Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Unngå fallgruver ved porteføljesikring

Video: Sikring kan tilby en form for porteføljeforsikring, så feiltimer investorer ofte markeder og tar feil i porteføljekonstruksjonen som ofte feilaktig relateres til sikringsproblemer, sier Morningstars Erik Kobayashi-Solomon.

Jason Stipp 13.06.2012 | 9:25

Om forfatteren

Jason Stipp  Jason Stipp is Site Editor for Morningstar.com