Flere fond tildeles Morningstar Sustainability Rating

Metodeendringen av vår Morningstar Sustainability Rating (globe-rating) betyr at flere fond nå mottar våre bærekraftsglober.

Christopher Greiner, CFA 26.11.2021 | 10.02
Facebook Twitter LinkedIn

Change

Vi endret metodikken for vår Morningstar Sustainability Rating den 8. november i år. I hovedsak innebærer endringen at vi nå inkluderer ESG-risiko for stater/land, i tillegg til ESG-risiko for selskaper. Til sammenligning hensyntok den gamle metodikken kun ESG-risiko for selskaper.

Morningstar Sustainability Rating måler et fonds ESG-risiko relativt til sammenlignbare fond (fondets globale kategori). For å kunne tildeles Morningstar Sustainability Rating, må mesteparten av fondets portefølje (minimum 67%) være dekket av Sustainalytics Company ESG Risk Rating og/eller Sustainalytics Country Risk Rating. Du kan lese mer om hvordan vi beregner Morningstar Sustainability Rating her.

Som en kuriositet kan det nevnes at Norge anses som verdens mest bærekraftige land basert på Sustainalytics sin Country Risk Rating. For øvrig er Norden godt representert i toppsjiktet, der både Sverige, Island, Danmark og Finland finnes på topp 10 listen. Merk at bærekraftig i denne sammenheng reflekterer faktorer rundt landets langsiktige velstand, herunder forvaltning av naturressurser, menneskelig- og bedriftsrelatert kapital, som kan påvirke landets betjeningsevne, samt næringslivet i landet.     

Sustainalytics Country Risk Rating er et godt supplement til tradisjonelle analyser hva angår statsobligasjoner og makroøkonomi. Samordningen mellom Sustainalytics Country Risk Rating og Company ESG Risk Rating kan også forenkle bærekraftsrapporteringen for renteporteføljer.

Flere fond tildeles Morningstar Sustainability Rating

Mange rente- og kombinasjonsfond investerer blant annet i statsobligasjoner. I henhold til den gamle metodikken var det vanskeligere for disse fondene å kvalifiseres for vår Morningstar Sustainability Rating (fordi metodikken krevde at ESG-analysedekningen av selskapene i fondsporteføljen utgjorde minimum 67% av fondsporteføljen).

Den nye metodikken inkluderer som nevnt ESG-risiko for stater/land, i tillegg til ESG-risiko for selskaper. Dette medfører at flere rente- og kombinasjonsfond nå tildeles Morningstar Sustainability Rating, hvilket gjør det lettere for investorer å vurdere ESG-risikoene i disse fondene, i henhold til Morningstar og Sustainalytics sine metodikker.  

Endringer for norskregistrerte fond

Vi har undersøkt hvordan metodeendringen påvirker tildelingen av Morningstar Sustainability Rating for norskregistrerte fond. Den nye metodikken trådte som nevnt i kraft den 08.11.2021. Det betyr at Morningstar Sustainability Rating fra 08.11.2021 reflekterer den nye metodikken, mens Morningstar Sustainability Rating fra oktober og tilbake i tid gjenspeiler den gamle metodikken.

11% flere norskregistrerte fond er tildelt Morningstar Sustainability Rating i november, sammenlignet med i oktober - en økning på 25 fond, ifølge data fra Morningstar Direct, Morningstar’s institusjonelle analyseplattform for ESG- og fondsanalyse m.m.

6% av de norskregistrerte fondene er tildelt en høyere Morningstar Sustainability Rating i november, sammenlignet med i oktober. 3% av fondene er tildelt en lavere rating, mens 90% har uendret rating. I tillegg er det 1% av fondene som ikke ble tildelt Morningstar Sustainability Rating i november (men som mottok rating i oktober).

Det er 25 rente- og kombinasjonsfond som mottar Morningstar Sustainability Rating i november, som ikke mottok ratingen i oktober. Fordelingen blant disse 25 fondene er som følger:

  • 15 rentefond
  • 10 kombinasjonsfond  

Tildelingen av Morningstar Sustainability Rating blant de 25 fondene er som følger:

  • 5 fond er tildelt 5 glober
  • 14 fond er tildelt 4 glober
  • 5 fond er tildelt 3 glober
  • 1 fond er tildelt 2 glober

 

Fordelingen viser at flesteparten av de 25 fondene har lavere, og til dels mye lavere, ESG-risiko enn gjennomsnittet i sammenligningsgrunnlaget, ifølge vår Morningstar Sustainability Rating. 

Økt dekning globalt

Basert på våre analyser vil metodeendringen medføre en økning på cirka 35% i antall fond globalt som tildeles Morningstar Sustainability Rating. Den største økningen finner vi hos rente- og kombinasjonsfond. Flesteparten av fondene som allerede mottok Morningstar Sustainability Rating i oktober vil ikke bli berørt av metodeendringen. Cirka 74 % av fondene beholder uendret Morningstar Sustainability Rating, cirka 25 % vil enten motta eller miste én globe i Morningstar Sustainability Rating, mens mindre enn 1 % vil motta eller miste mer enn én globe.

Les gjerne denne artikkelen eller dette metodedokumentet hvis du ønsker mer informasjon om Morningstar Sustainability Rating.

Morningstar Sustainability Rating metodedokument

Last ned din kopi her!

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer