Bedre Morningstar Analytikerrating for fond!

Morningstar lanserte analytikerdrevet rating for fond i Europa og Asia i februar 2009.

Christopher Traulsen, CFA, 15.11.2011 | 13.38
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar lanserte analytikerdrevet rating for fond i Europa og Asia i februar 2009. Siden da har vårt team publisert rating og dybderapporter på 1.145 fond publisert på åtte språk. Det ser ut som vi har funnet tonen med dere, for sammenlagt har våre rapporter blitt lastet ned mer enn 2 millioner ganger. Men, vi mener vi kan gjøre en enda bedre jobb, for å gjøre det lanserer vi i dag en revidert Morningstar Analytikerrating skala som vil bli brukt av våre 90+ kvalitative fondsanalytikere rundt om i verden, og en ny og enda dypere analyserapport for å komplimentere ratingen vil komme tidlig i 2012.

Ut med det gamle, inne med det nye.
Hovedforskjellen er den nye ratingskalaen som vi benytter for å uttrykke våre analytikeres meninger. Den nye skalaen for Morningstar Analytikerrating er som følger:

  • Positive Ratinger:
    • Gold: Fond som er absolutt best i klassen, som utmerker seg på tvers av de fem pillarer og har samlet analytikernes høyeste overbevisning.
    • Silver: Fond som har merkbare fordeler over flere, men kanskje ikke alle fem pillarer. Disse styrkene gir analytikerne en høy tiltro til fondet.
    • Bronze: Fond med fordeler som overgår eventuelle ulemper på de fem pillarer, og en tilstrekkelig nivå av analytikers overbevisning til å utgi en positiv rating.
  • Neutral: Fond som sannsynligvis ikke gir god meravkastning, men som trolig heller ikke vil gi signifikant mindreavkastning.
  • Negative: Fond med minst en feil som sannsynligvis vil hemme fremtidig avkastning og er fond som er antatt å være dårligere enn konkurrentene.

Tidligere benyttet vi en symmetrisk 5trinns skala som inkluderte to positive ratinger, en nøytral og to negative ratinger (Elite, Fremragende, Standard, Underordnet og Svakt). Den nye skalaen slår sammen våre negative vurderinger inn i èn rating og vi har nå tre gode ratinger (Gold, Silver og Bronze) for å gi ytterligere detaljer i våre postive ratinger. Dette gir investorer mer finsiktet innsikt i våre vurderinger på fond som de sannsynligvis eier og tillater oss å gi klarere signal til investorer om vår overbevisning på positivt ratede fond stiger eller faller.

Det du kan være sikker på er at vår analysemetode forandrer seg ikke. Våre analytikere fortsetter å rate fond basert på deres overbevisning til fondets evne til å gi meravkastning til referanseindeks eller konkurrenter over tid. Så det er ingen endringer i metoden våre analykere benytter. For å komme frem til ratingen vurderer de fem viktige pillarer, eller grunnstener om du vil, som vår erfaring viser oss er kritisk for et fonds evne til å gjøre suksess: forvaltere, investeringsprosess, selskap, resultater og avgifter. For mer informasjon om metoden, vennligst klikk her. Det er heller ingen endring til vår forretningsmodell: Som før aksepterer vi ikke betaling for å rate fond, og ratingbeslutningen ligger utelukkende i hånden på våre uavhengige analytikere.

Kommer snart: Forbedrede rapporter
Når vi lanserte i 2009, mente vi at det var essensielt å gi investorer en dybderapport for å gi full transparens på vurderingene som ligger bakenfor ratingen og vår vurdering på hver av de fem pillarene som gjennomgås. Denne rapporten er fortsatt aktiv i dag, men vi vil bytte den ut med en enda mer detaljert og rikere propritær analytisk data for å supportere våre analytikeres arbeid. En del av dette vil være en vurdering av de fem pillarer, der hver pillar får gradering postiv, nøytral eller negativ for å gi ytterligere transparens rundt årsaken til ratingen.

Hovedformålet med analysen er å hjelpe deg, våre brukere, til å gjøre bedre investeringsbeslutninger. Den nye ratingen og den nye analyserapporten som kommer har blitt designet med dette målet hele tiden i minnet. Den nye ratingen er nå tiljgengelig i våre produkter, inkludert vår webside. Som alltid er vi glade for tilbakemeldinger, så vennligst la oss få vite hva du mener.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer