Hva er egentlig et vekstmarkedsfond?

Sjekk om ditt fonds vekting er et godt utgangspunkt, men stopp ikke der!

Christine Benz 16.12.2013 | 14.34
Facebook Twitter LinkedIn

Spørsmål fra leserne: Jeg har lagt merke til at Morningstar rapporterer detaljer om hvor mye et fond har investert i vekstmarkedene, noe som er nyttig. Men, jeg lurer på hvordan Morningstar klassifiserer vekstmarkeder og modne (utviklede) markeder?

Svar: Takk for et tidsriktig spørsmål. Før du tar et aktivt valg om å investere mer eller mindre i vekstmarkedene bør du sjekke hva du allerede eier. Du kan se fondets fordeling på regioner ved å klikke på «Innhold» -fliken på fondet du ser på. Se for eksempel SKAGEN Global, hvor fondet har investert i både europeiske, asiatiske og latin-amerikanske aksjer vekstregioner. Du kan også få et oversiktsbilde over hele porteføljen om du legger inn porteføljen i vårt porteføljeverktøy

Dessverre finnes det ikke noen universell definisjon om hva som er et vekstmarked (fremvoksende marked). Faktum er at klassifiseringssystemene varierer til dels ganske mye, gjør at investorer kan finne motstridende informasjon avhengig av hvilken plattform de ser på. For eksempel trenger ikke fondsselskapets webside harmonere med Morningstar.no.

Terminologien utviklingsmarkeder og utviklede markeder kan også medføre forvirring. Avhenger det av landets klassifisering av landets økonomi, eller om det har et likvid, moderne og «utviklet» verdipapirmarked?

Morningstar følger den første fremgangsmetoden og benytter Verdensbankens  (ekstern side) metode for å klassifisere et land som utviklings- eller utviklet marked. For å komme frem til landets klassifisering fokuserer Verdensbanken på landets økonomi og spesielt dets relative velstand per innbygger. Land med høy inntekt per innbygger blir klassifisert som utviklet, mens de landene som har lav, middels eller noe over middels inntekt per innbygger, relativt til andre land rundt omkring i verden, blir klassifisert som utviklingsland, eller vekstmarkeder. For å se hele metodikken, i tillegg til å se hvilke land som klassifiserer som utvikling og utviklet, vennligst klikk her.

I det store og hele oppfører metodikken seg slik du tenker. USA, Canada, Vest-Europa (Norge ikke overraskende inklusiv), Australia og New Zealand og Japan teller som utviklede markeder. Det samme gjør også Sør-Korea, som vokser raskt og har relativt høy velstand, men her starter divergensen fordi MSCI (en indeksleverandør som benyttes ofte) klassifiserer Sør-Korea som utviklingsmarked. Selv om klassifiseringen går på inntekt og velstand, så er landenes verdipapirmarkeder ganske utviklet også.

Videre kan velstandsnivå også være i direkte konflikt med utviklingsstatusen til verdipapirmarkedene. For eksempel har land som Barbados og Qatar «utviklet» klassifisering, grunnet velstanden, mens verdipapirmarkedene deres er ikke så avansert som for eksempel Brasil og Mexico, som begge er vekstmarkeder. Det er helt klart litt merkverdig, men Barbados og Qatar er ikke veldig vanlig investeringsområde for fond, så påvirkningen burde ikke bli så stor når du ser på våre vekstmarkedstall versus fondsselskapenes.

Samtidig bør du huske på at du også kan ha indirekte eksponering mot vekstmarkedene. For eksempel så kan et selskap som er listet på Oslo Børs, for eksempel Telenor, ha store inntekter fra vekstmarkedene. Det er noe større utfordring å få et komplett bilde av vekstmarkedsandelen, men kjente amerikanske og europeiske selskaper har ofte en global rekkevidde, inklusiv i vekstmarkedene.

Artikkelen er skrevet av Christine Benz i USA, gjort om til norske forhold av Thomas Furuseth.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
SKAGEN Global A3 746,95 NOK0,34Rating
Telenor ASA122,70 NOK1,57Rating

Om forfatteren

Christine Benz

Christine Benz  er Morningstars direktør for personlig finans i USA og hun har forfattet bøkene "30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances and the Morningstar Guide to Mutual Funds: 5-Star Strategies for Success

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer