Morningstars guide til aksjeinvestering

Vi går gjennom hvordan vår investeringstilnærming kan bistå med informasjon i utvelgelsesprosessen av aksjer.

Susan Dziubinski 19.11.2021 | 14.38
Facebook Twitter LinkedIn

grønt bilde

Hos Morningstar har vi en eierorientert tilnærming til aksjeinvesteringer. Hva betyr det? Når investorer kjøper aksjer, har vi troen på at de ikke kun kjøper aksjetickerne. Det de derimot kjøper er delvis eierskap i selskaper. Vi mener derfor at det er viktig å forstå det fundamentale aspektet rundt selskapet før man tar steget videre og kjøper aksjen.

Vår tilnærming til aksjeinvestering koker ned til tre grunnleggende elementer: å ha godt kjennskap til selskapets bærekraftige konkurransefortrinn, avgjøre hva aksjene er verdt, og å kun kjøpe aksjen når det foreligger en betydelig sikkerhetsmargin.

Morningstar Economic Moat Rating

Vi uttrykker vår oppfatning om selskapets konkurransefortrinn i vår Morningstar Economic Moat Rating (moat betyr vollgrav). Fra vårt perspektiv er selskaper med konkurransefortrinn den typen selskaper som effektivt kan avverge konkurranse og tjene høy avkastning på kapitalen i mange år fremover. Dersom vi forventer at et selskaps konkurransefortrinn vil vare i mer enn 20 år, har det en wide-moat rating, mens et selskap som kan avverge konkurranse i 10 år vil ha en narrow-moat. Et selskap som ikke har noen fortrinn, eller der vi tror fortrinnet vil forsvinne raskt, har ingen moat.

Rettferdig verdi-estimatet 

Rettferdig verdi-estimatet (Fair value estimate) er vår vurdering på hva vi tror at aksjene til et selskap er verdt. Vi ser bort i fra måltall som raskt kan endres, slik som et selskaps nylige inntjening eller enhver bevegelse i aksjekursen. I stedet beregner vi rettferdig verdi-estimatet basert på hvor mye kontanter vi tror et selskap vil generere i fremtiden. Morningstars usikkerhetsvurdering av rettferdig verdi (fair value uncertainty rating), som fremstilles som enten lav, middels, høy, svært høy eller ekstrem, viser usikkerhetsnivået rundt rettferdig verdi-estimatet. Usikkerhetsvurderingen er basert på ulike elementer som forutsigbarhet rundt selskaps salg, operasjonell og finansiell giring, og eksponering for betingede hendelser.

Morningstar aksjerating

Til slutt så indikerer Morningstar aksjerating (Morningstar Rating for stocks) om en aksje er undervurdert (4 eller 5 stjerner), rettferdig verdsatt (3 stjerner) eller om den er overvurdert (1 og 2 stjerner), basert på aksjes markedspris i forhold til vårt rettferdige verdi-estimat, justert for usikkerhet.

Du kan lese mer om vår tilnærming til aksjeanalyse her.

Artikkelen er oversatt fra engelsk og ble opprinnelig publisert den 15.06.2020 på morningstar.com

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Susan Dziubinski  Susan Dziubinski er direktør for innhold på Morningstar.com

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer