Sterkt i Latin-Amerika

Aksjefond som investerer i Latin-Amerika kan vise til meget sterk utvikling både hittil i år og siste tre år. Risikoen er imidlertid økende og få fondsforvaltere planlegger nye fond som investerer i regionen.

Christian Klerck Nilssen, 31.10.2005 | 13:17
Facebook Twitter LinkedIn
Data fra Morningstars database viser at gjennomsnittsfondet i aksjefondskategorien som samler fond som investerer i Latin-Amerika, er helt i topp både hittil i år og siste tre år. Fondene som investerer i Latin-Amerika har i skrivende stund en akkumulert avkastning på 37.8 prosent hittil i år. Målt over siste tre år har denne Morningstar Kategorien steget med formidable 181.5 prosent (begge i norske kroner).

De fleste fondene i denne kategorien (totalt 164 tilgjengelige fond i Europa, der 25 av disse selges i Norge) har mesteparten av sin eksponering i Mexico og Brasil.

Store svigninger

Historisk har imidlertid

kursutviklingen variert mye for aksjene i Latin-Amerika. For eksempel steg Latin-Amerika fondene kraftig i 2003, og ble en av de beste aksjefondskategoriene i forbindelse med børsoppgangen dette året. Sterkere økonomi i både Brasil og Mexico, sammen med bedre selskapsresultater, førte til denne oppgangen. Men i et lengre perspektiv er historien en annen.

I 2002 falt fondene i Latin-Amerika Kategorien med nesten 40 prosent. Avkastningen i 2000 og 2001 ble også negativ, men da noe mer moderat.

Brasil fremfor Mexico

Morningstars analytikere spurte internasjonale fondsforvaltere om deres syn på regionen i den siste utgaven av Morningstar European Fund Trends. På spørsmålet om hvilke av de to største økonomiene i regionen forvalterne hadde mest tro på er Brasil klart foretrukket fremfor Mexico.

Hele 81 prosent av de spurte tror vekstutsiktene er best i Brasil på fem års sikt. Den positive holdningen til Brasil viser seg også i forvalternes porteføljer. Hele 64 prosent av de spurte har en overvekt i Brasil. Kun 6 prosent holder en overvekt i Mexico.

Valg avgjørende

Mange av landene i Latin Amerika går nå en spennende tid i møte. Grunnen er de kommende valgene i flere av landene i regionen. Forvalterne som deltok i undersøkelsen tror utfallet av valgene vil bli avgjørende for utviklingen på børsene der. 14 prosent sier valgene er meget viktige, mens 78 prosent sier de er viktige.

Etter den positive utviklingen i Latin-Amerika er det imidlertid få fondsselskaper som oppgir at de ønsker å lansere nye fond som investerer i regionen. Kun 3 prosent av de spurte sier de ønsker å lansere nye fond som fokuserer på regionen. Dette kommer frem i Morningstars oktoberundersøkelse.

Avhengig av USA

Utviklingen på børsene i regionen er sterkt styrt av utviklingen på det amerikanske markedet og tendensene i økonomien. Et høyere rentenivå i USA vil mest sannsynlig kunne legge en demper på børsoppgangen i regionen.

Hele 59 prosent av de spurte mener at Latin Amerikanske aksjer vil bli mer negativt påvirket av høyere USA renter enn andre fremvoksende økonomier (emerging markets).

Morningstars analytikere utførte denne undersøkelsen i perioden mellom 17. og 24. oktober. Totalt 43 fondsforvaltere deltok i undersøkelsen, deriblant tre norske. Du kan lese mer ved å klikke på linken til høyre (pdf på engelsk).

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings