Ny obligasjonskategori for norske investorer

Det har vært en utvikling i retning av flere obligasjonsfond som sikres til norske kroner, vi oppretter en ny kategori Globale obligasjoner, sikret til norske kroner.

Thomas Furuseth 04.11.2013 | 12.40
Facebook Twitter LinkedIn

Bakgrunn Morningstar Kategori

Morningstars kategorisystem er i konstant utvikling, men vi forsøker å balansere behovene investorer har med å sammenligne fond, mot et kategorisystem som vokser som et villnis. Derfor setter vi krav om et visst antall unike fond må eksistere før det blir opprettet en egen kategori for disse. Morningstar har ingen harde grenser, men veier de ulike argumentene opp mot hverandre.

Når det gjelder fondstyper som kan mistenkes å være døgnfluer eller gimmick-aktige, så venter Morningstar nok lenger enn hvis det er bredt diversifierte fondstyper ala Globale obligasjoner.

Med introduksjonen av Globale Obligasjoner - Sikret NOK, vil investorer lettere finne fond med et slikt mandat, samtidig vil fondene rangeres mot andre fond i denne kategorien fra og med nå. 

Modne fondskategorier i Europa

Morningstar har nå 337 fondskategorier i Europa for de titusenvis av klassene som opererer i Europa og nærliggende fond. Vi har gjort en del større endringer i kategoriene de siste årene, både aksjefond, rentefond, og for alternative fond. Det vil alltid komme endringer, men en tilsvarende vekst i kategorier vil sannsynligvis ikke gjenta seg med det første. Vi har nå alt fra Belgia-kategori, til fornybar energi.

Morningstar Rating avhengig av Morningstar Kategori

Morningstar Kategori er viktig fordi det definerer hvilke fond som konkurrerer mot hverandre. Morningstar Rating, som er en objektiv resultatmåling over 3, 5 og 10 år samt et vektet snitt av disse, sammenligner resultater innad i èn Morningstar Kategori. Videre konkurrerer fondene på tvers av landegrensene, noe som betyr at SKAGEN Global, eller Delphi Global, konkurrerer mot fond som ikke vises på Morningstar.no. I et ekstremtilfelle kan det være at vi kun viser ett fond i en kategori på Morningstar.no, men vi kan ha hundrevis av andre fond i databasen innenfor den samme kategorien. I motsatt fall, kan det være at vi har de fleste fondene på Morningstar.no, mens det er en utenlandsk forvalter som tilbyr et tilsvarende fond i sitt marked. Alle fondene blir målt i en enhetlig valuta. Morningstar definerer risikofri rente for kategorien, samt en referanseindeks (hvis det finnes en som passer til kategorien). Sistnevnte benyttes ikke for Morningstar Rating beregninger.

Ikke en Global High Yield i denne omgangen

Et annet område som har hatt sterk vekst drevet av svært sterk avkastning i etterkant av finanskrisen er høyrentefond, eller High Yield. Årsaken til at vi ikke lanserte dette denne gangen var mangel på tilstrekkelig antall fond som hadde et enhetlig investeringsunivers. Det var alt i fra europeiske, globale, vekstmarkedsfond til kort og lang durasjon. Når man splitter opp fondene i så mange grener, var det vanskelig å få nok fond i en kategori, selv om det sammenlagt var mange High Yield fond sikret til norske kroner.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer