Vinnere av Morningstar Fund Awards Norge 2016

Morningstar har konsentrert Morningstar Fund Awards for å se utelukkende på de mest relevante kategoriene for norske investorer. 

Thomas Furuseth 08.03.2016 | 22.38
Facebook Twitter LinkedIn

Vår fremste misjon er derimot å gi deg, som privat investor, tilgang til nøytral og uavhengige analyser rundt investeringer, det være seg i børsfond, aksjer, vanlige fond.

Morningstar Fund Award er ment å tjene deg, for å få frem forvaltere som har utmerket seg. Men, som alltid, et fond skal alltid vurderes ut i fra dine behov og det kan være at fondene som kommer frem her passer en bestemt type investor.

Kort om metode

Morningstar Fund Awards er kvantitativ av natur, men vi forsøker etter beste evne å vurdere om fondet er en verdig vinner. Vi ser etter risikofaktorer som for eksempel skifte av forvalter, liten kapitalbase (forvaltningkapital), inkonsistent avkastning, tilgjengelighet for norske investorer. Hvis fondet har en Morningstar Analyst Rating, skal fondet i normale tilfeller være medaljør, det vil si at fondet skal ha en positiv Analyst Rating (Bronze, Silver og Gold).  Forskjellen mellom Bronze og Gold er graden av tiltro Morningstars analytikere har til at fondet vil gi meravkastning fremover. For liste av alle nominerte, vennligst klikk her. Rangeringen er riktignok strengt kvantitativ, ved at vi ser på resultater relativt til fondets kategori over 1 (30 %), 3 (20 %) og 5 (30 %) år, og graden av risiko relativt til kategori over 3 (8 %) og 5 (12 %) år.

Vinner Morningstar Kategori Norge:

Alfred Berg Gambak

Fjorårets vinner kommer igjen på toppen. Fondet vant første gang i 2008 under en annen forvalter. Nåværende forvalter, Leif Eriksrød, har forvaltet Alfred Berg Gambak siden 2010 og har lang erfaring fra det norske markedet. Tidligere har han forvaltet Delphi Norge og Delphi Nordic i perioden 1995 til 2007.  I 2014 kom han til topps på grunn av hans negative syn på olje og energi, og det er mye av samme årsak til at han også i 2015 skapte sterke resultater. Med unntak av 2011, så har Eriksrød gitt meravkastning i forhold til kategorien hvert år.

Vinner Morningstar Kategori Norden

Handelsbanken Norden Selektiv

Morningstar viser historikk fra både det finske og svenske fondet siden fondene ble forvaltet likt og har likt mandat. Marcus Rylander har forvaltet strategien siden mai 2011. Rylander gitt god avkastning i forhold til konkurrentene i kategorien siden han tok over ansvaret, med unntak av 2013. Rylander har en svært kompakt portefølje, med både nordiske giganter som Novo Nordisk i porteføljen, men også en stor andel i små og mellomstore selskaper. Rylander har mer sykliske selskaper i porteføljen enn mange andre nordiske fond, og en liten svensk bias, samtidig som han har ridd på ‘vekstbølgen’ som har vært siden finanskrisen. Mange av fondene som har gjort det bra typisk har en veksttilt i forhold til Morningstar Styleboks.

Vinner Morningstar Kategori Europa

Invesco Pan European Structured

Fondet blir forvaltet kvantitativt av et team på 40 personer. Fondet søker å ha lave svingninger i forhold til markedet, og fortsetter å lykkes med det. Det er dog verdt å merke seg at fondet ikke er et rent lav-beta fond. Fondets styrker kommer tydelig til syne under perioder med stress slik som finanskrisen i 2008 og turbulensen i 2011, men man må også regne med at fondet kan henge etter i skarpe oppganger slik som i 2009 og 2012. Fondet har svært gode historiske resultater, men det har også medført at fondets strategi har vokst seg stort.

Fondet har Silver Morningstar Analyst Rating.

Vinner Morningstar Kategori Global

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk

Fondet søker, i likhet med Invesco Pan European Structured, etter stabile og trygge selskaper. Fondet har hatt lavere risiko enn mange av sine konkurrenter. På tross av lavere historiske risiko, har fondet gitt en årlig avkastning siste 5 år på 19,7 % (per 7.3.2016, p.a.), noe som er 5,6 prosentpoeng høyere enn Morningstars kategoriindeks (MSCI World Value NR USD). Fondet gjør det typisk veldig bra i ruglete markeder, men henger ofte litt igjen når det snur. Lavere svingninger enn tradisjonelle globale fond gjør at det er enklere for investorer å eie, når fondet samtidig har oppnådd veldig god avkastning så er det bare å gratulere.

Vinner Morningstar Kategori: Norske obligasjoner

Skagen Avkastning

Skagen Avkastning ligger i Morningstar Kategori NOK Korte obligasjoner, og på tross av avkastning på kun 1 %, var det 1 % mer enn gjennomsnittet i kategorien. Tilsvarende ble det magert i NOK Obligasjoner kategorien i fjor, med et snitt på 0,3 %. Skagen Avkastning har jobbet seg opp over mange år, fondet hadde utfordringer i 2008 som noen sikkert husker, men Skagen gjorde endringer og dagens forvalter, Jane Tvedt, har innført valutasikring av de verdipapirer som ikke er norske.

Beste forvaltningsselskap

Vi delte også ut fund house awards til forvaltningsselskaper som har utmerket seg med kvalitet på tvers av alle fondene i brede kategorier. Morningstar krever minst 5 år avkastning og at fondet har en Morningstar Rating (altså står i kategori som blir rangert).

Fidelity vinner i aksjekategorien, og Fidelity har vunnet denne kategorien på 3. året på rad. Fidelity har 300 analytikere og forvaltere i Europa og rekrutterer ofte fra interne rekker.

Fidelity vinner også ‘multi asset’, hvor man må være dyktig på tvers av disipliner (aksjer, renter, kombinasjonsfond).

Den siste kategori for beste forvaltningsselskap er renteforvaltning. Morningstar har i Norge et krav til at minst 3 fond skal være fra NOK obligasjoner. Vinneren har 1/3 av kapitalen innenfor rentesegmentet og vant også i fjor. DNB Asset Management er forvalteren som har hatt sterkest resultater innenfor rentesiden siste 5 år.

 

Morningstar benytter anledningen til å gratulere vinnerne. 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Gambak C (NOK)50 375,95 NOK1,48Rating
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK)672,14 NOK1,04Rating
Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A € Acc21,39 EUR-0,17Rating
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk5 598,69 NOK-0,02Rating
SKAGEN Avkastning139,24 NOK0,03Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer