Hvilke fond er eksponert mot Credit Suisse?

Over 1000 europeiske aksjefond har eksponering mot den sveitsiske storbanken

James Gard 16.03.2023 | 13.45
Facebook Twitter LinkedIn

credit suisse shares down

Credit Suisse (CSGN) er det siste banknavnet som skaper frykt blant globale investorer, etter kollapsen til Silicon Valley Bank i forrige uke. Selv om de to ikke er direkte knyttet sammen, føles det som om vi lever i en periode med økt fare for banksektoren – og det globale finanssystemet.

Frykten for Credit Suisses nært forestående kollaps virvlet rundt i markedene onsdag, og barberte vekk 25 % av bankens verdi; men dette ble senere overskygget av nyheten om at den sveitsiske sentralbanken tilbød en livline på mer enn 50 milliarder dollar. Dette førte til at aksjene steg mer enn 30 % torsdag morgen, og ga investorer følelsen av at krisen er avverget, spørsmålet er bare hvor lenge?

Metode

Vi har screenet Morningstar Direct-data og det er mer enn 1000 fond med en beholdning på mer enn 0,01 % eksponering mot den sveitsiske banken. Å fjerne ETFer og indekssfond, som ikke har noe valg når det gjelder å eie Credit Suisse, reduserer listen ytterligere. Logisk sett dominerer sveitsiske franc-fond blant de 20 beste. Vi har inkludert euro-denominerte fond og britiske fond behandles separat.

Inkluderte fond har rapportert porteføljebeholdning frem til 28. februar i år, hvis det har vært mulig – ellers har vi tatt data per 31. januar hvis det er de eneste tilgjengelige dataene (og 31. desember data hvis det ikke er tilgjengelig). Dette er de 20 beste fondene når det gjelder eksponering for Storbritannia og Europa.

20 fond med størst eksponering mot Credit Suisse

Hvis du kaster nettet bredt blant euro-denominerte fond, får du noen større vektinger. Et godt eksempel er det spansk-hjemmehørende fondet Merch-Oportunidades. Her er Credit Suisse den største posisjonen i porteføljen med nesten 8 % vekting, mens Google-eier Alphabet (GOOGL) er på andreplass. Dette fondet har en Morningstar Quantitative Rating (MQR) på negativ. Tysk- og italiensk hjemmehørende fond er også med i oversikten, men Luxembourg-fond utgjør den største andelen i denne topp 20-gruppen. Bort fra de 20 beste, faller andelsbeholdningen dramatisk: 217 fond av 233 på denne listen har en beholdning mellom 0,01% og 0,99%.

Ser vi på Skandinavia i tillegg til eurosonefond, er eksponeringen mye mindre. Sett i svenske kroner er Storebrand Europa størst med en vekt på 0,14 %, og bortsett fra Handelsbanken Europa Index har resten av de 20 fondene en eksponering under 0,10 %. I Norge er det kun 12 fond som eier Credit Suisse i Morningstar Direct – som i Sverige er eksponeringen stort sett under 0,10 %. Det eneste unntaket er SEB Prime Solutions Sissener Canopus med en vekt på 0,83 % per 28. februar 2023.

I Danmark er det en lignende historie når det gjelder antall fond. Vi fant at 26 forskjellige fond har en vekting over 0,01 % og den største eksponeringen er Sparinvest Value Europa med 1,62 %. Bortsett fra de tre beste fondene, har resten en vekt på under 1 %.

Pensjonsfond i Storbritannia

I Storbritannia, hvis du tar ut livs- og pensjonsfond – som vanligvis har finansielle aksjer uansett – ser du ikke mange aktive fond med noen betydelig eksponering mot Credit Suisse. Fondet med størst eierandel er L&G European Equity Income, men det er fortsatt mindre enn 1 % av porteføljen.

Ellers eies ikke Credit Suisse-aksjen vanligvis av aktivt forvaltede europeiske fond. Noe av grunnen kan være at Credit Suisses problemer har vært godt belyst – over ett år er de Zürich-noterte aksjene redusert med 71 % og nesten 80 % over en femårsperiode. I det minste for Storbritannia er det mulig å vise topp 10 fond, siden eksponeringen faller til under 0,10 % utenfor denne listen. Disse fondene har generelt MQR-er mellom nøytral og bronse. Som du kan se, er majoriteten livs- eller pensjonsfond.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

James Gard  is content editor for Morningstar.co.uk

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer