Vinnerne av Morningstar Fund Awards 2015

Her er vinnerne av Morningstar Fund Awards 2015, fondene tilgjengelig for norske investorer som har utmerket seg. 

Thomas Furuseth 06.03.2015 | 15.21
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar feirer årlig god forvaltning ved å gi ut både lokale priser i hvert land i Europa, samt en pan-europeisk pris som blir delt ut i Amsterdam senere i år. Vår fremste misjon er derimot å gi deg, som privat investor og fondssparer, tilgang til nøytral og uavhengige tanker rundt investeringer, det være seg i børsfond, aksjer, vanlige fond og vi kan også ha meninger om andre typer investeringsprodukter der det er tilfelle.

Den lokale Morningstar Fund Award er ment å tjene deg, og sette søkelyset på forvaltere som har utmerket seg. Men, som alltid, et fond skal alltid vurderes ut i fra egne behov, og det kan være at fondene som kommer frem her passer en bestemt type investorer.

Kort om metode

Morningstar Fund Awards er kvantitativ av natur, men vi forsøker etter beste evne å vurdere om fondet er en verdig vinner. Vi ser etter risikofaktorer som for eksempel skifte av forvalter, liten kapitalbase (forvaltningskapital), inkonsistent avkastning, tilgjengelighet for norske investorer. For liste av alle nominerte, vennligst klikk her. Rangeringen er riktignok strengt kvantitativ, ved at vi ser på resultater relativt til fondets kategori over 1 (30 %), 3 (20 %) og 5 (30 %) år, og graden av risiko relativt til kategori over 3 (8 %) og 5 (12 %) år.

Vinner Morningstar Kategori Norge

Alfred Berg Gambak

Fondet har tidligere vært vinner av samme pris i 2008, men det var under en annen forvalter. Nåværende forvalter, Leif Eriksrød, kom inn i fondet i 2010. Eriksrød har tidligere forvaltet Delphi Norge og Delphi Nordic i perioden 1995 til 2007, så han har lang erfaring i det norske markedet. 2014 ble et spesielt marked, og det ser vi også på hvilke fond som seiler opp som vinnere. Fond med sterk vekt i energi, og spesielt oljeservice, hadde et utfordrende år. På den andre siden hadde vi oppdrett/fiskeindustri, konsum (RCL, XXL etc) materialer (Norsk Hydro, Yara, Borregaard etc) der indeksene føk i været. Hva som topper listene varierer fra år til år, siden Eriksrød kom inn so forvalter, har han bare falt av lasset i forhold til Oslo Børs Fondsindeks i 2011.

Vinner Morningstar Kategori Norden

Handelsbanken Norden Selektiv

Handelsbanken Norden Selektiv endret juridisk status fra et finsk til svensk domisil i fjor. En trend som vi ser i Norden, at våre selskaper konsentrerer seg om ett eller to juridiske hjemland. Morningstar viser historikk fra både det finske og svenske fondet siden fondene ble forvaltet likt og har likt mandat. Marcus Rylander har forvaltet strategien siden mai 2011. Rylander gitt god avkastning i forhold til konkurrentene i kategorien siden han tok over ansvaret, med unntak av 2013. Rylander har en svært kompakt porteføljen bestående av både giganter som Novo Nordisk og H&M, samt mindre selskaper som Atea, SimCorp og Indutrade. På sektornivå har han blant annet ingenting i energi, og lav eksponering mot finans, mens syklisk konsum er blant sektorene hvor han har tatt store veddemål mot VINX Nordisk indeks (gitt via KLP AksjeNorden Indeks). Aktiv andel er på 75 %. Med slike veddemål må man forvente at fondet kan og vil fondet avvike fra indeks.

Vinner Morningstar Kategori Europa

Invesco Pan European Structured

Forvalterne av dette fondet er også nominert til pan-europeisk pris for årets forvalter for europeiske aksjer. Fondet har et team av 40 kvantitative analytikere som utvikler modellen som fondet baseres på. Fondet søker å ha lave svingninger i forhold til markedet, og har lykkes med strategien, fondet har kun en beta på 0,8 siste 5 år (28.2.2015). Fondets styrker kommer også godt til syne under stress i markedene, for eksempel falt fondet vesentlig mindre enn konkurrentene under finanskrisen (2008) og turbulensen i 2011. Man får dessverre ikke både i pose og sekk, så man bør forvente at fondet kan henger etter i skarpe oppgangsmarkeder slik som i 2009 og 2012. Fondet har dog hatt bemerkelsesverdige langsiktige resultater, med 11,3 % årlig avkastning siste 10 år (per årsslutt 2014). Det er den 5. høyeste avkastningen i kategorien og vesentlig høyere enn MSCI Europas 6,9 % og når fondet samtidig svingningene er vesentlig lavere nedsiderisiko enn konkurrenter og indeks, så er det klart at den risikojusterte avkastningen blir svært god. Fondet har Silver Morningstar Analyst Rating.

Vinner Morningstar Kategori USA

iShares S&P500

Fondet er et indeksfond som slavisk skal følge S&P500-indeksen i USA. Vinneren i denne kategorien er et testament for hvor vanskelig det har vært å vinne over indeksfond den siste tiden i USA og også i globale aksjer (hvor amerikanske selskaper utgjør en stor andel). Indeksfondenes store styrke ligger i lave kostnader som gjør at mer av bunnlinjen blir igjen hos investoren. I denne kategorien påvirker styrkningen av amerikansk valuta likt for alle fond (om de da ikke har investert utenfor USA).

Vinner Morningstar Kategori Global

SEB Global C

Det har ikke vært, og skal ikke være, enkelt for forvalterne å henge med indeksfond, derfor var det også et indeksfond som ble nominert i denne kategorien. SEB Globalfond har også en kvantitativ prosess som blander kvalitetsaksjer og verdsettelse, der beta (svingninger relativt til MSCI World) siste 5 år har vært 0,75. Tilsvarende Invesco Pan European Structured, så bør det forventes at fondet holder noe igjen i oppgangsmarkeder. For eksempel steg fondet 7,8 % i 2011, mens MSCI World falt 3 % (i norske kroner). De to påfølgende årene var middels for fondet, men siden fondet holdt seg så godt i 2011 var avkastningen 2011-2013 2,5 prosentpoeng bedre enn indeks. Det sier litt om hvor vanskelig det kan være å ta igjen det tapte hvis fondet faller dypt.

Vinner Morningstar Kategori Globale vekstmarkeder

Vontobel Emerging Market Equity

Fondet har vært på listen noen år over kandidater, men nylig har fondet kommet mer frem i lyset siden det blant annet distribueres hos Nordnet. Fondet har flere kvaliteter, blant annet har de fem forvaltere og 9 analytikere som leter etter kvalitetsselskaper som har vekstevne. Blant annet tilkjennegir dette seg i at fondet har stabile og solide selskaper i toppen, der en overvekt i forbrukervarer og undervekt i energi og materialer er et resultat av denne prosessen. Resultatene de siste 5 årene er svært gode og fondet rangeres som 4. prosentil i over denne perioden (målt ved årsslutt 2014). Det ene året det ikke gikk bra var i 2013, grunnet fondets lave eksponering til Sør-Korea og Kina, samt høye vekt i India (et konsumdrevet marked forvalteren foretrekker). I 2014 reverserte dette seg. Fondet har Silver Rating Morningstar Analyst Rating.

Vinner Morningstar Kategori Asia

Vontobel Far East Equity

Dette fondet er naturlig nok en nær slektning av Vontobel Emerging Market Equity, med samme stil, samme forvalter og mange av de samme aksjene. Her er riktignok universet begrenset til asiatiske aksjer (ikke Japan), men vi ser igjen at forvalterne foretrekker forbrukersektorer og defensive sektorer generelt og unngår energi, materialer og industri. Han er også villig til å betale høyere P/E for vekstselskapene, samtidig som de ofte har høy avkastning på kapitalen. Resultatene ligner også på storebroren, der 2013 var et vanskelig år, mens de andre årene i perioden 2010 til 2014 opplevde sterke resultater og dermed også sammenlagt veldig gode tall for 5-årsperioden.

Vinner Morningstar Kategori NOK Obligasjoner

Alfred Berg Lang Obligasjon

Rentemarkedene har utviklet seg dramatisk siden finanskrisen, og i fjor var det sentralbankens overraskende rentekutt som kom etter et overraskende fall i oljeprisen som var overskriften. De lange rentene falt mye, noe som gjør at fond med lang durasjon steg mye. For at fondene skal stige like mye i år, må rentene falle videre, men samtidig så er det nok en terskel å gå under null for sentralbanken, om den da ikke blir presset av internasjonale forhold slik som våre naboer. Grunnet de fallende rentene har fondet hatt sterke prestasjoner i kategorien helt tilbake til 2007.

 

Beste fondsforvaltningsselskap

Beste fondsforvaltningsselskap er litt forskjellig fra de andre prisene, da vi ser på resultatene til alle fondene til forvalteren tilgjengelig i Norge. Vi ekskluderer kun forvaltningsselskaper der fondene er vanskelig tilgjengelig eller har risikofaktorer som gjør at vi ikke ønsker å dele ut pris til den gitte forvalteren. Resultatene måles risikojustert over 5 år målt ved årsslutt. Vi gjør en justering av resultatene slik at forskjellene mellom store og små selskaper skal bli mindre. For detaljer, se gjerne metodedokumentet. Vi har tre kategorier, aksjer, obligasjoner og en kategori som omfatter forvaltning av både aksjer, obligasjoner og andre fond. Alle fondene må riktignok ha fem års historikk og en Morningstar Rating. For obligasjonskategorien er nytt av året at vi krever minst 3 fond med NOK-denominerte eller valutasikrede obligasjoner i kategorier som rangeres.

Beste forvaltningsselskap – aksjeforvaltning

Fidelity

Fidelity har en lang rekke analytikere som treffer mange selskaper og satser mye på analyse. Fidelity i Europa er uavhengig av sitt amerikanske søsterselskap, noe som betyr egne forvaltere og analytikere her. Fidelity vant også denne prisen i fjor, noe som viser at de har klart å holde resultatene oppe på fondsutvalget.

Beste forvaltningsselskap – renteforvaltning

DNB Asset Management

Den største forvalteren i Norge har flere ganger hevdet seg i rentekategorien på enkeltfondsnivå, og det er ikke første gangen de vinner årets forvaltningsselskap. Selskapet har også fond som hevder seg på aksjeforvaltningen, som for eksempel teknologi-fondet. Som nevnt innledningsvis, så er det breddekvalitet som gjelder her og ikke enkeltfonds prestasjoner, men hele fondsutvalget innenfor rentesjangeren sett under ett.

Beste forvaltningsselskap – aksje, rente og kombinasjonsfond

Fidelity

Fidelity viser her bredden i utvalget ved å ha sterke resultater på tvers av ulike grener.

Morningstar benytter anledningen til å gratulere vinnerne. 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Gambak C (NOK)62 856,51 NOK0,26Rating
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK)740,80 NOK-0,76Rating
Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A € Acc24,58 EUR-1,16Rating
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist52,91 USD-0,21Rating
Vontobel Emerging Markets Eq B USD699,78 USD-0,57Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer