10 undervurderte europeiske aksjer av høy kvalitet

Vi har valgt ut 10 europeiske aksjer med økonomiske vollgraver, eksemplariske kapitalallokeringsvurderinger og som er undervurdert ifølge Morningstar.

Valerio Baselli 15.02.2024 | 13.15
Facebook Twitter LinkedIn

kikkert

S&P 500 noterte et nytt rekordnivå den 9. februar, men 2024 er langt fra risikofritt for aksje- og obligasjonsinvestorer. De økonomiske og finansielle forholdene er fortsatt utfordrende, og kampen mot inflasjon vil fortsatt stå øverst på sentralbankenes agenda. For ikke å snakke om kriger i forskjellige regioner i verden, press på råvaremarkedene, eiendomskriser og de uforutsigbare effektene av en lang periode med høye renter.

Ser etter kvalitetsaksjer

I et slikt miljø kan investorer ønske å eie aksjer som kan tilby sikkerhet når det gjelder kontantstrøm og forretningsgrunnlag. I USA har Morningstars analytikere laget en liste over de beste selskapene å eie og identifisert totalt 137 navn som stemmer overens med våre kriterier.

Disse selskapene har betydelige konkurransefortrinn (en økonomisk vollgrav), og våre analytikere mener at disse fordelene er stabile eller voksende. De beste aksjene har forutsigbare kontantstrømmer og forvaltes av team som har en historie med å ta smarte beslutninger om kapitalallokering.

Et selskaps levetid og konkurransefortrinn er iboende knyttet til bærekraft, så vår analyse tar hensyn til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring, såkalte ESG-aspekter. De beste aksjene har forretningsmodeller som gjør at de effektivt kan håndtere ESG-problemer som kan ha en vesentlig innvirkning på deres virksomhet. Å ta snarveier eller påta seg for mye risiko kan fungere på kort sikt, men disse taktikkene vil ikke gi et selskap langvarig suksess.

Selskapene som er med på vår liste har også forutsigbare kontantstrømmer (eller forutsigbare mengder penger som går inn og ut av et selskap), slik at våre analytikere kan mer nøyaktig estimere hvor mye selskapene er verdt. Disse aksjene tar også smarte beslutninger om hvordan de forvalter og investerer pengene sine.

Når du kjøper en aksje, eier du faktisk en del av selskapet. Det er viktig å forstå kvaliteten på selskapet du eier, av samme grunn som du ville prøvekjørt en ny bil før du kjøper den.

Tanken bak denne listen er at våre analytikere mener at en andel i en solid kvalitetsaksje på lang sikt gir investorene en mye bedre posisjon enn alternativet med å jage markedsbevegelser eller den kortvarige boomen i et lavkvalitetsselskap.

Men er aksjekursen riktig?

De beste selskapene er imidlertid ikke alltid de beste aksjene å kjøpe. Prisen du betaler for å eie et selskap, uansett om det er stabilt eller ikke, er også veldig viktig. Det er derfor vi fokuserer på de beste selskapene med de mest undervurderte aksjekursene til dags dato. 

Mer presist fokuserer vi i denne artikkelen på de 10 beste europeiske selskapene med en økonomisk vollgrav, en "eksemplarisk" Morningstar Capital Allocation Rating (en vurdering av hvordan selskapets ledelse kan øke aksjeeiernes avkastning), med en positiv Morningstar Rating (som betyr at de er undervurdert sammenlignet med vår estimerte virkelige verdi) og med middels eller lav Uncertainty Rating.

Gjennomgangen av investeringsmulighetene ovenfor er ikke ment å være en anbefaling av kjøp eller salg. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer