Inflasjonen i eurosonen: Hva vi kan forvente av junidataene

Økonomene forventer en nedgang til 2,4%, etter økningen i mai, med fokus på kjerneinflasjonstallet

Sara Silano 27.06.2024 | 12.55
Facebook Twitter LinkedIn

Euro money

Markedene ser på inflasjonstallene for juni i eurosonen, som kommer tirsdag 2. juli. Ifølge FactSets konsensusestimater forventes inflasjonen å ha falt tilbake til 2,4% i forhold til året før, som er samme nivå som i april. Prisene økte med 2,6% i mai sammenlignet med for ett år siden, noe som er over økonomenes forventninger.

Kjerneinflasjonen, som viser prisene uten energi- og matvarekostnader, økte med 2,9% i mai på årsbasis.

"Selv om vi fortsatt forventer en viss volatilitet i inflasjonsmålingene, vil en nedadgående utvikling i juni være svært velkommen og bekrefte Den europeiske sentralbankens beslutning om å senke renten den 6. juni", sier Michael Field, europeisk markedsstrateg i Morningstar.

"Kanskje enda viktigere enn utviklingen i den samlede inflasjonen er nedgangen i kjerneinflasjonen, ettersom det er dette målet som sentralbankene følger nøye med på, med tanke på at det tar bort de volatile komponentene som mat og drivstoff, og gir et mer nøyaktig bilde av inflasjonen".

Tjenesteinflasjonen er den siste milen

I mai var det tjenester som bidro mest til den årlige inflasjonen i euroområdet (HICP) (+1,83 prosentpoeng, pp), etterfulgt av matvarer, alkohol og tobakk (+0,51 pp), ikke-energirelaterte industrivarer (+0,18 pp) og energi (+0,04 pp), ifølge den offisielle datakilden Eurostat.

Tjenesteinflasjonen steg fra 3,7% i april til 4,1% i mai, noe som bekymrer de politiske beslutningstakerne.

"Det er lite sannsynlig at inflasjonen vil avta før årsskiftet, på grunn av den innebygde stivheten i tjenesteprisene", sier Ombretta Signori, leder for makroøkonomisk forskning og strategi i Ofi Invest Asset Management, i et notat 24. juni.

"I mellomtiden holdt lønnsmomentet, en variabel som fremheves av ECB, et høyt nivå i første kvartal (4,7% på årsbasis, mot 4,5% i fjerde kvartal 2023). Basert på ECBs lønnsprognoseindeks, bedriftenes svar på ECBs telefonundersøkelse og lønnsdata fra nye jobbtilbud, kan vi forvente at lønnsveksten vil toppe seg på rundt 4% i år og ikke normalisere seg før i 2025."

Når vil ECB kutte renten igjen?

ECB bekreftet den dataavhengige tilnærmingen til rentebanen i sin siste økonomiske rapport som ble publisert 20. juni, så inflasjonstallene for juni vil bli fulgt nøye.

"Til tross for fremgangen de siste kvartalene er det innenlandske prispresset fortsatt sterkt, ettersom lønnsveksten er høy, og inflasjonen vil trolig holde seg over målet et godt stykke inn i neste år", sa ECB.

Morningstar's Field legger til: "Etter at ECB vedtok sitt første rentekutt i juni, er alle øyne rettet mot inflasjonstallene for å finne ut hvor mange flere rentekutt som vil følge i år. Økonomenes nåværende prognoser peker mot to, og det er lite sannsynlig at inflasjonsmålingen neste tirsdag vil endre denne spådommen".

De siste anslagene fra eurosystemets stab for både samlet inflasjon og kjerneinflasjon er oppjustert for 2024 og 2025 sammenlignet med anslagene fra mars. Den samlede inflasjonen forventes å ligge på 2,5% i gjennomsnitt i 2024, 2,2% i 2025 og 1,9% i 2026. Kjerneinflasjonen anslås i gjennomsnitt til 2,8% i 2024, 2,2% i 2025 og 2,0% i 2026.

ECB satte ned renten 6. juni, men har ikke forpliktet seg til en bestemt rentebane på forhånd.

"[Styringsrådets] rentebeslutninger vil være basert på vurderingen av inflasjonsutsiktene i lys av innkommende økonomiske og finansielle data, dynamikken i den underliggende inflasjonen og styrken i den pengepolitiske overføringen", skrev ECB i sin juni-rapport.

Hva kan presse opp inflasjonen?

Oppsiderisikoen for inflasjonen er blant annet at lønninger og profitt øker mer enn forventet, men også geopolitiske spenninger som kan føre til høyere energipriser og fraktkostnader, og ekstremvær som kan øke matvareprisene.

Goldman Sachs forventer at den samlede inflasjonen og kjerneinflasjonen i euroområdet vil ligge på henholdsvis 2,7% på årsbasis og 2,6% på årsbasis i desember 2024.

"Vi ser for oss at kjerneinflasjonen i euroområdet vil avta etter hvert som gjennomslagseffektene av globale forsyningskjeder og høye energipriser avtar, om enn med en viss klebrighet på kort sikt", skrev bankens analytikere i et notat den 18. juni.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer