Fordelene ved multifaktorfond og børsfond

Fordelene ved multifaktorfond er ganske enkle å forstå. Det er i prinsippet det samme som fordelene ved diversifisering, som ble beskrevet som den eneste gratis lunsjen innenfor investering av nobelprisvinner Harry Markowitz. 

Ben Johnson, CFA 03.08.2016 | 15.18
Facebook Twitter LinkedIn

Implementering er også et enkelt tankeeksperiment; ikke legg alle eggene i en faktor. Men selv om argumentet bak er fornuftig, og intuisjonen rundt er relativt enkelt, så betyr det ikke at det er enkelt. Det har vært en stor økning av børsfond (primært i USA) som søker å tilby multifaktorstrategier.

Mine favoritter

En lang rekke faktorer har blitt dokumentert av både akademikere og praktikanter, men kun et fåtall er bredt akseptert som troverdige. Etter mitt skjønn er det seks faktorer som holder vann; verdi, momentum, størrelse, kvalitet, lavvolatilitet og utbytte (som kan bli sett på som en form for ‘carry’ for aksjer [rente for å eie et verdipapir, vanligvis brukt rundt finansielle kontrakter]). Hver av disse faktorene har blitt undersøkt av flere akademikere og/eller profesjonelle investorer. Mange er tilstede på tvers av aktivaklasser og i forskjellige markeder rundt omkring i verden. De har også blitt testet utenfor utvalgsperioden (out of sample), og består fortsatt testen.

Multifaktorindekser fra MSCI

Grafen ovenfor viser langsiktig avkastning til noen av disse faktorene ved utelukkende kjøp av aksjer (lånesalg er ikke en del av repertoaret), ved å velge ut faktorer representert i MSCI World Index. På tvers av nesten tre tiår har alle disse faktorindeksene gitt signifikant meravkastning i forhold til tradisjonelle markedsverdiorienterte indeks. De siste 15 årene har alle utenom en indeks også gitt bedre risikojustert avkastning (sett ved Sharpe Ratio). Men det er verdt å merke seg at disse faktorene ikke er en form for gratis lunsj.

Det som den første grafen ikke viser er syklikaliteten til disse faktorenes avkastning. Selv om alle faktorene har gitt meravkastning over lang tid, så er det på ingen måte en rolig seilas. Dette er åpenbart når man ser på den periodiske tabellen i bilde 2, som viser årsavkastningen til faktorene siste ti år (målt i amerikanske dollar).

Periodisk avkastningstabell for faktorindekser

Hver og en av disse faktorene har og vil sannsynligvis fortsette å ha sin egen unike syklus. Perioder med sterk avkastning vil uunngåelig bli påfulgt av perioder med svake resultater. For eksempel har verdifaktoren inne i en tiårig lang tørkeperiode hvor den har tapt i forhold til vekst med stor margin.

Bedre sammen

Ved å diversifisere komplimentær faktorer gir mening. Det vil begrense den allerede nevnte syklikaliteten til hver enkelt faktor. Diversifisering vil kunne begrense avkastningen i forhold til å eie den faktoren med best potensiale. Det krever dog to ting, en at man klarer å forutsi hvilken faktor som har best potensial og at du kan holde ut i denne strategien i flere tiår. Etter mitt skjønn er den mest tiltalende delen ved multifaktorinvestering at man kan minimere den største risikofaktoren av alle; at investoren vil kaste kortene til en faktor, forvalter, eller strategi etter at den på et tidspunkt har hatt sterk mindreavkastning.

Hva man kan se etter

Generelt mener jeg at det er bedre å eie et multifaktorfond i stedet for å lage en portefølje av enkeltfaktorfond. Det vil være mer effektivt fra kostnadsperspektiv, skatteperspektiv og generelt forvaltningsperspektiv.

Multifaktorstrategier er fornuftige dersom faktorene er troverdige og velkonstruerte, og de er kombinert på en måte som bedrer den overordnede avkastnings- og risikoprofilen i forhold til å eie enkeltfaktorfond, tradisjonelle markedsverdivektede fond eller aktivt forvaltet alternativ.

Når det kommer til indeksmetode, så har jeg en sterk preferanse for enkelhet fremfor kompleksitet. Desto mer komplisert og overdrevet en metodikk er, desto mer sannsynlig er det at produktet er et resultat av tilbaketestings-alkymi og at metodikken kan bli revidert dersom virkelige resultater ikke lever opp til fondets resultater under testfasen (historikk før lansering tenderer alltid til å se bra ut på papiret). Og selvfølgelig kostnader betyr noe. Selv om mange av disse fondene er priset attraktivt i forhold til aktive varianter, så har de kostnader som er mange ganger høyere enn tradisjonelle indeksfond. Vær sikker på at du ikke betaler kostnader som nærmer seg aktivt forvaltede fond for indeksfond.

Sist, men ikke minst, sørg for å ha dempede forventninger. Disse fondene er ikke en magisk drikk. Mange av fondene er nye, små og selv indeksen de følger har begrenset historikk. På tross av hvor fornuftig fondene ser ut, og hvor lave kostnader du får, det er ingen garanti for at fondet vil gjøre det bedre enn tradisjonelle indeksfond over en full markedssyklus. Skal du ha mulighet til å få meravkastning ut av dem, trenger du is i magen for å holde ut en lang periode med mindreavkastning.

Artikkelen er en forkortet og noe fornorsket utgave av en artikkel i Morningstar ETFInvestor, som er del av en abonnementstjeneste i USA. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ben Johnson, CFA  er direktør for global børsfondsanalyse for Morningstar og redaktør av Morningstars ETF-nyhetsbrev (utgitt i USA). 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer