Norges 8 "Gullfond"

Det finnes mange forskjellige verktøy man kan benytte ved valg av fond. Morningstar Quantitativ Rating er et av verktøyene i verktøykassen.

Guro Tungeland 17.11.2022 | 15.01
Facebook Twitter LinkedIn

ratings

Under koronapandemien var det mange privatinvestorer som tok steget ut i investeringsuniverset. Uerfarne investorer kan få urealistiske forventninger ved å lese suksesshistorier i media eller på nettforum om personer som har opptjent høye fondsavkastninger på kort tid. Når man har bestemt seg for å investere pengene sine i fond er det derimot lurt å gjøre litt forarbeid og ta en titt i verktøykassen.

Fondsvalg kan virke litt komplisert på overflaten. Det er tusenvis av fond å velge mellom, og de er spredt blant et dusin av investeringskategorier. Morningstar har flere forskjellige rangeringer og klassifiseringer som man kan benytte i sammenligning og vurdering av ulike fond, og en av disse rangeringene er Morningstar Quantitative Rating.

Morningstar Quantitative Rating

Den fremtidsrettede fondsklassifiseringen Morningstar Quantitative Rating benytter datamaskiner med AI for å analysere over 180 underliggende datapunkter for hvert fond, før de deretter anslår hvilken karakter en menneskelig analyse ville gitt det. Av de 197 norgebaserte fondene under Morningstar sin dekning, er det kun 36 fond som ikke har fått en rangering. Unntakene for rangeringen er hovedsakelig kategorier, men også at Morningstar mangler tilstrekkelig data på fondene.

De kvantitative rangeringene visualiseres ved hjelp av medaljene Gold-, Silver-, Bronze-, Neutral- og Negative med en opphevet Q. Generelt har fond som har mottatt høyest MQR «Gold» relativt lave forvaltningsgebyrer i forhold til gjennomsnittet i sin kategori, og de forvaltes av store fondsselskaper med store fond. Gjennomsnittsavgiften for Gold-fondene er på 0,44%, mens gjennomsnittsavgiften for Gold-fondene som er registrert i Norge ligger på nesten det dobbelte (0,80%).

Nedenfor ser du en komplett liste over de 8 fondene som har blitt vurdert til Gold. Alle fondene er aksjefond, og avkastningen siden årsskiftet og frem til 11. november varierer fra -1,59% for Storebrand Global Multifactor A til -14,85% for de to andelsklassene til KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks.

Bør jeg kjøpe et fond som er vurdert til Gold?

Det å basere fondsvalg på én parameter er ikke en klok idé, uavhengig av hva denne parameteren måtte være. Fremfor alt bør valget av fond være basert på dine preferanser og forutsetninger for investeringen. Du bør blant annet stille deg selv spørsmål om hvor mye risiko du kan tolerere og hvor lang tidshorisont du har. Deretter kan du gå videre og undersøke avgifter, forvaltere, historisk avkastning og rangeringer/klassifiseringer. I denne artikkelen har Susan Dziubinski gått nærmere inn på en håndfull spørsmål som du kan stille deg før du skal velge fond. Morningstar Quantitative Rating skal sees på som et av flere verktøy i en verktøykasse, og bør benyttes sammen med annen informasjon.

Hvordan har Gold-fondene prestert?

Morningstar Quantitative Rating ble lansert i USA i 2017 og i Europa i 2018, og en gjennomgang viste at fond vurdert til Gold har klart å levere høyere avkastning enn fond med lavere rangering i samme kategori, over en treårsperiode. Mens de fondene med «Negative»-rangering har fremtidige resultater som avviker omtrent like mye nedover.

Det er verdt å merke seg at en av grunnene til at Quantitative Rating har lykkes med å sortere fond basert på fremtidig prestasjon, er at avgifter spiller en viktig rolle i metoden. Jo dyrere et fond er, desto lavere er sannsynligvis rangeringen, og motsatt. Dette stemmer godt overens med Morningstars forskning, som lenge har indikert at avgiften er en viktig suksessfaktor ved valg av fond.

I forbindelse med det å forutsi fremtiden, er det imidlertid bare én ting vi kan være sikre på: at ingen kan forutsi fremtiden. Det betyr med andre ord at Morningstar Quantitative Rating ikke gir noen garanti for at man velger riktig, men erfaringen fra Morningstars gjennomgang er at fondsrangeringen i det minste kan gi oss en viss pekepinn. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Guro Tungeland  er OfficeIntern hos Morningstar Norge, og bidrar med innhold på morningstar.no

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer