Euroområdets inflasjon var høyere enn ventet i juni

Kjerneinflasjonen, som forble uendret fra forrige måned, fortsetter å være en bekymring for Den europeiske sentralbanken

Robert van den Oever 03.07.2024 | 13.15
Facebook Twitter LinkedIn

ECB in Frankfurt

Konsumprisene i euroområdet steg med 2,5% i juni sammenlignet med samme måned året før, en nedgang fra 2,6% i mai ifølge Eurostats flash-estimat, men over økonomenes forventninger om en økning på 2,4%.

Kjerneinflasjonen, som viser prisene eksklusive energi- og matvarekostnader, var 2,9% på årsbasis, det samme nivået som i mai, men høyere enn de 2,7% som ble registrert i april.

I juni var det tjenester som bidro mest til inflasjonen i euroområdet (4,1%, uendret fra mai), etterfulgt av matvarer, alkohol og tobakk (2,5%, ned fra 2,6% i mai), industrivarer utenom energi (0,7%, uendret fra mai) og energi (0,2% sammenlignet med 0,3% i mai), ifølge Eurostats estimater.

Kjerneinflasjonen er fortsatt høy

I juni var det tjenester som bidro mest til inflasjonen i euroområdet (4,1%, uendret fra mai), etterfulgt av matvarer, alkohol og tobakk (2,5%, ned fra 2,6% i mai), industrivarer utenom energi (0,7%, uendret fra mai) og energi (0,2% sammenlignet med 0,3% i mai), ifølge Eurostats estimater.

Kjerneinflasjonen er fortsatt høy

"Flash-statistikk for juni viste at den europeiske inflasjonen falt igjen, tilbake til 2,5%, en nedgang på 10 basispunkter fra mai. Selv om vi fortsatt forventer en viss volatilitet i inflasjonsmålingene, er nedgangen i juni svært velkommen og bekrefter ECBs beslutning om å senke renten i forrige måned", sier Michael Field, europeisk markedsstrateg i Morningstar.

"Kjerneinflasjonen, som er det målet Den europeiske sentralbanken fokuserer mest på, var uendret på 2,9% i juni. Den manglende endringen her fra måned til måned tyder på at nedgangen i inflasjonen hovedsakelig var drevet av endringer i mat- og drivstoffprisene, som vi vet er volatile", legger han til.

De europeiske aksjemarkedene viste et blandet bilde etter inflasjonstallene, med en nedgang på 0,9% for tyske DAX og en oppgang på 1,1% for franske CAC40, dagen etter første runde av det nasjonale valget.

Obligasjonsrentene i eurosonen beveget seg ikke mye etter offentliggjøringen av dataene: Tysklands 10-årsrente falt til 2,6%, og Frankrikes 10-årsrente er marginalt opp til 3,3%, ifølge MarketWatch.

Hvor mange ECB-rentekutt vil det bli?

Dagens inflasjonsmåling vil neppe endre håpet om to rentekutt fra Den europeiske sentralbanken i år, mener Michael Field.

"Etter at ECB gjennomførte sitt første rentekutt i forrige måned, er alle øyne rettet mot inflasjonstallene for å fastslå hvor mange flere rentekutt som vil følge i år. Økonomenes nåværende prognoser peker mot to".

På ECBs pressekonferanse den 6. juni sa Christine Lagarde at ECBs pengepolitikk fortsatt vil være sterkt dataavhengig, og at hun ikke har forpliktet seg til "en bestemt rentebane".

Sentralbanken reviderte også sine inflasjonsprognoser på møtet 6. juni, og ser nå for seg en gjennomsnittlig inflasjon på 2,5% i 2024, 2,2% i 2025 og 1,9% i 2026.

For kjerneinflasjonen anslår ECB en gjennomsnittlig inflasjon på 2,8% i 2024, 2,2% i 2025 og 2,0% i 2026. Den økonomiske veksten forventes å øke til 0,9% i 2024, 1,4% i 2025 og 1,6% i 2026, i henhold til ECBs prognose den 6. juni.

ECBs neste pengepolitiske møte finner sted 18. juli.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Robert van den Oever  er redaktør hos Morningstar i Nederland.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer