Oppsving med mangler

Børsene i Europa har lagt bak seg en positiv periode den siste tiden. En sterkere euro mot amerikanske dollar rammer imidlertid eksportbedriftene.

Sara Silano 08.12.2003 | 13:19
Facebook Twitter LinkedIn
De europeiske børsene befinner seg nå omkring det høyeste nivået hittil i år. Dette har skjedd samtidig med at økonomien i Euroland har signalisert at et oppsving er i gang. Euroen er imidlertid nå på sitt sterkeste mot dollaren, mens terrorangrepene i Tyrkia og Irak skaper fortsatt usikkerhet på børsene.

Aksjeindeksen MSCI Euroland steg med 3,4 prosent i november, mens verdensindeksen tapte 1,2 prosent i samme periode. Milano og Frankfurt steg sterkest i periode med en oppgang på henholdsvis 5,2 og 4,8 prosent. CAC 40 indeksen i Frankriket steg med 3,6 prosent.

Fremgangen for aksjene i Eurosonen skyldes i første rekke sterke sel

skapsresultater for tredje kvartal, som var bedre enn forventet. Den beste sektoren ble TMT, der brikkeprodusentene bidro sterkt til oppgangen. De europeiske teknologiselskapene har også blitt positivt påvirket av oppgangen i USA.

Den sterke euroen mot amerikanske dollar har imidlertid rammet selskapene som satser mye på eksport mot USA. Eksempler her er DaimlerChrysler og Aegon, som begge realiserer halvparten av sin omsetning i USA. Europas felles valuta, euroen, steg til mer enn 1,2 mot amerikanske dollar, noe som er rundt rekordnotering mot denne valutaen.

Den sterke euroen skyldes i virkeligheten en svakere dollar, blant annet som følge av USAs enorme budsjettunderskudd. Men den sterke euroen er ikke bare negativt. I følge ECB hemmer den inflasjonen, hvilket støtter opp under en fortsatt lav rente i euroland.

Internasjonale fondsforvaltere har nå høyere forventninger til euroland i tiden fremover. I Morningstars seneste trendundersøkelse for november, svarte hele 18 prosent av de spurte at aksjene i eurosonen vil utvikle seg sterkest kommende 12 måneder. Dette er en fremgang på 7 prosent siden oktober.

Optimismen er blant annet kommet som et resultat av en bedret økonomisk situasjon for Frankrike og Tyskland. Eurosonens to største bidragsytere kunne notere bedring i BNP i tredje kvartal.

Oppsvinget er imidlertid ikke helt problemfritt. Den største trusselen er ytterligere terrorangrep og bruddet på Stabilitetspakten fra Frankriket og Tysklands side. Dette, sammen med at de to landene har offentlige underskudd som tilsvarer 3 prosent av BNP, kan bidra til å redusere veksten i Euroland.

Denne kommentaren er skrevet av Sara Silano som er Fondsanalytker for Morningstar i Milano.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings