Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Volatilt i Japan

Svingningene i aksjene som er notert på Tokyo børsen har vært større enn andre børser i første halvår av 2004. Utenlandske investorer kan ha bidratt mest til denne tendensen.

Jonas Lindmark 10.06.2004 | 13:44
Børsen i Japan har hittil i år opplevd større svingninger enn globale aksjer. I første kvartal steg MSCI Japan med 15 prosent, mens MSCI Verden steg med 2 prosent (målt i USD).

Den største stigningen på børsen kom i mars. Dette skyldes i første rekke transaksjoner med hensikt i å forbedre balansen i japanske selskaper, før avslutningen av regnskapsåret i Japan den 31. mars.

I løpet av andre kvartal har Tokyo derimot vært en taper, med et fall i kursene på 7 prosent frem til 8. juni. Til sammenligning har verdensindeksen vist en flat utvikling. De store variasjonene i kursene øker usikkerheten blant investorene og standardavviket (et populært risikomål) har dermed steget.

Utlendingene får skylden

Som vanlig er det vanskelig å sette fingeren på direkte årsaker til kurssvingninger på børsene, men flere hevder utlandske pengestrømmer har bidratt mest til svingningene på Tokyo børsen i år.

I løpet av 12 måneders perioden mellom april 2003 og april 2004, var det store utenlandske investeringer i Japan. Dette bidro mest til å løfte det japanske aksjemarkedet. Lokale investorer, på sin side, solgte derimot japanske aksjer som følge av reduksjon av krysseierskapet i japanske selskaper.

Utenlandske investorer karakteriserer ofte Tokyo som en høyrisikobørs. Derfor falt japanske aksjer med 18 prosent i perioden mellom midten av april og midten av mai i år. MSCI Emerging Markets, indeksen for aksjene i nye markeder, falt i denne perioden med 20 prosent (begge målt i USD).

Men siden midten av mai har tendensen snudd igjen. MSCI Japan er nok en gang blant de beste hittil i år, med en avkastning på 7 prosent per 8. juni.

Fra begynnelsen av april til midten av mai ble japanske yen kraftig svekket, fra 104 til 114 yen per dollar. Dette betyr at børsen i Tokyo ikke falt så mye i målt i yen som i dollar (12 isteden for 18 prosent). Disse to nedturene går hånd i hånd, fordi valutaen ofte faller dersom utenlandske investorer selger japanske aksjer og yen.

Eksport bak høy vekst

Det har imidlertid kommet flere positive signaler fra den japanske økonomien den siste tiden. BNP veksten har vært sterk de siste tre kvartalene, arbeidsløsheten er fallende og deflasjonen (fallende priser) er på retur.

En stor del av disse forbedringene skyldes økt eksport, spesielt til Kina. Dermed er den japanske økonomien sårbar overfor svakere økonomisk vekst eksternt. Dersom en slik forsvakning inntreffer kan den japanske økonomien bli rammet hardt.

Om forfatteren

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  har siden 2000 vært redaktør og analysesjef for Morningstar.se. Før det skrev han om fond i 9 år for Affärsvärlden.