Brasil fremfor Argentina i Latin-Amerika

Hvorfor investorer i Latin-Amerika burde vurdere Brasil over Argentina.

Ryan McLean 10.09.2008 | 8:38
Facebook Twitter LinkedIn
Argentina vant over Brasil i OL i fotball, og vant dermed en foreløpig siste seier i en langvarig rivalisering. Brasilianere slikker nok fortsatt sårene etter tapet, men på den økonomiske fronten forventer vi at de vil komme frem som vinnere.

Et scenario hvor Brasils vekst overgår Argentinas vil ha viktige implikasjoner for de regionale forholdene, som igjen vil påvirke porteføljen til Latin-Amerika-orienterte investorer. I denne artikkelen vil vi rette søkelyset på noen selskaper som vil gagne (eller lide av) disse landenes divergerende økonomiske løp.

To markeder, to ulike retninger

Brasil og Argentina er en studie i kontraster. I de siste årene har Brasil latt valutaen flyte, omfavnet utenlandske investeringer og fulgt en konservativ monetær fil

osofi. Fruktene av denne disiplinerte fremgangsmåten har så langt fremvist en stødig, ensifret ekspansjon. Inflasjonen har falt vesentlig de siste år, og president Luiz Inacio Lula da Silvas regjering later til å være fast bestemt på å holde inflasjonen rundt 5 %, selv om det betyr at man ofrer vekst.

Brasils sørlige nabo, på sin side, har essensielt sett kastet ut regelboken. Argentinas ødslende regjering har faste valutakurser, faste priser og har utarbeidet massive subsidier. Så langt har denne strategien gitt en brennhet 8 % vekstrate, men hvor Brasils inflasjonsrate har blitt holdt igjen, har Argentina latt inflasjonen løpe helt løpsk. Den offisielle inflasjonen er rundt 9 % (en offentlig ansatt statistiker som mente dette var for lavt, ble for litt siden sparket fra stillingen), men uavhengige kilder estimerer den til 25 % og den stiger, slik som grafen nedenfor viser.

Klikk på bilde for større versjon: inflasjon argentina brasil uoffisiell offisiell estimat

Det er flere håndfaste signaler på at Argentinas økonomi ikke lenger er den som virker motsatt av andre økonomier slik populistiske skikkelser har hevdet hardnakket. Den siste prestasjonen til Edenor, et argentinsk forsyningsselskap, gir grunn til bekymring. Edenors elektrisitetsvolum vokste 3,3 % i andrekvartal. Det er ikke akkurat hva man forventer av en økonomi som hevdes å vokse med mer enn dobbelt denne raten (salg til industrielle konsumenter falt bekymringsfullt 9 %). Operasjonelle kostnader eksploderte med 31 %, noe som støtter oppunder de uoffisielle inflasjonsestimatene.

Argentinas raske rekonvalesens etter dets finansielle krise i 2002 har gjort at Brasils forsiktige tempo virker kjedelig når den blir sammenlignet. Akkurat som haren som startet med en raskt sprint, tror vi Argentina har satt seg selv i en posisjon hvor det kommer skuffelser. Dermed vedder vi, som langsiktige investorer, på skilpadden.

Tre brasilianske aksjer verdt å vurdere

Brasil har stort rom for forbedring, så virker det som denne økonomien er bedre rustet til å takle robust langsiktig økonomisk utvikling i forhold til Argentina.

Enkelt sagt så er vi tilbøyelig til å si at investorer bør holde seg unna Argentina helt og holdent. Av de 9 argentinske selskapene som vi følger, får kun ett selskap en rating høyere enn 3 (Merk, Morningstar Rating for aksjer er fundamentalt forskjellig fra Morningstar Rating for fond Les mer her). Alle aksjene har fått en ”fair value” usikkerhet på høy, veldig høy eller ekstrem. Disse inkluderer det nevnte selskapet Edenor, i tillegg til BBVA Banco Frances og Telecom Argentina. Enkelte argentinske selskaper ville vanligvis vært greie selskaper å eie, men gitt de røde makroøkonomiske flaggene som popper opp, er det vanskelig å se for seg en tilfredsstillende fremtid for deres aksjeeiere.

I kontrast, til en riktig pris vil vi mer enn gjerne trekke frem flere gode alternativer av de 29 brasilianske selskapene vi dekker. I forrige ”Stock Strategist” (amerikansk nyhetsbrev/artikkelserie) beskrev Morningstar to slike selskaper. Nedenfor trekker vi frem ytterligere 3 tre selskaper. Disse selskapene er ikke bare attraktive selskaper å eie i isolasjon, vi mener at de bredere økonomiske omgivelsene som foregår i Brasil taler også til deres fordel.

Gafisa

Eiendomsutvikler Gafisa sitter i forsetet i Brasils pågående økonomiske transformasjon. Med rentenivå på historiske lavnivåer, er banker i Brasil i stand til å tilby relativt gunstige fastrentelån for boligformål for første gang. Denne makroøkonomiske trenden har fungert godt sammen med Gafisas nylige skifte i strategi. Selv om selskapet hadde et tradisjonelt fokus på boliger med høy standard i Sao Paulo og Rio de Janeiro, har oppkjøp etablert et geografisk fotavtrykk i mindre urbane sentre i hele landet. Dette har gitt selskapet eksponering mot nettopp det segmentet som tjener mest på reduksjon i renten; lavere inntektskunder som ser etter inngangsbillett til boligmarkedet til en overkommelig pris.

Gafisa er posisjonert til å tjene på tre tilleggstrender: befolkningsvekst, økt urbanisering og økte inntekter. Den siste trenden er spesielt viktig i våre øyne. Eierskap i eget hjem er førstevalget innenfor investering for mange brasilianere og etter hvert som inntekten øker, vil sannsynligvis flere konsumenter kanalisere flere sparepenger til eiendom.

Petrobras

Brasils økonomiske ekspansjon vil kreve energi, selv med sterk konkurranse for å komme inn på markedet, har Petrobras en sterk posisjon på hjemmebane med store reserver. Dette bør gjøre at selskapet forblir en kilde mange vil gå til i årene som kommer. Vi liker også at selskapet har de fleste av sine driftoverskudd fra oppstrømsvirksomhet (ekstern lenke), en virksomhet som representerer mulighet for langsiktige fortjenestemuligheter (OPEC bruker sin innflytelse til å påvirke verdens oljetilbud, dermed promoteres den finansielle helsen til nesten alle oppstrømsvirksomheter). I tillegg til å ha den posisjonen selskapet har, mulighet for seriøs produksjonsvekst, har Petrobras signifikant dypvannsekspertise. Gitt Brasils store undersjøiske ressurser, mener vi denne kunnskapen gir selskapet et konkurransefortrinn.

Flere beskrankninger, inkludert statens innblandning i energimarkedene og regjeringens majoritetsposisjon bidrar imidlertid til å stagge vår entusiasme noe.

American Beverage

Når brasilianernes velstand øker, så burde også deres tørst etter øl og leskedrikk øke. Klar og ventende er AmBev, med god margin en av verdens mest lønnsomme produsent av drikkevarer. Hensynsløs effektivitet, enorm skala og kraftfulle merkevarer gir selskapet mulighet til å hente hjem 15 % høyere driftsmargin enn industririvalene. Disse styrkene vil hjelpe selskapet med å beholde konkurransefortrinn, i vår oppfatning. I tillegg til å ha absolutt dominans i det brasilianske ølmarkedet (verdens fjerde største), har AmBev selektivt ekspandert i utlandet. Selskapet komplimenterer bryggevirksomheten med kullsyret leskedrikk. Det eier tapperier som produserer og distribuerer PepsiCo produkter i tillegg til proprietære merkevarer. Ved å inneha de to produktgruppene av drikkevarer, er selskapet godt rustet til å utnytte distribusjonsnettet. De neste fem årene forventer vi at omsetningen skal få en tosifret vekstrate.

AmBev har mange kvaliteter vi liker, men det kommer ikke uten usikkerhet. Selskapets virksomhet er konsentrert i Latin-Amerika, hvor økonomisk og politisk risiko er relativt høy. Mye av selskapets kostnader, inkludert rundt 3,5 milliarder USD gjeld, er denominert i U.S. dollar. Hvis brasilianske real depresieres, kan disse utbetalingene bli faretruende høye, på den andre siden, hvis real holder seg sterk vil AmBev kostnadsstruktur virke som et krafttak på belønningen.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ryan McLean  Ryan McLean is a stock analyst with Morningstar.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings