Vollgraver, konkurransefortrinn og avkastning

Aktiv risiko, men vollgravsselskaper har historisk gitt god avkastning.

Thomas Furuseth 14.06.2018 | 11:44
Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelen bruker følgende av Morningstars tjenester som utgangspunkt; Morningstar Indekser, Morningstar aksjeanalytikere, Morningstar Direct. Alt kan regnes som produktplassering eller annonse, men er skrevet uavhengig av forfatter som ikke har noen involering i noen av forretningsområdene til Morningstar.

Økonomisk vollgrav

Selskaper som har økonomisk vollgrav har beskyttelse mot konkurranse av en eller annen art. Uttrykket kommer opprinnelig fra Warren Buffett, og Morningstar har forsøkt å strukturere vår aksjeanalyse rundt disse konseptene. Vi deler inn de 1500 selskapene som analytikerne dekker inn i bred, smal og ingen økonomisk vollgrav. Ordet «vollgrav» brukes som et bilde på den beskyttelsen selskapet klarer å etablere rundt sin virksomhet. Slik de gamle borgene fra middelalderen hadde rundt seg for å beskytte seg mot fiendtlige angrep.

Det er flere kilder til vollgrav, og jeg skal gå kort gjennom de viktigste:

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies