De mest undervurderte aksjene i Norden

Av de 42 nordiske aksjene som overvåkes av Morningstar, anses halvparten som undervurdert. 18 av disse er svenske og danske aksjer. 

Johanna Englundh 21.09.2023 | 13.00
Facebook Twitter LinkedIn

flagg

Av de 1 740 aksjene som overvåkes globalt av våre analytikere, hører 42 hjemme Sverige, Finland, Danmark eller Norge. Disse aksjene har fått en stjernerangering basert på hvorvidt analytikeren anser dem som over- eller undervurderte. De som anses som undervurdert får en rangering mellom 4 og 5 stjerner, mens overvurderte aksjer får en 1-stjerners rangering.

Våre analytikere vurderer aksjer ved å bruke "pris/virkelig verdi"-målet, på engelsk "Price/Fair Value". En P/FV på 1 indikerer at selskapet er så nær virkelig verdi som mulig, mens alt rundt 2 indikerer at prisen er det dobbelte av den faktiske verdien (og dermed er aksjen overvurdert).

Når man ser gjennom listen over nordiske aksjer, har flertallet en P/FV under 1, bortsett fra elleve aksjer som har en verdivurdering på 1 eller like over. Aksjene som for øyeblikket anses som overvurderte, er Epiroc (1,38), Novo Nordisk (1,37), Atlas Copco (1,24) og Wärtsilä (1,21).

Morningstars ratingsystem tar også hensyn til en usikkerhetsjustering, kjent som "Fair Value Uncertainty"-rangeringen. Denne vurderer hvor volatile inntektene eller kontantstrømmene sannsynligvis vil være i løpet av de neste fem til ti årene. Dette fungerer som en "risikovurdering" for en aksje, og det er alltid høyere risiko involvert når man handler med aksjer. Kun to av de nordiske aksjene får rangeringen "Low", som er Handelsbanken og Kone, mens Swedbank og Danske Bank er de eneste med "Very High"-rating.

Når vi ser på aksjene som for øyeblikket anses som undervurdert av våre analytikere, kvalifiserer hele 21 selskaper seg til listen:

På listen finner vi ni svenske selskaper, ni danske, to finske og ett norsk. Seks av disse selskapene har fem stjerner, noe som gjør dem til de mest undervurderte. Dette betyr at ytterligere to selskap har kommet inn på listen over de mest undervurderte nordiske selskapene siden forrige gjennomgang i juni. Handelsbanken anses ikke som like undervurdert som i fjor sommer og har nå fire stjerner. Nye tilskudd på listen er Ørsted, GN Store Nord og Millicom. Vi vil se nærmere på de mest undervurderte selskapene nedenfor:

Elekta B

Stjernerangering: ★★★★★
Økonomisk vollgrav: Bred
Virkelig verdi: 127 SEK
Usikkerhetsvurdering: Middels

Elekta utvikler, produserer og distribuerer doseplanleggingssystemer for nevrokirurgi og stråleterapi, inkludert stereotaksisk strålebehandling og brachyterapi. Alex Morozov, Morningstars leder for aksjeanalyse i Europa, rapporterer i sin siste analyse at et besøk på selskapets nylige kapitalmarkedsdag ga "mer tillit til selskapets programvaretilbud" 

"Marginer er fortsatt i fokus for Elekta, og selskapet har endelig levert på denne fronten i første kvartal. Økt volumavkastning på det sterke omsetningsresultatet har hjulpet, men Elekta styrer også driftskostnadene sine forsiktig. Selskapets positive marginutvikling gir oss litt mer komfort med sin mellomlangsiktige marginutvikling, spesielt ettersom noe av inflasjonen og motvinden fra frakt avtar", kunngjorde Morozov i en analyse datert 6. september 2023.  

Gitt tirsdagens aksjekurs på rundt 76 svenske kroner, er det en oppside på 67% sammenlignet med Morozows virkelige verdi-estimat på 127 svenske kroner.

Nokia

Stjernerangering: ★★★★★
Økonomisk vollgrav: Ingen
Virkelig verdi: 6 EUR
Usikkerhetsvurdering: Gjennomsnittlig

Nokia er et globalt selskap som er aktivt i telekomsektoren. Selskapet tilbyr løsninger innen IP, bredbånd, digital helse og skybaserte systemer. Morningstars aksjeanalytiker Matthew Dolgin forklarer at en estimert virkelig verdi på 6 euro tilsvarer en EV/EBITDA-multippel på 9 og en P/E-multippel på 17 basert på prognosen for 2023. 

"Vi forventer at omsetningen vil vokse 1-2% årlig gjennom hele vår femårige prognose. Vi forventer at den organiske veksten blir hakkete. Selskapet drar nytte av en fortsatt 5G-oppgraderingssyklus og fortsatt styrke i sin nettverksinfrastrukturvirksomhet, som utgjør byggesteinene i faste nettverk, men utgiftsnivåene på alle kontinenter som Nokia befinner seg på vil variere. Patentkonflikter som Nokia har med flere selskaper, kompliserer også salgsutsiktene for Nokias teknologisegment og demper vår prognose. Vi forventer ikke at selskapet vil gå tilbake til 2021-nivåer i dette segmentet. Vi anslår omsetningen ved slutten av vår prognose med en vekstrate på bare omtrent 1% årlig vekst, noe vi mener er rimelig gitt Nokias sykliske virksomhet", begrunnet Dolgin i en analyse i slutten av juli. 

Gitt tirsdagens aksjekurs på rundt 3,71 euro, er det en oppside på nesten 62% sammenlignet med Dolgins virkelige verdi-estimat på 6 euro per aksje. 

Ørsted

Stjernerangering: ★★★★★
Økonomisk vollgrav: Smal
Virkelig verdi: 670 DKK 
Usikkerhetsvurdering: Middels

Med omtrent 75% av sin EBITDA fra offshore vindparker, har Ørsted en unik forretningsmiks blant europeiske energiselskaper og rene fornybare aktører. Generøse subsidier til drift av vindparker har en vektet gjennomsnittlig gjenværende levetid på omtrent 13,5 år.

"Dette garanterer en avkastning på kapital over den vektede gjennomsnittlige kapitalkostnaden over tid, og understøtter den smale vollgraven vi tilskriver gruppen", skrev Morningstar senioranalytiker Tancrede Fulop i en analyse fra slutten av august. 

Etter kunngjøringen om potensielle massive ytterligere nedskrivninger av vindkraftprosjekter i USA, justerte analytikeren sitt estimat for virkelig verdi til 670 danske kroner fra 700 etter å ha antatt at de kortsiktige amerikanske prosjektene vil være verdinedsettende, og at U.K. Hornsea 3-prosjektet vil være verdinøytralt.

Tirsdag handles Ørsted for cirka 409 danske kroner per aksje, noe som indikerer at aksjen har en potensiell oppside på 64%.

GN Store Nord 

Stjernerangering: ★★★★★
Økonomisk vollgrav: Smal
Virkelig verdi: 270 DKK 
Usikkerhetsvurdering: Høy

For det medisinske teknologiselskapet GN Store Nord, som spesialiserer seg på intelligente lydløsninger for høreapparater og hodetelefoner, ser Morningstars analytikere en potensiell oppside på 105% sammenlignet med tirsdagens aksjekurs på 131,5 danske kroner. Analytikeren senket imidlertid selskapets estimerte virkelige verdi i slutten av mars: 

"Vi senker vårt virkelige verdi-estimat for GN Store Nord til 270 danske kroner per aksje fra 348 kroner, ettersom vi oppdaterte vår modell for de siste utviklingene, primært på grunn av nedgang i vekst for lydsegmentet etter COVID-indusert etterspørsel og dempet forbrukersentiment, normalisering av hørselindustrien, og oppkjøpene av Lively for høresegmentet og SteelSeries i lydsegmentet", uttalte Alex Morozov, Morningstars leder for aksjeanalyse i Europa. 

Ericsson

Stjernerangering: ★★★★★
Økonomisk vollgrav: Ingen
Virkelig verdi: 95 SEK
Usikkerhetsvurdering: Høy

Ericsson utvikler programvare og IT-infrastrukturløsninger for mobil-, bredbånds- og skytjenester, samt relaterte tekniske tjenester. Kundene finnes hovedsakelig innen e-handel, informasjonsteknologi og i kommunikasjonsbransjen.

"På kortere sikt tror vi at Ericsson kan dra nytte av 5G-oppgraderingssyklusen som gjør betydelige fremskritt over det meste av verden. Vi forventer imidlertid ikke iøynefallende tall da vi tror at Nord-Amerika, som er Ericssons største geografi, allerede har sett toppen av sine utgifter på 5G-nettverk. Imidlertid, med oppkjøpene av Cradlepoint og Vonage, er Ericsson på en aggressiv jakt etter selskaper, og vi forventer at bedriftskunder vil utgjøre omtrent 10% av selskapets salg innen utgangen av vår prognose", begrunnet Morningstar-analytiker Matthew Dolgin i en analyse datert 14. juli 2023.

Ericsson handles tirsdag til omtrent 57 svenske kroner, som gir en oppside på drøyt 66% sammenlignet med Dolgins virkelig verdi-estimat på 95 svenske kroner.

Millicom

Stjernerangering: ★★★★★
Økonomisk vollgrav: Smal
Virkelig verdi: 315 SEK
Usikkerhetsvurdering: Høy

Telekomselskapet Millicom, som primært retter seg mot fremvoksende markeder, anslås å ha en potensiell oppside på rundt 80% sammenlignet med tirsdagens aksjekurs på 175,3 svenske kroner. 

"Økonomiske og politiske utfordringer i enkelte markeder, kombinert med en svak colombiansk peso, har hindret de siste økonomiske resultatene. Imidlertid forventer vi fortsatt adopsjon av smarttelefoner og bredbånd for å gjøre selskapet i stand til å generere solid vekst og kontantstrøm de kommende årene", skriver Michael Hodel, Morningstars leder for aksjeanalyse innen media og telekom.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Elekta AB Class B86,95 SEK2,60Rating
GN Store Nord A/S211,30 DKK-2,36Rating
Millicom International Cellular SA SDR251,60 SEK-1,95Rating
Nokia Oyj3,64 EUR2,89Rating
Orsted A/S410,40 DKK-1,23Rating
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B63,94 SEK2,47Rating

Om forfatteren

Johanna Englundh  er redaktør for Morningstar Sverige. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer