Billige kombinasjonsfond

Her finner du kombinasjonsfond med lavest honorarer.

Thomas Furuseth 07.11.2012 | 14.58
Facebook Twitter LinkedIn

Hvis du vil ha et virkelig billig kombinasjonsfond, så er det få veier utenom KLP Kombinasjon, som tar 0,3% per år og har 60% av kapitalen i aksjer. Fondet inneholder mye indeksfond, både globalt og lokalt, samt global og lokale renteinstrumenter.  De neste fondene på listen koster nesten det dobbelte, og har stort sett lavere aksjeeksponering  og/eller høyere minsteinnskudd. Hvis aksjeandelen til KLP Kombinasjon er for høy for ditt vedkommende, kan du fortsatt velge fondet, men passe på at du også har et rent rentefond/bankinnskudd i tillegg som gjør at aksjeeksponeringen faller.

 

 

Fond Andel aksje + øvrig (%) Avgift (%) I år (%) 2011 (%) 2010 (%) 2009 (%) 2008 (%)
KLP Kombinasjon 60 0.30 10.2        
Terra Kombinasjon 6 0.60 6.8 1.8 6.7 19.4 5.2
DNB Senior 19 0.61 5.6 0.6 5.6 5.6 -0.2
SKAGEN Balanse 60/40 61 0.68          
Nordea Plan 10 14 0.80 3.9 0.5 4.8 9.0 -0.7
               

 

 

Merknad: For som f.eks. SKAGEN Balanse 60/40 sitt kostnadsnivå vil avhenge av hva de underliggende fondene belaster, som igjen er avhengig av hvordan fondene avkaster i forhold til sine respektive referanseindekser. Jeg har ikke gått inn på de respektive fondene for å sjekke alle vilkår, dette må investor selv følge opp. I år er per oktober 2012. Lenke til fondene finnes nederst til høyre. 

Tilbake til hovedartikkel

Kombinasjonsfond med lav aksjeeksponering

Kombinasjonsfond med moderat aksjeeksponering

Kombinasjonsfond med høy aksjeeksponering

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
DNB Aktiv 10 A518,46 NOK-0,19Rating
Nordea Plan Konservativ NO1 590,80 NOK0,05Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer