Nordeas blockbustere

Nordea-1 Stable Return er større enn 9 av de 10 største kapitalforvaltere i Norge, og det kommer mellom en halv til halvannen milliard kroner inn i fondet daglig.

Thomas Furuseth 19.08.2016 | 15.02
Facebook Twitter LinkedIn

Nordea har opplevd svært store innskudd i Nordea-1 Stable Return. Dette fondet er et kombinasjonsfond som har hatt svært stor suksess og Morningstars Thomas Lancereau gav fondet nylig en Bronze Analyst Rating. For å ta det siste først, Lancereau etterspør større klarhet rundt kapasiteten til fondet.

Med kapasitet mener han hvor stort fondet kan bli før forvalterne møter utfordringer med effektiv kapitalforvaltning. Det er i all hovedsak tre utfordringer knyttet til store fond:

Et stort fond er vanskeligere å forvalte enn et lite, ved at investeringsuniverset begrenses. Forvaltere tvinges til å velge verdipapirer med høyest likviditet. Når man skal gjøre endringer blir postene som skal endres vesentlig større og det blir vanskeligere å gjøre endringer uten å bruke lang tid eller å dytte på verdiene til investors ugunst.

Store innskudd kan også skape problemer ved at forvalterne må gjøre store transaksjoner, og det kan enten endre fondets profil eller så kan man bli enda større eier i nåværende verdipapirer.

Store uttak kan på sin side legge press på forvalterne ved at man må selge blant de verdipapirene man eier. Spesielt blir dette en utfordring hvis det er negativt sentiment allerede i disse verdipapirene, så kan det skape ytterligere press i kursene.

Kapasitet er vanskelig å få grep om og noen strategier kan ha svært stort rom for å vokse seg stort. Det betyr at et fond som investerer i norske småselskaper har en helt annen kapasitetsbegrensning enn et fond som investerer blant store selskaper og blant de mest likvide rentepapirene i verdien.

Personlig må jeg si det vekker min kuriositet når Nordea har klart å få estimert 85 milliarder kroner i ny kapital frem til 18 august i år. Innskuddene er så store at Nordea har klatret til topp 10 blant største forvaltere i Europa, og Nordea-1 Stable Return er også nå å finne på topp 10 listen over de største fondene i Europa, og at Nordea nå troner toppen av innskudd hittil i år helt alene. De første 7 månedene har kapitalforvalteren tatt imot estimert 12 milliarder euro, mens neste forvalter på listen tok imot 7,5 mrd. euro.

Selv om Nordea Stable Return har stått for brorparten av innskuddene (estimert til 66 % av innskuddene) har Nordea også andre fond som har solgt svært godt, blant annet Nordea-1 Flexible Income og Nordea-1 Global Stable Equity (finnes også i lokale varianter, slik som Nordea Globale Stabile Aksjer (Etisk), sammenlagt har disse aksjefondene mottatt estimert 17 mrd. norske kroner hittil i år).

Det gjenstår å se hvordan investorer vil behandle Nordea-1 Stable Return. P.t. er fondet på 9. plass i størrelse i Europa per slutten av juli, men mange av fondene foran har uttak mens Nordea later til å fortsette å motta frisk kapital. Dermed er veien opp til fjerdeplass i Europa ganske kort, og spesielt hvis avkastningstrenden fortsetter. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings