DnB NOR kaster ut tobakk og porno.

Ekstern forfatter 22.12.2009 | 8:18
Facebook Twitter LinkedIn
DnB NOR Kapitalforvaltning har strammet inn sine etiske retningslinjer, og svartelister selskaper som produserer tobakk og pornografi.

- For oss er det viktig å ha en høy etisk standard, og vi tror kundene våre setter pris på at vi har klare etiske føringer for hvordan vi investerer pengene deres, sier administrerende direktør i DnB NOR Kapitalforvaltning, Torkild Varran.

Selskapet forvalter nær 500 milliarder kroner. Nå skal de 100 analytikerne og forvalterne deres ikke lenger investere i selskaper som produserer tobakk og pornografi. Listen over selskaper som er svartelistet har altså blitt lengre. Fra før har Varran luket ut selskaper som produserer masseødeleggelsesvåpen, klasebomber og landminer.

- Vi tror at kundene ønsker seg finansinstitusjoner og fond som ikke inves

terer i denne type selskaper. Derfor har vi nå samordnet de etiske retningslinjene for alle fond som selges gjennom Vital og DnB NOR Kapitalforvaltning, sier Varran.

DnB NOR Kapitalforvaltning forvalter sparepengene til mange tusen nordmenn, og mange store norske og internasjonale institusjoner.

- Vi kommer til å legge mer vekt på andre forbruksvarer innenfor defensiv sektor i våre fond, slik at fondets egenskaper med hensyn til forventet avkastning og risiko ikke endres nevneverdi, sier Varran.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings