Spørsmål og Svar Aftenposten

Hvordan plassere konfirmasjonspengene, spare til din sønn? Les dette og mere til!

Morningstar Europe Editor 27.11.2006 | 15.30
Facebook Twitter LinkedIn
Hei! Jeg har igjen ca 10 000 kr fra konfirmasjonen min. Til nå så har disse pengene bare stått i banken, men nå vurderer jeg å investere de i aksjer eller fond. Hva er forskjellen? Hva slags sparing er lurest for meg? Jeg ønsker ikke å tape alt for mye, og de kan godt stå der i en del år. Hva med kostnader?

Hei,

Hvis man investerer i aksjefond, investerer man egentlig i aksjer. Forskjellen er at fondsselskapet velger hvilke aksjer de skal kjøpe.
Fondsselskapene har større midler og muligheter til å følge markedet og til å holde en god spredning på aksjene. Hvis du skal investere i aksjer 10 000 kr i aksjer så vil du

mest sannsynlig måtte velge kun noen få aksjer. Hvis disse aksjene skulle tape seg i verdi vil alle dine midler tape seg tilsvarende. I motsetning vil fondet holde alt i fra 25 til 100 ulike aksjer (avhengig av fondet). Dermed er ikke fondet like utsatt hvis den ene aksjen skal gå ned. Derfor er fond for småsparere en mye tryggere investering enn rene aksjer.

Hvis du føler at aksjer er litt skummelt, så kan du velge såkalte kombinasjonsfond. Disse fondene investerer både i aksjer og rentepapirer. Rentepapirer (obligasjoner) har lavere risiko enn aksjer, men høyere avkastning enn hvis man plasserer i bank.

Hvordan du vil spare avhenger veldig av din sparehorisont. Hvis du har tenkt til å spare 5-10 år så kan du gjerne spare i globale eller europeiske aksjefond. Har du 3-5 år som horisont burde du vurdere kombinasjonsfond. Har du godt under 3 år som horisont kan du vurdere om du bør plassere alt i rentefond eller fortsette å spare på høyrentekonto/BSU eller lignende.

Kostnader er et stort tema innenfor fondssparing. Generelt så mener jeg at en rekke fondsprodukter er for dyre. Rentefond burde ha veldig lave kostnader, spesielt hvis man velger pengemarkedsfond. Kombinasjonsfond med høy andel rentepapirer burde også være rimelige, og man skal i alle fall ikke betale 1-2 % årlig forvaltning hvis rentedelen er over 60-70 % av fondet. Kostnader vil alltid være en faktor, spør derfor nøye om hvilke avgifter som er assosiert til fondet. Forstå hvordan fondet plasserer og hvordan det skal gi god avkastning. Har fondet prestert bra historisk? Hvilken risiko har fondet?

Har merket meg at kronen oppmot euro, pund, svenskekroner samt andre valutaer har svekket seg betraktelig. Hvorfor skjedde dette nå og kan vi forvente en ytterligere svekkelse eller at kronen igjen styrker seg?

Valutaendringer er faktisk veldig vanskelige å forutsi. Det kommer an på så mangt, men i bunn og grunn så er det etterspørselen etter Norske kroner som avgjør om utviklingen. Forhold som kan påvirke er renteforskjellen mellom Norge og utlandet, hvor attraktivt det er å investere i Norge etc.

Siden dette er en seksjon for fond og fondssparing så vil også valutakursen påvirke aksjefondene som har investeringsmandat utenfor Norge. Unntaket er fond som sikrer sine valutaeksponeringer helt eller delvis. Hvis fondet har Europa mandat og kronen svekker seg mot Euro så vil man få en hyggelig tilleggsavkastning på fondet. Selvfølgelig det motsatte vil føre til lavere avkastning.

Hei! Eg er akkutat blitt student, og har solgt min leilighet og har no et overskudd på ca 440000. jeg har ca 140000 i studielån, og grensen der er ca 220000 i formue for å få stipend. EG kunne tenke meg å invistere endel penger for 3 år til eg er ferdig å studere, for evt å kunne kjøpe noe nytt. Vil ha noen penger i bakhånd, og feks investere 200.000 til 300.000, men er usikker på kor og ka eg ska invistere pengene. Har hørt endel om kraftobligasjoner, kor en er garantert å få tilbake det en har investert.. eg vil ikkje ha en høy risiko, eg vil ikkje miste pengene mine. Ka er det beste i min situasjon? Vil pengene eg har investert bli regnet som formue mens eg studerer?? Håper på svar

For å ta formuesspørsmålet først, ja du vil få formue når du eier verdipapirer. Det gunstigste man kan eie i forhold til formue er eiendom. Fra og med 2006 fastsettes ligningsverdien som 80 % av markedsverdien for fond.

3 år er for kort tid til å investere tungt i aksjefond. Jeg ville også tenkt meg om før jeg investerte snevert i kraftobligasjoner selv om innskuddet er garantert. Grunnen til det er at selv om du får igjen et minimum så må du betale (ofte ganske mye) for sikringen. Spørsmål du kan stille til selger er: Hva er det verste som kan skje? Altså, hva sitter du igjen med i kroner og øre hvis markedet for kraft ikke går slik du ønsker? Hva vil du tjene ved ulike senarioer? Hvor høy må kraftprisen være for at man skal få attraktiv avkastning? Hva er sannsynligheten for dette? Hva er det mest sannsynlige utfallet? Hvor store kostnader er det i obligasjonen? Hva må til for at du skal få avkastning utover risikofri rente?

Jeg ville nok sett nærmere på enten rentefond (obligasjonsfond) eller kombinasjonsfond hvor man har en stor andel rentepapirer. Pass på kostnadene ved fondene her også. Husk også at det er sammenheng mellom avkastning og risiko. Et fond kan ikke ha lav risiko og høy avkastning. Det hører i så fall til sjeldenheten.

Hei Thomas! Jeg fikk en sønn i juni. Og nå er tiden inne for å begynne å spare. Binder det til han er 25 år tenker jeg. Men hva bør jeg gjøre? Skal spare i fond men er usikker på hvilket. Har registrert en VPS konto til han allerede.

Hei Stig,

En forsinket gratulasjon fra min side, og det høres ut som du har en fornuftig plan for din sønn. Med 25 års horisont så bør du ha en høy grad av aksjefond. Når tiden er inne for at ansvaret skal overlates din sønn så bør dere finne ut hva han skal bruke pengene til. Skal han ta dem ut ved fylte 25 år kan det være lurt å trappe ned aksjeandelen en stund før denne datoen. Allerede når han fyller 20 bør du ha en klar oppfatning av hva han skal bruke midlene til, slik at sparingen kan vris slik den ønske frem til fylte 25år. Aksjefond gir høyest grad av avkastning og risikoen vil være akseptabel på slike horisonter.

Når det gjelder hvilke fond du skal velge, så anbefaler Morningstar å ha fond med en bred profil. Globale aksjefond som gir deg spreding både på regioner, sektorer er å anbefale. Du kan også velge en andel i Europeiske, eller Nordiske aksjefond hvis du ønsker det. Når det gjelder Norske aksjefond så bør du kun ha en liten andel i disse (maks 20 %). Grunnen er selvfølgelig risikospredning. Nå skal det sies at hele kategorien Norge og Norden har gjort det veldig bra de siste årene, men den har også høyere risiko. Hvis du skal investere i ett fond, velg gjerne et godt globalt aksjefond, med fornuftige avgifter og bred eksponering. Se gjerne på innholdet at de sprer godt over de ulike markedene og har en fin spredning på ulike sektorer. På våre nettsider finner du detaljert informasjon om fondene, og du kan gjøre deg opp din egen mening om hvilke fond du skal investere i. Utvalget er stort og det finnes ikke ett fond som passer alle, det er derfor viktig at enhver gjør seg opp sin mening basert på informasjonen tilgjengelig. Hvis du føler du ikke får nok informasjon om fondene, hva de plasserer deres penger i, og hvordan de skaper avkastning så velg noe annet. Utvalget er stort og spennende.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Europe Editor  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer