Europafond med oppsidepotensial

Den positive utviklingen på børsene hittil i år har favorisert risikofylte aksjer. Denne tendensen har ført til en, relativt sett, svakere utvikling for europafondene.

Christian Klerck Nilssen, 14.11.2003 | 13:27
Facebook Twitter LinkedIn
Aksjefond som satser på høyrisikoaksjer har vist en klart sterkere utvikling enn andre typer aksjefond hittil i år.

Bedre utsikter for verdensøkonomien har bidratt til økt interesse for aksjer i risikofylte markeder og sektorer. En lavere konsentrasjon av høyrisikoaksjer hos aksjefondene som investerer på europeiske børser, har således medført en svakere oppgang for Europafondene.

Svakere relativ utvikling

Hittil i år har gjennomsnittsfondet i Morningstar Kategorien, Europa Store Selskap, gitt andelseierne en avkastning på 21 prosent målt i norske kroner. Per utgangen av oktober hadde aksjefondskategoriene Øst-Eu

ropa og Latin-Amerika steget med henholdsvis 54,1 og 48,2 prosent. Teknologifondene har i gjennomsnitt steget med 43 prosent.

Økt optimisme på verdens aksjemarkeder og forventninger om at en høykonjunktur er på vei, har følgelig favorisert de konjunktursensitive aksjene den siste tiden. Som følge av en lavere andel risikoaksjer på de store børsene i Euroland, har fondene som investerer i aksjene der, gitt svakere utvikling enn aksjefondskategorier fra andre regioner.

Vinner på lengre sikt?

Lavere forventninger til de store børsnoterte selskapene i Eurosonen kan by på langsiktig gode investeringsmuligheter. Tatt i betraktning at aksjene der ikke har steget på samme måte som i USA og andre regioner, kan oppsiden være større. Det er også verdt å merke seg at fallende dollar mot euro, har bidratt til svakere utsikter for europeiske selskaper som eksporterer varer fra Europa.

Det kan ta tid før signalene fra Euroland blir positive, men svake utsikter reduserer risikoen i Europafondene. De lave forventningene forsterker argumentet for å investere i Europafondene nå. Dette gjelder da spesielt for de fondssparere med lavere risikotoleranse.

Investeringer i fondene som satser på større børsnoterte selskaper i Eurosonen kan gi mindre svingninger i avkastningen. Andelen stabile bransjer er større i Morningstar Kategorien Europa, Store Selskap (minst 55 prosent av aksjene i porteføljen er investert i store selskap), sammenlignet med andre aksjefondskategorier.

Historien har vist at fondene i denne kategorien svinger mindre enn andre kategorier. Tre års standardavviket for fondene i denne Morningstar Kategorien er 18,6, sammenlignet med 37,9 for aksjefondene i Morningstar Kategorien Teknologi.

JPMF Europe Equity godt posisjonert

JP Morgan Fleming Europe Equity A (utbytte) er et av fondene som tilhørere denne Morningstar Kategorien. Dette femstjerners fondets porteføljesammensetning plasserer fondet innenfor Store Verdi Selskap i Morningstars Style Box. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste tre år er i skrivende stund på -11,8 prosent, sammenlignet med -18 prosent for gjennomsnittet av Europafondene. Fondet befinner seg dermed blant de topp 5 prosent beste i sin kategori målt etter avkastning siste tre år.

Fondets gode stabile historiske avkastning, sammen med en relativt lav risiko, gjør at fondet er et godt alternativ for de som ønsker eksponering i kategorien Europa Store Selskap. Fondet ledes av Chris Complin og James Eliot som, sammen med JP Morgan Flemings europateam, benytter en ”bottom up” strategi for utvelgelse av aksjer.

Fondets største plasseringer inkluderer BP, Royal Dutch Petroleum og Vodafone. Fondets fokus på denne typen selskaper vil kunne gi mindre variasjon i avkastningen enn smalere sektorfond. Baksiden er fondets avgifter. 5 prosent ved tegning og 1,25 prosent i årlig forvaltningsavgift er høyere enn konkurrerende fond i denne kategorien.

Mer Europaeksponering?

Fondssparere som har tro på at det kan komme positive overraskelser fra europeiske selskaper i tiden fremover og som er mindre risikovillige, kan med fordel vurdere å øke eksponeringen mot Europafondene nå.

En portefølje med en høyere andel stabile bransjer vil på sikt gi en jevner verdiutvikling.

Denne kommentaren ble første gang publisert i Økonomisk Rapport NR. 19. November 2003.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings