Invester med stil i norske aksjer

Tidligere stjerner ser ofte litt falmet ut i dag. Hva gikk galt?

Thomas Furuseth 14.12.2012 | 23.28
Facebook Twitter LinkedIn

Holberg Norge, ODIN Norge og SKAGEN Vekst har alle slitt fra og til i mange år i det norske markedet, og visse forvaltere har slitt helt siden 2007, noe som kan sette tålmodigheten på prøve for selv den mest balanserte investor. Samtidig har nye stjerner dukket opp, tilnærmet fra "intet" har Storebrand Vekst kommet frem, mens broren Storebrand Verdi har hatt vanskelige tider. 

Intensjonen til artikkelen er å forsøke å belyse hva som har skjedd i det norske markedet de siste 6 årene, og kanskje noe av dette forklarer hvor utfordrende det har vært for enkelte forvaltere.

Kort om metode

Jeg har laget en oversikt over avkastning til aksjer basert på investeringsstil, store, små, verdi og vekst, samt kombinasjoner av størrelse og verdi-vekst. Alle stilkategoriene baseres på Morningstar Style Box. For enkelthetens skyld benytter jeg likevekting av aksjene, samt en rebalansering hver måned. Dette har visse implikasjoner, som at for eksempel Statoil får mye mindre vekt enn normale indekser,. Eksempelvis vil de minste aksjene i utvalget få stor plass, noe som kan være vanskelig for virkelige investorer å følge krumspringene til mine ”indekser”. Sist, men ikke minst, det kan bli relativt få aksjer i hver undergruppe. Dermed må disse ses på som et interessant blikk på det norske markedet. På tross av dette, så har mine selvkonstruerte indekser relativt lik avkastning som velkjente indekser som Oslo Børs sine i de fleste perioder, med noen unntak, slik som 2007 og til en viss grad 2011, noe som antas er på grunn av vektingsmetode og hvordan de større aksjene oppfører seg i Oslo Børs sine indekser.

Verdi – upoplulært (siste 6 år)

SKAGEN søker aksjer som er upopulære, og det er det mange aksjer som har vært i lengre tid. Aksjer som defineres som ’verdi’ (jeg delte Morningstar Style Box midten, slik at både verdi/vekst har noe midt i mellom, men ingen overlapp). Og verdi-tilt i porteføljen er den stilen med desidert dårligst avkastning de siste 6 årene. Enda verre blir det om man i tillegg har hatt verdi og en bias mot mindre selskaper. Mine tanker går umiddelbart til ODIN Norge som later til å være truffet av en ”perfekt storm”. SKAGEN Vekst er litt heldigere, siden de har et utenlandsk ben å stå på.

Vekst – populært (siste 6 år)

Både små og store vekstselskaper har vært veldig populære de siste 6 årene, noe som blant annet Storebrand Vekst har dratt nytte av. Store vekstselskaper er vinnerstilen de siste 6 årene, med unntak av 2008, har store vekstselskaper dratt lasset. Men, selv mindre vekstselskaper har hatt god og vesentlig bedre avkastning enn verdi-orienterte indekser. Jeg har ikke gått inn på likviditet, men slik som markedene har vært siden 2007, med fallende likviditet på børsene, så kan investorers hunger muligens forklares med behov for likviditet.

Store bedre enn små?

Det er godt kjent at investorer har foretrukket større selskaper over små siden den spede begynnelsen av finanskrisen. Når det blåser som mest ute, er det mange som søker ly der det oppfattes som sikkert.

 

Indikativ stilavkastning %
Stil 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Nov)
Verdi -23 -60 39 9 -33 6
Vekst -9 -49 81 18 4 16
Små -23 -56 54 11 -27 7
Store -9 -50 73 33 -9 25
Verdi/Små -24 -61 38 8 -34 5
Verdi/Store -11 -47 71 30 -22 20
Vekst/Små -10 -49 81 17 3 14
Vekst/Store 7 -55 59 64 9 31

 

Risikofaktorer

Fama og French har definert 4 risikofaktorer: markedsrisiko, småselskapsrisiko, verdirisiko og momentum. Noe som burde bety at man får høyere forventet avkastning hvis en laster opp med småselskaper og/eller verdiselskaper. Hvorfor har ikke det da vært tilfelle de siste 6 årene?

Teorien sier risikofaktor, og sier ingenting om at man alltid skal få høyere avkastning ved å følge en eller flere tilnærminger. Premien kan forsvinne og du kan oppleve et ukjent antall år med mindreavkastning, før denne faktorpremien kommer tilbake. Men skal du forsøke å utnytte disse effektene for å tvinge avkastningen oppover må du være svært tålmodig og klare å heve blikket. I tillegg må du ha en tålmodig forvalter, fordi hvis han eller hun kaster kortene, så er du like langt. Videre kan det være vanskelig for privatinvestorer å se om en bærer vann og brød til en død hest, og noen døde hester i porteføljen kan det bli over tid, og det er muligens flere av disse i småselskapssektoren, samtidig som kanskje morgendagens vinner også skjuler seg.

Ingen vet nøyaktig hva fremtiden bringer. Det kan komme en dag hvor både småselskaper og verdiorienterte selskaper får sin revansje.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Holberg Norge A1 017,22 NOK-0,66Rating
ODIN Norge C NOK5 855,63 NOK1,15Rating
SKAGEN Vekst A4 834,67 NOK0,09Rating
Storebrand Vekst A425 696,63 NOK0,16Rating
Storebrand Verdi A1 259,11 NOK0,13Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer