Forstå Morningstars Rating

Morningstar får stadig henvendelser fra fondssparere og profesjonelle aktører om vår Rating av verdipapirfond. Denne kommentaren svarer på noen av de vanligste spørsmålene vi mottar.

Christian Klerck Nilssen, 21.01.2005 | 14.19
Facebook Twitter LinkedIn
Morningstars Rating er et uttrykk for hvor god risikojustert historisk avkastning et fond har i forhold til sine konkurrenter innenfor samme kategori.

2004 er nå historie og avkastningen for desember er beregnet og korrigert for utbytte i Morningstars database. Morningstars Rating for januar (basert på kurser per utgangen av 2004) er nå tilgjengelig, så det kan være på tide å ta en titt på din fondsportefølje.

Hvem er vi?

Morningstar er en informasjonsleverandør rundt fondssparing og tilbyr verktøy og analyser som skal bidra til å gjøre dine fondsvalg enklere.

Morningstar gir følgelig ingen direkte råd

om hvilke fond investorene skal velge. Gjennom den informasjonen som blir presentert på våre nettsider bidrar Morningstar med verktøy, underlagsmateriale og ulike nøkkeltall som vil være til hjelp i investeringsbeslutningene. De konkrete investeringsbeslutningene må den enkelte investor gjøre selv, eventuelt med støtte fra sin rådgiver.

Morningstar Rating

Morningstar Rating baserer seg på fondenes historiske avkastningstall- og risikotall fratrukket kostnader. Tildeling av stjerner, fra en til fem, skjer relativt innenfor den kategorien som fondet tilhører.

De 10 prosent beste fondene får fem stjerner, 22,5 prosent får fire stjerner, 35 prosent får tre stjerner, 22,5 får to stjerner de siste 10 prosent får en stjerner. Alle fond som er tilgjengelig for salg i Europa kategoriseres og vurderes opp mot hverandre. Aksjefond som er yngre en tre år får ikke tildelt stjerner.

Beregning og tildeling av stjerner

Morningstars metodikk for beregning av Morningstar Rating ligger tilgjengelig under Om oss. Der vil du finne kriterier for å bli vurdert og hvordan rangeringen blir gjort. Morningstars Rating oppdateres en gang per måned, og publiseres på våre sider og hos våre samarbeidspartnere i løpet av første uken i en ny måned.

For aksjefond og obligasjonsfonds kategoriene er Rating basert på siste 36 måneders MRAR (Morningstar Risk Adjusted Return). For korte pengemarkedsfond benytter vi 12 og 24 måneders beregning av avkastningen som grunnlag for Ratingen.

Morningstars Kategorier er utgangspunktet

Morningstars egne aksje og rentefondskategorier er utgangspunktet for sammenligningen og vår Rating. Hvert verdipapirfond som finnes i Morningstar sin database blir tildelt en Kategori av Morningstars analytikere basert på fondets aktivafordeling over de siste årene.

Fondets noteringsvaluta, landfordeling og investeringsfordeling vil danne grunnlaget for hvilken kategori fondene befinner seg i.

Sier Morningstar Rating noe om fremtiden?

Antall stjerner et fond har forteller kun hvor godt fondet har gjort det relativt mot andre fond innenfor en kategori – frem til i dag. Derfor bør ikke fondssparerne konkludere med at Morningstar automatisk anbefaler kjøp av fond med fire og fem stjerner.

For det første bør du ikke velg fond kun ut fra historisk avkastning. Risiko og avkastning henger sammen, og desto høyere historisk avkastning et fond har hatt - desto større risiko kan finnes i fondet.

Bestem deg først for hvilken risiko du ønske å ta med dine fondsplasseringer. Deretter velger du fond som passer deg ut fra dette. Fondene bør også passe i forhold til den tiden du ønsker å spare. Hvilke fond du skal velge vil være ulikt om du skal spare i 2 år eller i 15 år. Bruk Morningstar sine verktøy for å velge og sortere fondene.

Slik bruker du Morningstar Rating

Når du har kommet et stykke på vei og kartlagt hvilken risiko du ønsker å ta i dine fondsinvesteringer, sammen med din investeringshorisont, kan du se nærmere på ulike kriterier for valg av fond. Det finnes mange kriterier, for eksempel statistiske nøkkeltall, faktiske investeringer, hvor lenge forvalteren har forvaltet fondet, trygghet i merkenavn og så videre.

Investorene har hver sin måte å tilnærme seg sine endelige fondsvalg på. Morningstar presenterer alle disse ulike kriteriene på hvert fondskort. Morningstar Rating er et av disse. Stjernene fra en til fem gir et raskt og visuelt bilde av hvordan fondet har utviklet seg i forhold til andre fond i samme kategori. Vi anbefaler at du bruker Morningstar Rating som et av dine beslutningsparametere når du velger dine fond.

En versjon av denne artikkelen ble første gang publisert i april 2002.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer