Uforståelig motstandsdyktig

Aksjemarkedene i Latin-Amerika har den siste tiden utkonkurrert andre regioner. Den relativt sett sterke utviklingen synes uforståelig, tatt i betraktning av den vanskelige makroøkonomiske situasjonen for flere av landene i regionen.

Fernando Luque 13.03.2003 | 16.31
Facebook Twitter LinkedIn
Konflikten i Midt-Østen påvirker verdensøkonomien negativt, og i enda større grad markedene i Latin- Amerika som følge av skjør økonomi der. Men siden begynnelsen av Irak-krisen (den 11.november 2002 da den mye omtalte FN-resolusjonen 1441 ble vedtatt) har aksjeindeksen som måler utviklingen for landene i Latin-Amerika utviklet seg sterkere enn verdensmarkedet for øvrig.

Stemning og markedet

MSCI Emerging Markets har falt med 7,9 % per 12. mars, sammenlignet med et fall i verdensindeksen på 11,2% (i amerikanske dollar). I løpet av denne perioden har MSCI sin Latin-Amerika indeks kun falt med 0,9%.

Fra begynnelsen

av året ser vi en lignende tendens. Aksjemarkedene i Latin-Amerika har utviklet seg klart bedre en markedene i den vestlige verden. Aksjene i Venezuela har utviklet seg svakest i regionen, med et fall på 16,9% i amerikanske dollar, etterfulgt av Mexico som har falt med 9,2%. Aksjene i Brasil har mistet 4,2% av sin verdi. I sterk kontrast til dette finner vi Argentina. Her har aksjene steget med hele 15,8% hittil i år.

For å forklare den relativt sett sterke utviklingen for aksjene i Latin-Amerika, sammenlignet med verdensindeksen for aksjer, kan vi argumentere for at forholdene har forbedret seg noe den siste måneden.

Den brasilianske presidenten Lula da Silva, jobber hardt for å holde inflasjonen under kontroll ved å øke rentenivået som nå er på 26,5%. Landets utenlandsregnskap ser også tegn til bedring.

Sjefen for det internasjonale pengefondet (IMF), Horst Köhler, ser tre grunner til å være optimistisk overfor Brasil nå. ”For det første har landet klart å tilpasse seg politisk på den demokratisk måte. For det andre har presiden Lula da Silva definert en riktig agenda for landet: vekst, makroøkonomisk stabilitet og sosialdemokratisk tankegang. For det tredje har Brasil vist seg gode til å sette i verk reformtiltak for å bedre den makroøkonomiske situasjonen i landet.” Han konkluderer med følgende: ”Vi bør ser Brasils store potensial som marked og nasjon. Tilgang til ikke fornybare resurser, samt et marked med 180 millioner mennesker fortsetter å tiltrekke seg store summer med fremmed kapital (FDI).”

Det er imidlertid denne store avhengigheten av fremmed kapital (FDI) som kan være det største handikappet for landet. I april er landet forpliktet til å refinansiere en utenlandsgjeld på 5.000 millioner dollar, samt en innenlands gjeld på 3.000 millioner dollar.

For Argentina er situasjonen imidlertid fortsatt presset. Landet har klart å forhandlet frem en avtale med det Internasjonale pengefondet (IMF), samt at landets industriproduksjon har vært høyere enn forventet. Men mye kommer an på det kommende valget som vil foregå i April. Videre er landets banksektor kommet under press den siste tiden, som følge av konverteringen av bankinnskudd til argentinske pesos etter devalueringen i fjor.

Utsikter

Det faktum at aksjemarkedene i Latin-Amerika har utviklet seg relativt sett sterkere enn de utviklede markedene i vest, siden begynnelsen av Irak-krisen, er det vanskelig å gi en logisk forklaring på. Vanligvis betyr mindre risikovilje blant investorene at de heller ser etter investeringer i mer stabile markeder. Dette er imidlertid ikke det vi har sett de siste månedene. Likevel bør investorene ikke glemme regionens usikkre fremtid, spesielt dersom dagens konflikter blir langvarige.

Denne kommentaren er skrevet av Fernando Luque, som er analysesjef for Morningstar i Spania.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer