UBS-gjeld under observasjon av DBRS

DBRS bekymret for gjeldsbyrden til UBS etter Credit Suisse-overtakelse

James Gard 22.03.2023 | 15.43
Facebook Twitter LinkedIn

UBS

UBS, som gikk inn for å kjøpe rammede Credit Suisse i løpet av helgen, har blitt satt under vurdering av DBRS Morningstar grunnet negative merknader basert på en rapport utarbeidet av selskapet.

Analytikere har vurdert selskapets gjeld fordi det er vanskelig å forstå hva som blir det endelige resultatet av avtalen, som priset Credit Suisses aksjer til svært lave nivåer, grunnet en kraftig aksjerabatt og som med dette utslettet innehavere av selskapets AT1 gjeld. DBRS er også bekymret for risikoen ved å innlemme Credit Suisse inn i UBS, særlig er det mye usikkerhet rundt å overta Credit Suisse sin investeringsbank, ettersom dette området har vært involvert i flere store skandaler.

Under vurdering med negative implikasjoner betyr at det fortsatt er vanskelig å vurdere den fulle kapital-, økonomiske og franchiseeffekten av den annonserte transaksjonen, siden dette er pågående.

«Selv om UBS har et sterkt økonomisk fundament, mener DBRS Morningstar at dette oppkjøpet også skaper potensielt betydelige risikoer knyttet til gjennomføringen av å slå sammen en betydelig bankinstitusjon til UBS», sa DBRS Morningstar onsdag.

Disse risikoene dreier seg primært om Credit Suisse sin investeringsbank, som ble omstrukturert før UBS-redningen. «Credit Suisse har en rekke utestående rettssaker og operasjonelle risikoer», spesielt knyttet til investeringsbanken, sa ratingbyrået.

Elisabeth Rudman, leder av finansinstitusjonsgruppen i DBRS Morningstar, diskuterte konsekvensene av gjeldsnedskrivningen med Morningstar-redaktør Lukas Strobl og bankanalytiker Johann Scholtz i begynnelsen av uken.

Rudman sier at grepet for å utslette AT1-innehavere var uventet, men innenfor rammen av det finansmyndigheter har av tilgjengelige verktøy, «vilkårene for instrumentet tillater tilsynsmyndigheter å skrive ned disse instrumentene ved manglende levedyktighet, men at dette ikke utartet seg som forventet. Så jeg tror vi må se hvordan markedene fortsetter å reagere og hvordan investorer vil håndtere situasjonen».

For tiden er selve morselskapet i UBS AG-gruppen rangert A (høy) og banken AA (lav) – DBRS Morningstar utsteder kredittvurderinger fra AAA (en rating indikerer lav kredittrisiko) til en C (en rating som indikerer økt kredittrisiko). Ytterligere nivåer av kredittrisiko gjøres ved å bruke avgrensninger som (høy) og (lav) innenfor hver kategori. Mer om vurderingsmetoden brukt av DBRS finner du her.

Videre lesning

• Credit Suisse-skandalens tidslinje

• Obligasjonsfondene eksponert mot CS AT1

• Aksjefond eksponert mot CS

• CS og risikohierarkiet

Venter på mer informasjon

Ratingbyrået avventer nå mer informasjon fra den sammenslåtte enheten før de tar beslutningen om å endre vurderingene til nye UBS.

«I løpet av gjennomgangsperioden vil DBRS Morningstar undersøke den økonomiske planen og strategien som skal gi mer informasjon om utsiktene for resultat- og resultatposter, inkludert inntektene til den sammenslåtte enheten, sammen med det allerede annonserte kostnadsreduksjonsmålet på 8 milliarder CHF innen 2027», stod det videre.

Bildet er annerledes for aksjeinvestorer i UBS, argumenterer Scholtz. UBS beholder Credit Suisses bankvirksomhet, noe som er positivt for den overtakende rivalen, sier han.

«Credit Suisses sveitsiske bank er en høykvalitets franchise, og sammen med UBS vil den ha en dominerende posisjon i det sveitsiske markedet».

DBRS Morningstar er verdens fjerde største kredittvurderingsbyrå. Den ble kjøpt opp av Morningstar i 2019. Klikk her for å lese hele DBRS-erklæringen. Alt innhold i rapporten er basert på vurderinger fra DBRS Ratings Ltd og representerer ikke Morningstar.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

James Gard  is content editor for Morningstar.co.uk

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer