Unngå disse typiske fallgruvene

Uansett hvilke problemer du møter i din egen portefølje så er du ikke alene. En rekke andre investorer snubler i de samme hindrene. Se etter følgende svakheter i din portefølje vil hjelpe deg til å tenke på porteføljen i helhet og ikke kun som en samling investeringsobjekter.

Morningstar Europe Editor 20.07.2007 | 13.43
Facebook Twitter LinkedIn
1. Udefinerte mål og prioriteringer

Hvis du har eid fond eller andre verdipapirer i din portefølje over en lang tid kan det være enkelt å glemme at de er der fordi de har en jobb å gjøre. Investorer eier ofte aksjer for å få vekst i kapitalen og obligasjoner for å få renteinntekt. Du trenger kanskje ikke å søke glovarm vekst i aksjeporteføljen, men du bør ha veldefinerte mål og forventninger til din sparing.

Ta deg tid til å tenke over dine mål og prioriteringer, samt kontroller at dine behov eller forventninger til din portefølje har endret seg. Hvis dine investeringer ikke har nådd opp til dine mål, kan det være tid for

å vurdere potensielle endringer i porteføljen.

2. Mangelen på fokus

Må du se over en lang liste med fond og du er usikker på hva du eier og hvorfor du har disse beholdningene, da mangler du trolig fokus i din portefølje. Når du setter deg opp målsetningene dine er det lurt å finne fond som skal virke som fundamentet i din portefølje. Dette er fond som har bevist at de er gode fond. Ved å fokusere på disse få beholdningene forenkler du porteføljen din, for å beholde fokuset så kan man fortsette å spare i disse fondene i stedet for å hele tiden handle nye fond.

Fond som fungerer som fundament i din portefølje er typisk de som har store selskaper og da gjerne verdiorientert eller blanding mellom verdi og vekst. Andre fondstyper som fungerer som fundament er indeksfond (herunder ETF) og aktivt forvaltede fond. De kan være både aksje og rentefond eller kombinasjon av disse. Med få unntak, så er du bedre stilt hvis du bruker fond som grunnbeholdninger i forhold til enkeltaksjer (og rentepapirer). De kan skilte med bedre diversifisering og dermed lavere risiko.

For den forsiktige investor kan kombinasjonsfond (kombinasjon av aksjer og renter) spille en hovedrolle i porteføljen. På rentesiden så spiller beholdninger med kort eller mellomlang horisont sammen med høy kredittkvalitet en viktig rolle for konservative valg.

Den aggressive investoren kan se nærmere på fond som inneholder store selskaper vekst eller kanskje til og med mellomstore selskaper vekst som grunnbeholdning avhengig av risikotoleranse og individuelle mål. Aggressive investorer kan også investere i obligasjoner med lengre durasjon eller fond med lavere kredittkvalitet, igjen avhengig av personlige mål.

3. For mange satellittbeholdninger

Bruk gjerne fond utenom fundamentsfond for økt diversifisering og vekstpotensial. For eksempel hvis du har storparten av porteføljen i store selskaper kan du spe på med fond som investerer i små selskaper.

Du ønsker nok ikke å putte alle dine sparepenger inn i høyrisikoplasseringene, men de gir deg muligheten for høyere avkastning. Ulempene er selvfølgelig høyere risiko, det kan være ok så lenge du begrenser andelen plassert i denne typen fond. For mange holder det å kun investere i fond som fungerer som fundament i porteføljen.

4. Tap av balanse

Hvis du ønsker å beskytte porteføljen ved å være defensiv så burde du tenke på balansen i porteføljen. Hvis du ser noe som ”stikker ut” så bør du vurdere om dette fondet fortsatt passer din risikoprofil. Ubalanse i porteføljen kan skje hvis du er inne i kategorier som enten har gått veldig bra, dårlig eller at du har for høy konsentrasjon mot for eksempel en aksje. Du kan bruke Morningstar X-Ray for å finne ut om din portefølje er ute av balanse.

Bruk denne funksjonen til å sjekke hvordan dine beholdninger er fordelt over ulike aktiva og investeringsstil. Holder du mer enn 10 % av porteføljen i en aksje, eller har du mer enn du tror i en region, aktivaklasse, eller stil, da bør du vurdere å redusere denne vektingen.

5. For mange fond

Noen investorer har dette problemet. Start med å identifisere grunnbeholdningene (fundamentet i din portefølje). Har du investert mer i fundamentet enn i satellittbeholdninger? Hvis ikke, tenk på hvordan du kan eie færre fond med større beløp i de beholdningene du har.

6. Dårlige valg i en kategori

Hvilken stil holder dine fond? Ser du et mønster i dine fond? Holder du for mange fond i samme Morningstar Kategori? Grupper fondene i forhold til stil og vær sikker på at du har en god grunn til å ha mange fond i samme kategori. Hvis for mange av dine fond bruker en tilsvarende fremgangsmetode og investerer i samme type aksjer, behold de beste og selg de dårligste.

7. Fokuserer for mye på utbytte

Obs, ikke alle norske aksjefond betaler utbytte, men går man utenfor Norge er det ganske vanlig med utbytte fra aksjefond. DnB NOR Utbytte Europa er blant de ferskeste eksemplene på fond som betaler utbytte.
Fokus på høyt utbytte kan lede deg til fond der den totale avkastningen (utbytte + kapitalvekst) er dårlig. Den verste situasjonen er der fondet betaler utbytte det ikke har råd til for dermed å erodere bort kapitalbasen og begrenser dine avkastningsmuligheter. Det er viktig å se på fondenes utbyttenivå, men det bør ikke være din eneste målestokk i din investeringsbeslutning.

8. Betale for mye i avgifter

Har du muligheten til å velge mellom to tilsvarende fond, ta fondet med lavest kostnader. Når du ser på kostnader se på de totale kostnadene og ikke kun forvaltningsgebyret. Enkelte fond tar i tillegg til forvaltningsgebyret også et variabelt honorar. Over tid kan forskjellen mellom 0,5 % og 2 % kostnader bli enorme. Uansett hva andre forteller deg, kostnader betyr noe.

9. Dårlig definert salgskriterium

De fleste lærer av sine feiltrinn. Etter å ha opplevd nedturen i markedene 2000-2003 har du en god forståelse for hva risiko og tap i aksjemarkedene er. Tenk i gjennom hva du skal gjøre hvis markedene snur, hva er din toleransegrense? Andre elementer du bør tenke i gjennom er; Hva gjør du hvis forvalteren slutter? Selger du automatisk, eller går fondet på en ”overvåkningsliste”? Mot hvilke referanseindekser skal du måle dine fond? Hva gjør du hvis fondet går dårligere enn indeksen? Tenk på denne typen spørsmål på forhånd, dette kan gjøre forskjellen mellom suksessrik investering og tilfeldig investering.

10. Motvillighet til å søke profesjonell hjelp

Morningstar har alltid appellert til ”gjør det selv” investoren, men det kan lønne seg å få profesjonell hjelp som fokuserer på din individuelle situasjon. Profesjonelle, avgiftsbaserte rådgivere og finansielle planleggere burde ha kvalifikasjonene, verktøyene og ekspertisen for å forsikre deg om at du fokuserer på de rette elementene i din portefølje. De burde kontrollere på løpende basis at dine investeringer fortsetter å dekke dine behov.

Merk, gjør du endringer i din portefølje kan det få konsekvenser for skatteregningen og avgiftene i fondene. Vær dermed alltid helt sikker på at de grepene du gjennomfører er riktige før du gjør noe. Artikkelen er opprinnelig skrevet av Sue Stevens, CFA, CFP, CPA.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Europe Editor  .

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer