Halvårlig porteføljesjekk i 5 steg

Mange av de grunnleggende reglene i investeringsverdenen er ulogiske. For eksempel økende renter kan være god nyhet for de som kjøper sertifikater eller andre kortsiktige verdipapirer, men det er generelt sett dårlig nyhet for obligasjonsfond. Her er en annen frase; Den late investor er ofte mer suksessfylt enn den hardt arbeidene.

Christine Benz 21.06.2007 | 15.19
Facebook Twitter LinkedIn
Hvis du sjekker porteføljen hver dag, eller enda verre, gjennom hele dagen så kan du bli fristet til å handle mer enn du trenger. Dermed kan du ende opp med høye skatte- og transaksjonskostnader, og det er mer sannsynlig at du jager aksjer og fond med høy historisk avkastning og håper at de vil fortsette å ha høy avkastning. Det kan være oppskriften på en total katastrofe.

Fordi du kan skyte deg selv i foten ved overivrig handel, er vi tilhengere av å gjennomføre porteføljeovervåkning noen få ganger i året; halvårlig eller kvartalsvis. Poenget med denne sjekken av porteføljen er å systematisk feilsøke problemområder og identifisere endringer du ønsker å gjøre som en følge av ditt rebalanseringsprogram. (Ved rebalansering av porteføljen så fjerner du penger fra de investeringene so

m har gått bra og plasser det inn i porteføljens lavavkastningsalternativer, hver 12 til 18 måneder)

Observer de følgende fem stegene mens du gjennomfører overvåkning av din portefølje.

1. Sjekk at din beholdningsmiks er i tråd med din strategi

En av de viktigste bestemmende faktorer til om du kommer til å nå dine finansielle mål er din beholdningssammensetning, altså hvor mye du har investert i aksjer, obligasjoner og kontanter. For å hjelpe deg på vei, bruk gjerne ”Quick” portefølje gratis på www.morningstar.no. Søk deg frem til alle dine fondsandeler og andelen investert i hver av dem og klikk på X-Ray (glem ikke å legge til kontanter, og husk at også dine aksjeposter kan bety mye i tillegg til fondene). Inne på X-Ray vil du se din fordeling på ulike aktiva, som du kan sammenligne med din målsatte fordeling. Mange aksjefond har også en andel i kontanter, så det kan være at mer av dine investeringer er på sidelinjen enn du hadde tenkt.

2. X-Ray din portefølje

Etter at du har sett på din porteføljes fordeling mellom kontanter, obligasjoner og aksjer, se videre på hvordan dine aksje- og obligasjonsbeholdninger er posisjonert. Inne på X-Ray vil du se Morningstar Style Box for både aksjer og obligasjoner som viser deg investeringsstilen til dine beholdninger. Selv om du ikke bør forvente å se en jevn fordeling av beholdningene i hvert av de 9 firkantene, bør du notere ned hvis majoriteten av beholdningene er klynget sammen i en eller to av firkantene i Morningstar Style Box.

X-Ray viser deg også hvordan dine aksjeposisjoner er spredt utover forskjellige markedssektorer. Akkurat som ved Style Box analyse så trenger du ikke å bli altfor bekymret hvis beholdningene er spredt litt ujevnt over sektorene, men du bør se nærmere hvis du har store konsentrasjoner innen noen få sektorer.

Sjekk fordelingen over regioner. Har du mye investert i enkelte deler av verden, for eksempel Kina, kan det være lurt å balansere aksjeporteføljen. Det er alltid greit å spre investeringen over flere regioner, så fremt du ikke ønsker å ta regionspesifikke veddemål.

Til syvende og sist, se på overlapp i aksjer. Har du aksjer utenfor fondssparingen, legg gjerne til disse beholdningene i Excel eller tilsvarende. Sjekk om du har store poster i enkeltaksjer, en tommelfingerregel er at du ikke bør ha mer enn 10 % av beholdningene i èn enkelt aksje).

3. Undersøk dine individuelle beholdninger

Etter at du har sjekket det overgripende bildet er det på tide å ta en kjapp sjekk av dine individuelle beholdninger. På avkastningsfliken inne på ”Min Portefølje” ser du lenker til fondenes Quicktake, klikk på disse for å få detaljert bilde av dine beholdninger.

Sjekk om forvalteren er endret, strategien er endret eller om det har skjedd noe på selskapssiden til fondsselskapet.

4. Kontroller avkastningen

Det er en stor feiltakelse å fokusere for mye på kortsiktig avkastning. Imidlertid ved din kvartalsvise eller halvårlige gjennomgang burde du ha en kort gjennomgang av hvilke fond som har bidratt til den største dytten opp eller holder igjen avkastningen i din portefølje. Det er greit å se på avkastningen ”i år”, men fokuser mest på langsiktige tall, for eksempel hver beholdnings avkastning de siste 3 og 5 årene relativt i forhold til andre fond i samme kategori. Sjekk gjerne også i absolutte termer. Hvilke beholdninger har gitt høyest avkastning og hvilke beholdninger holder igjen bunnlinjen din? Vedvarende dårligere avkastning kan være grunn til nærmere undersøkelser. Det kan være at din grunn til å investere i fondet fortsatt er gyldig, og at den siste tids relativt sett lavere avkastning gir en gylden mulighet for å handle flere andeler i fondet ved neste rebalansering. Her må man vurdere årsaken til nettopp hvorfor fondet har dratt ned avkastningen i din portefølje.

5. Planlegg ditt neste trekk

Etter at du har vurdert din nåværende porteføljes status, er det på tide å planlegge ditt neste trekk. Det er ikke sannsynlig at du oppdager et problem med porteføljen som du trenger å adressere med en gang, men du bør planlegge en tid for å rebalansere din portefølje. Konvensjonell visdom innen finansiell planlegging tilsier at det beste tidspunktet å rebalansere på er ved årets slutt, med et øye mot høsting av tap for å oppveie eventuelle gevinster du har realisert. Hvis det er slik at du ønsker å gjøre dette tidligere i 4. kvartal, gjør gjerne det.

Artikkelen er skrevet av Christine Benz hos Morningstar i USA, men tilrettelagt for norske forhold.
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christine Benz

Christine Benz  er Morningstars direktør for personlig finans i USA og hun har forfattet bøkene "30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances and the Morningstar Guide to Mutual Funds: 5-Star Strategies for Success

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer