Flukt fra rentefond

Etter økt kredittpåslag og bekymringer rundt Kinas vekst tar investorer ut rekordmye penger fra rentefond i Europa. 

Matias Möttölä, CFA 28.10.2015 | 11.28
Facebook Twitter LinkedIn

Europeiske investorer fortsatte å trekke ut store beløp fra rentefond i september, vi må flere år tilbake for å se tilsvarende uttrekk som i år. Etter at investorer trakk ut 17,6 milliarder euro (ca. 162,6 mrd. NOK) i august, fortsatte uttakene i september med nye 16,3 milliarder euro (ca. 150,5 mrd. NOK). Økte kredittpåslag slo rett inn på kredittfondene (selskapsobligasjoner) og bekymringer rundt en skarp nedkjøling av den kinesiske økonomien svekket vekstmarkedsobligasjonsfond, noe som resulterte i største kvartalsvise nettouttak fra europeiske rentefond siden finanskrisen i 2008.

Fondene som ble hardest rammet var vekstmarkedsobligasjonsfond av alle typer, men fond fokusert på obligasjoner med kinesiske Yuan opplevde høyest uttak relativt til deres størrelse. Kredittfond med eksponering mot den industrialiserte verden opplevde også store uttak ettersom kredittpåslaget økte globalt.

Uttakene i september var for det meste konsentrert i rentefondene.  Kombinasjonsfond og alternative fond fortsatte å motta friske midler, men riktignok i et lavere tempo enn tidligere i år. Selv aksjefond mottok nye innskudd etter at investorer tok ut mer enn 20 milliarder euro i august. Sammenlagt endte det riktignok på minussiden for europeiske langsiktige fond, hvor 6,2 milliarder euro forsvant i september.

Indekseringstrenden vedvarer, ettersom fondene mottok nye 1,6 milliarder euro i september, men det er dog noe lavere enn innskuddene i august. Det meste av disse aktiva havnet i aksjefond med fokus på de største selskapene, mens ikke-indeksfondene hadde uttak på EUR 7,6 milliarder.

Blant fond opprinner i fra Europa, nyter italienske forvaltere godt av et skifte fra bankinnskudd, statsobligasjoner og eiendom til fond og da spesielt kombinasjonsfond. Eurizon mottok mest midler, der fond som opprinner fra Italia vokste 8,9 % hittil i år frem til september. Det er den høyeste vekstraten blant de ti største markedene i Europa. 

For mer informasjon om rapporten, vennligst klikk her. 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä er redaktør på Morningstar.fi og Manager Research Analyst for Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer