Norge har flest «gullfond» i Norden

I en nordisk sammenligning over markedet med flest gullrangerte fond, er det Norge som går av med seieren, tett etterfulgt av Finland. Sverige og Danmark havner på delt tredjeplass.

Johanna Englundh 08.05.2023 | 14.28
Facebook Twitter LinkedIn

 gold

Morningstar Medalist Rating er en omfattende, fremtidsrettet rating der fond blir gitt en rangering basert på skalaen Gull, Sølv, Bronse, Nøytral og Negativ. Vurderingen er basert på tre ulike pilarer: People, Process og Parent, der de ulike pilarene blir vurdert som Høy, Over gjennomsnittet, Gjennomsnittlig, Under gjennomsnittet og Lav. 

De ulike rangeringene kan tildeles på tre forskjellige måter: direkte ved at en analytiker overvåker fondet, direkte via en algoritme, eller en hybrid hvor ratingen fastsettes ved å overføre kvalitativt tildelte poeng som en analytiker har tildelt et relatert fond der det er mulig, og eventuelt supplert med poeng for pilarer basert på en maskinlærene algoritme for pilarer hvor kvalitative poeng mangler.

Flertallet av fondene i de nordiske landene (Sverige, Norge, Danmark og Finland) har fått en Medalist Rating. Danmark er landet med flest vurderte fond i forhold til totalt antall fond, med en andel på 84%, etterfulgt av Finland med 80%. I Sverige har 78% av de svenskregistrerte fondene en Medalist Rating, mens tallet for Norge er 63%.

Norge har flest gullfond i Norden

Det er totalt 395 fond med base i Norge, hvorav 26 har blitt tildelt høyeste rating på Gull, i Morningstar Medalist Rating-skalaen. Det betyr at 10,3% av de norske fondene har fått tildelt den høyeste ratingen. DNB og Storebrand dominerer listen over antall gullfond, der DNB har 11 fond mens Storebrand har 10. De fleste fondene har fått sin rating gjennom en algoritme. To av fondene, C WorldWides to fond, har fått en av pilar-ratingene gjennom en analytiker. Dette gjelder ratingen for «Parent»-pilaren, som betyr at en analytiker har vurdert fondsselskapet C WorldWide, og i dette tilfellet tildelt fondsselskapet den nest høyeste ratingen «Over gjennomsnittet».

Gjennomsnittlig kostnad for fondene er 0,45%. Det fondet med høyest kostnad er C WorldWide Asia, med 1,6% i løpende gebyr, mens de billigste er en håndfull indeksfond med 0,10% avgift. Det største fondet er DNB Teknologi, som forvalter rundt 45 milliarder kroner, og i den andre enden av skalaen finner vi et annet DNB-fond, DNB Telecom, med forvaltet kapital på 250 millioner kroner.

Finland hakk i hel

Finland havner tett bak Norge, der 9,9% av de finske fondene har blitt tildelt en rating av Gull. Dette tilsvarer 40 av totalt 504 finskregistrerte fond. Det er særlig tre fondsforvaltere som er representert blant de finske gull-fondene: Evli (14 fond), LähiTapiola (14 fond) og Seligson & Co (8 fond). Som i Norge har flertallet av fondene fått tildelt sin rating via en algoritme, men en større prosentandel av de finske fondene har fått deler av sin rating tildelt av en analytiker. Alle de 14 Evli-fondene har fått nest høyeste rating for «Parent»-pilaren.

Gjennomsnittlig kostnad (ongoing charge) er mer enn dobbelt så høy som for de norske fondene, på 0,94%. Seligson & Co Euro Bond har det laveste gebyret på 0,29%, mens Evli Global Multi Manager 50 Fund har høyest på 1,89%. Det største fondet er Evli Euro Liquidity, med forvaltningskapital på 1,8 milliarder euro, mens Evli Nordic Small Cap er det minste fondet blant de finske gull-fondene, med omtrent 1,6 millioner euro i forvaltet kapital.

Sverige og Danmark på delt tredjeplass

På delt tredjeplass finner vi Sverige og Danmark, som har omtrent like mange fond registrert i landene. Danmark har 776 fond mens Sverige har 773, og av disse er det 44 danskregistrerte fond med rating på Gull og 41 svenske. Til tross for at begge landene har betydelig flere fond med Gull-rating sammenlignet med Finland og Norge, er andelen i forhold til totalt antall fond betydelig lavere på 6,8%.

Fondene med lavest gebyr i Sverige, er Nordnets tre indeksfond som fokuserer på henholdsvis Sverige, Norge og Finland, med 0% i løpende gebyr. PriorNilsson Evolve Global har den høyeste avgiften på 2,10%, og er også det minste fondet sett i forhold til forvaltningskapitalen (14 millioner kroner). Den gjennomsnittlige avgiften for de 41 svenske gull-fondene er på 0,55%. Det største fondet er AP7 Aktiefond, som forvalter 878 milliarder svenske kroner, etterfulgt av Länsförsäkringar Global Index med en forvaltningskapital på ca. 58 milliarder svenske kroner.  

Kapitalforvalteren AMF har flest gullfond (10), etterfulgt av Spiltan (6) og Länsförsäkringar (5).

 

I Danmark er gjennomsnittsavgiften for gullfondene 0,75 %. BLS Invest Danske Aktier Akk har høyest kostnad med 1,96 %, mens Nykredit Invest Engros Lange Obl og Nykredit Invest Engros Lange Obl Fonde har lavest på 0,16%. Nykredit har også det største fondet målt i forvaltet kapital, med 11 milliarder danske kroner som Nykredit Inv Engros Aktier Akk forvalter. C WorldWide Asien Akkumulerende er derimot det minste med 19 millioner danske kroner i forvaltet kapital.

Nykredit står som den overlegne vinneren i Danmark når det gjelder kapitalforvalteren med flest fond med rating på Gull, med hele 61 % av gullfondene. 

Denne artikkelen har blitt oversatt fra svensk, og ble opprinnelig publisert på morningstar.se

Gjennomgangen av investeringsmulighetene ovenfor er ikke ment å være en anbefaling av kjøp eller salg. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johanna Englundh  er redaktør for Morningstar Sverige. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer