dette fondet fremover. 

Nordea i egen klasse

Mest innskudd i august 2016


Nordea-1 Stable Return klarer alene å dra Nordea inn på førsteplass for ordinære fond (børsfond og pengemarkedsfond holdes utenom), men øvrige fond hos Nordea mottok også estimert 4,6 milliarder euro, og det er nok til topp 10 plassering hittil i år. 

Vekstmarkedsfond i fokus


Vekstmarkedene har våknet igjen og investorer i europeiske fond satte mest penger inn i globale vekstmarkeds-aksjefond, samtidig flyttet risikosøkende investorer også penger inn i obligasjoner i vekstmarkedene. Høyrente og selskapsobligasjoner var også populært, mens tradisjonelle aksjefond med Europa, Storbritannia og globalt endte på uttakssiden i august.

Les Morningstars øvrige kommentarer rundt tallene her. 

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Nordea 1 - Stable Return AP NOK153,94 NOK0,28
Nordea Bank Abp76,98 SEK0,00

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.