Beste & svakeste fond: Fornybar energi på topp

Mai var en god måned for fondene eksponert mot fornybar energi, mens fond eksponert mot bioteknologi opplevde den største nedgangen

Guro Tungeland 17.06.2024 | 12.32
Facebook Twitter LinkedIn

Trophy

Mai endte positivt for det norske aksjemarkedet, med både OMXO20 og OSE OBX indeksene opp henholdsvis 4,02% og 4,99%. Morningstar Norway-indeksen var opp 5,05%, mens den globale markedsindeksen Morningstar Global opplevde en nedgang på -1,33% i norske kroner.

Blant de 394 norskregistrerte fondene i Morningstars database, var gjennomsnittlig avkastning på 1,03%, og hele 77% av fondene kunne vise til positiv avkastning ved månedsslutt. Spennet mellom de beste og dårligste fondene på tvers av kategoriene var hele 18,3%, noe som reflekterer en variert utvikling i fondene.

De beste fondene i mai: Fornybar energi på topp

Blant fondene som presterte best i mai, dominerte aksjefond fokusert mot små til mellomstore selskaper. To fond med eksponering spesielt mot fornybar energi, Fondsfinans Fornybar Energi og Storebrand Renewable Energy, utmerket seg også.

Fondsfinans Fornybar Energi tronet øverst med en avkastning på 11,4% i mai og 9,6% hittil i år. Dette aktivt forvaltede fondet investerer langs hele verdikjeden innen fornybar energi. Porteføljeforvalter Melanie Brooks kommenterte i månedsrapporten at amerikanske selskaper som First Solar og Ameresco, samt europeiske utviklere som OX2 og NEOEN, bidro sterkt til fondets avkastning. First Solar var en særlig sterk bidragsyter, med en oppgang på over 50% drevet av positive nyheter og regulatoriske endringer som favoriserte store solenergiprosjekter i USA. Den økende etterspørselen etter utslippsfri energi fra selskaper som Microsoft og Google spilte også en viktig rolle. Fondet har fått tildelt en Morningstar Rating på 3 stjerner og en bronse Medalist Rating. 

Storebrand Renewable Energy er det andre fondet på listen som er eksponert mot fornybar energi. Selv om fondet har hatt en liten negativ avkastning hittil i år på -0,2%, steg det med 8,9% i mai. Med en porteføljevekting mot Kina på 15,8%, i motsetning til Fondsfinans Fornybar Energi sin vekting på 2,26%, bringer potensielle statlige reguleringer mot Kina en usikkerhetseffekt. Porteføljeforvalter Nader Hakimi Fard uttrykker imidlertid at dette «kan bidra til å stabilisere fallende priser og være gunstig for produsenter av solmoduler». Fondet har fått en 2-stjerners Morningstar Rating.

Blant fondene finner vi også Delphi Global Valutasikret, som investerer i underfondet Delphi Global med valutasikring mot norske kroner. Denne strategien beskytter mot uønsket valutarisiko, noe som har vært fordelaktig i den volatile økonomiske situasjonen. Fondet har dratt nytte av en styrket norsk krone mot dollaren gjennom mai, noe som har bidratt til en oppgang på 7,4%, samt en sterk avkastning på hele 23,7% hittil i år.

De dårligste fondene i mai: Bioteknologi på bunn

Mai viste seg å være en svak måned for et variert utvalg fondskategorier, spesielt innen bioteknologi, fremvoksende markeder, samt region-spesifikke fond som USA og Asia. Til tross for kortsiktige nedganger, har flertallet av disse fondene sterke langsiktige posisjoner.

DNB Bioteknologi opplevde den største nedgangen i mai, med en avkastning på -6,9%. Fondet har også hatt en negativ avkastning på -6,2% hittil i år. DNB Bioteknologi investerer bredt i det globale aksjemarkedet, med eksponering mot blant annet bioteknologi, diagnostikk og farmasøytisk produksjon, sektorer som er kjent for høy volatilitet og som påvirkes sterkt av globale sykdomstrender og medisin- og vaksineutvikling. I mai ble resultatene negativt påvirket av en sterkere kronekurs, da hovedvekten av porteføljen er eksponert mot USA. Noen selskaper i porteføljen, som Exact Sciences, opplevde betydelige tap, med kursfall på hele 23%. Fondet har fått en Gold Medalist Rating og en Morningstar Rating på 4 stjerner.

Fondene som er eksponert mot fremvoksende markeder opplevde også utfordringer i mai. Seks av de ti fondene på listen befinner seg i denne kategorien, inkludert C WorldWide Emerging Markets, som hadde størst nedgang i kategorien, med en avkastning på -6,3%. Disse fondene er spesielt sårbare for globale økonomiske svingninger, inkludert inflasjon, renteendringer og valutasvingninger.

Usikkerheten rundt rentepolitikken i både USA og eurosonen forsterket den negative utviklingen i mai. Inflasjonen i USA stabiliserte seg på et høyere nivå enn Federal Reserves mål, noe som reduserte forventningene om fremtidige rentekutt. Divergerende rentepolitikk mellom Fed og ECB svekket både dollaren og euroen mot den norske kronen, som ytterligere påvirket fondenes avkastning.

Det region-spesifikke fondet ODIN USA reflekterer også denne usikkerheten, med en nedgang på -5,3% i mai. Fondet investerer i store amerikanske vekstselskaper, og nedgangen kan skyldes de bredere økonomiske utfordringene i USA. ODIN USA har en Silver Medalist Rating, og en 3-stjerners Morningstar Rating.

Hvordan bør disse fondslistene tolkes?

Slike lister kan gi et godt innblikk i stemningen i markedet og hvilke sektorer som påvirkes/favoriseres av det nåværende markedsklimaet. De bør imidlertid ikke ses på som en kjøps- eller salgsanbefalinger. Investorer bør alltid tenke langsiktig ved investering i fond (minst 5 års horisont), og gjøre grundig research før investering. Kortsiktige svingninger er å forvente, men de kan vurderes opp mot langsiktige mål som er satt for sparingen.

Abonner på vårt nyhetsbrev helt kostnadsfritt:

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Guro Tungeland  er OfficeIntern hos Morningstar Norge, og bidrar med innhold på morningstar.no

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer