Hvorfor en pensjonist ikke bør legge alle eggene sine i kupongkurven

Vi behøver alle en vanlig inntektsstrøm når vi entrer pensjonisttilværelsen. Men nå for tiden har det blitt vanskeligere å spare penger, og for å få attraktive utbytter må man gjerne risikere mye. Her er hvordan du kan bygge deg en alternativ strategi.

Sara Silano 31.01.2022 | 10.43
Facebook Twitter LinkedIn

Pensione

Ifølge den norske ordboken er pensjon «offentlig eller privat utbetaling til personer som helt eller delvis er gått ut av arbeidslivet (på grunn av alder, helsesvikt eller lignende)». Med andre ord er pensjon en konvertering av det engangsbeløpet du har spart opp i løpet av din kanskje 40 år lange karriere til en vanlig inntekt som du får i løpet av pensjonisttilværelsen.

Tidene har endret seg

I disse tider har imidlertid pensjonssparing blitt vanskeligere enn tidligere fordi man gjerne kommer senere ut i arbeidslivet, har usikre ansettelsesforhold eller rett og slett trenger å bruke sparepengene til andre behov, slik som kjøp av bolig eller å betale utdanning.

Det er dessuten vanskeligere å få en inntekt når man er pensjonist. Mange husker kanskje tilbake til når renten var over 10%. Med et slikt scenario kan du få svært høye inntekter fra investeringene dine, til og med fra investeringer med ganske lav risiko. Men i disse dager er rentene svært lave eller til og med negative. Kort sagt er kupongen mager for de som har behov for en periodisk inntektsstrøm.

«Denne situasjonen førte til et vanskelig valg for pensjonister som var fast bestemt på å leve av porteføljeinntekter: å nøye seg med lavere inntekt eller satse på verdipapirer med lavere kvalitet og høyere avkastning for å dekke inntektsbehovene sine», sa Christine Benz, Morningstar Director of Personal Finance. «Ikke overraskende tok mange investorer den sistnevnte veien og våget seg inn i ulike typer inntektsproduserende verdipapirer som for eksempel obligasjoner i fremvoksende markeder. Men med høyere avkastning på alle disse investeringene kommer også potensialet for høyere risiko, spesielt hvis økonomien ikke oppnår fullt ut slik som mange markedsdeltakere ser ut til å forvente.»

Pass dere for fellene

Hva bør du gjøre i denne utfordrende situasjonen? Først og fremst: unngå å gjøre feilen med å tro at du behøver en portefølje som utelukkende består av verdipapirer eller fond som betaler en kupong for å finansiere de daglige utgiftene dine. «Du behøver bare en portefølje som er riktig for dine overordnede risiko- og avkastningsmål, og som er stabil nok til at du kan trekke ut fortjenestene eller en form for inntekt på en rimelig regelmessig basis med en rimelig grad av sikkerhet,» foreslo Dan Kemp, Global Chief Investment Officer ved Morningstar Investment Management.

Et verktøysett for kontantstrøm

For det andre foreslår Benz å fokusere på å generere kontantstrøm når man er pensjonist, «i stedet for å jage etter stadig krympende inntektskilder – og risikere å underdiversifisere og gi plass til ekstra volatilitet i prosessen.» Denne tilnærmingen gjør det mulig for pensjonisten å dekke levekostnader fra en rekke kilder: trygde- og pensjonsutbetalinger, livrenteinntekt, frigjorte midler ved rebalansering av porteføljen, uttak av hovedstol, samt utbytte og inntektsfordelinger. Jo bredere utgangspunkt for kontantstrømressurser er, jo større diversifisering og fleksibilitet for å maksimere investeringsporteføljens risiko-/belønningsprofil. Dersom noe endres ved én type kontantstrømkilde, har du alltids andre alternativer i verktøysettet.

La oss ta en titt på de ulike alternativene.

Trygde- og pensjonsspareplaner

Den primære inntektskilden for mange pensjonister er alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon, men i mange situasjoner er det nødvendig å supplere med individuelle pensjonsordninger. Alderspensjonen fra folketrygden er i de fleste tilfeller den mest verdifulle delen av enhver pensjonsordning. Denne pensjonsdelen er stabil og ikke underlagt markedsvolatilitet. Enda viktigere: Alderspensjonen fra folketrygden er en livsvarig ytelse. Den genererer altså inntektsstrømmer for resten av livet, det betyr at utbetalingene vil være der selv når resten av porteføljen din synker i verdi.

Porteføljens kontantstrømkilder

Disse kan deles inn i tre hovedseksjoner: inntektsfordelinger, rebalansering av porteføljen og uttak av hovedstol.

-        Inntektsfordelinger. Pensjonister bør unngå å stole utelukkende på obligasjoner eller aksjer med en kupong/utbytte, ettersom inntektsstrømmene varierer over tid. På 1980-tallet hadde statsobligasjoner en tosifret rente, mens i dag er rentene enten lave eller negative. Ser vi på aksjer i 2020 for eksempel, så reduserte eller suspenderte mange selskaper utbytte på grunn av pandemien.

-        Rebalansering av porteføljen. Ifølge Benz kan rebalansering plasseres i kategorien «fint å ha» i løpet av akkumuleringsårene, men det er veldig viktig når man pensjonerer seg. Hvis man reduserer posisjoner som har steget i verdi ved periodisk salg, oppnår man noen få sentrale mål: Det reduserer risikoen i porteføljen, og det gir også en kilde til kontantstrømmer på en kontinuerlig basis. Rebalansering av porteføljen vil være humpete, avhengig av hvordan markedet har oppført seg.

-        Uttak av hovedstol. Når du benytter denne kilden, er det lurt å sørge for at du trekker fra trygge eiendeler i stedet for å forstyrre din langsiktige portefølje. Pengemarkedsfond, ultrakortsiktige obligasjonsfond og andre likvide eiendeler er der for å skaffe likvide midler til levekostnader på løpende basis. «I år når inntekten er lav og/eller mulighetene for rebalansering er få, er pengene der for å få en pensjonist gjennom pensjonisttilværelsen», sa Benz.

Andre inntektskilder

Andre inntektskilder inkluderer utleie av eiendom eller vederlag (royalties). Det avhenger selvfølgelig helt av din situasjon og dine personlige preferanser om du regner med noen av disse kontantstrømkildene eller ikke. 

Til orientering: Artikkelen er oversatt fra Engelsk og tilpasset norske forhold. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer