Nytt fond fra Pareto

Facebook Twitter LinkedIn
Pareto Forvaltning AS lanserer i disse dager fondet Pareto Aktiv. Fondet er ment for større institusjoner da minste tegningsbeløp ligger på 50,000,000 kroner. Pareto Aktiv investerer i et begrenset antall aksjer, som velges ut fra de 40-50 ledende aksjene på Oslo Børs. Viktige utvalgskriterier er oversiktlig virksomhet og god ledelse, tilfredsstillende finansanalytiske nøkkeltall og rimelig prisin

g, skriver forvalteren i prospektet.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer