En grunnleggende ordliste for nybegynnere i kryptouniverset.

Fra Bitcoin til blockchain; det er lett å gå seg vill i «kryptospråket». Denne ordlisten kan hjelpe deg på veien.

Amy C. Arnott, CFA 26.08.2021 | 8:00
Facebook Twitter LinkedIn

ethereum cloud image

Når man er ny i kryptovaluta-universet kan det være lett å gå seg vill i et hav av komplisert informasjon. Da er det lurt å være klar over at enkelte kilder kan være mer pålitelige enn andre. Vi har skrevet et par innledende artikler om Bitcoin, Etherum og ether, og ordlisten nedenfor forklarer noen av de grunnleggende begrepene. Vi har også inkludert en liste med anbefalte kilder nederst i denne artikkelen.

Bitcoin (nettverk): en desentralisert regnskapsbok og internettbasert betalingssystem.

Bitcoin (valuta): en digital valuta som støtter person-til-person / peer-to-peer betalinger og transaksjoner.

Block/blokk: en digital fil med registrerte data; en gruppe transaksjoner.

Blockchain/blokkjede en transparent, permanent hovedbok som registrerer hver transaksjon, for så å koble sammen en rekke blokker på en kryptografisk måte slik at endringer av tidligere blokker forhindres. Blockchain er også den underliggende teknologien som driver bitcoin og andre typer kryptovaluta.

Cold storage: en form for langsiktig lagring av kryptovaluta. Lagringen blir gjort offline for å redusere risikoen for tyveri og hacking.

Consensus algorithm: en prosess innen informatikk som benyttes for å oppnå en enighet om en enkelt dataverdi på tvers av et desentralisert nettverk av datamaskiner. I en blockchain tar man i bruk consensus algorithm for å etablere enighet rundt innholdet i nye blokker. 

Cryptocurrency/kryptovaluta: en digital, desentralisert valuta som er generert gjennom en prosess der man benytter kryptografi for å løse komplekse oppgaver.

DeFi: hele feltet med desentraliserte finanssystemer. Dette dekker mange viktige deler av finansiell infrastruktur som utvikler seg til å bli mer desentralisert og åpent, i stedet for å stole på mellomledd. DeFi representerer et paradigmeskifte fra tradisjonelle finansielle systemer til nye modeller som er avhengig av innebygde, programmerbare og sammenkoblede protokoller.

Dogecoin: en kryptovaluta med Shiba Inu-tema. Dogecoins ble opprinnelig opprettet i 2013 som en vits eller satirisk kommentar til spekulasjonene rundt digitale valutaer.

Ether: den opprinnelige valutaen som brukes av Etherum-nettverket. Ether benyttes også som drivstoff for Etherum-nettverket, samt til å uføre kontrakter og for å kompensere «miners» som validerer og verifiserer transaksjonene som skal legges til i blokkjeden.

Etherum: et desentralisert globalt datanettverk som støtter smarte kontrakter og peer-to-peer systemer. 

Etherum 2.0: en stor teknologisk oppdatering som er godkjent av Etherum-samfunnet. Denne versjonen blir for tiden implementert på Etherum blockchain, og en av de store endringene innebærer at sikkerhetsarkitekturen skal endres fra proof-of-work til proof-of-stake.

Fiat currency: en form for penger eller byttemiddel etablert av statlig regulering og som ikke har noen egenverdi, slik som for eksempel amerikanske dollar etter at president Nixon avskaffet gullstandarden i 1971.

FOMO: enforkortelse for «fear of missing out» og er en følelsesmessig reaksjon på høy avkastning opptjent av andre investorer. En slik reaksjon kan føre til høyere aktivapriser og spekulative bobler.

HODL: en forkortelse for «hold on for dear life». Dette var opprinnelig en skrivefeil som ble oppført på et diskusjonsforum sent på kveldstid, men som har blitt en forkortelser for investorer som tar til orde for å holde på kryptovaluta på lang sikt til tross for kortsiktig volatilitet. Nyere kryptoinvestorer forsøker ofte å dra fordel av kortsiktige kursbevegelser, men det er en generell enighet om at kortsiktig handel ofte underpresterer HODL-strategien.

Hot storage: en form for lagring av krypotvaluta som benytter offentlige og private nøkler for sikkerhet, og blir gjort enten i en wallet/lommebok via en nettleserutvidelse eller via en app. Disse formene for lagring vil alltid vær koblet til internett og kan dermed utsette brukerne for risikoen for å bli hacket.

Miners: personer som benytter datakraft for å løse algoritmer, som deretter behandler og validerer transaksjoner på blockchain.

Open-source: en kildekode (de grunnleggende instruksjonene som brukes for å lage et dataprogram) som brukerne har tilgang til å endre og distribuere. Open-source koder gir alle rundt om i verden mulighet til å utforske arbeid som allerede er utført, forbedre det uten å be om tillatelse, og å sende det tilbake til utvikleren (open collaboration). Arkiver med kildekoder som er interessante, eller på annen måte viktige, blir på denne måten stadig forbedret av mennesker over hele verden, på samme måte som hvordan Wikipedia sine sider redigeres og forbedres over tid.

Private key/privat nøkkel: en serie med tilfeldige tegn (vanskelige å gjette og ligner på et passord) som viser at du har tilgang til bitcoins eller andre kryptovalutaer i en spesifikk lommebok, og som kun kan benyttes for å verifisere et eierskap gjennom en kryptografisk signatur. En eier av en privat nøkkel kan benytte en enveisfunksjon til å generere en public key/offentlig nøkkel som verifisert sett er deres, men som ikke kan benyttes for å oppdage private nøkler. Dette er grunnlaget for hvordan man kan bekrefte et eierskap gjennom en kryptografisk signatur.

Proof of stake: et system der folk kan låse eller satse en viss mengde kryptovaluta for å hjelpe til med å validere transaksjoner på nettverket, og som dermed får en belønning for innsatsen. Ettersom «mining power» blir utlevert tilfeldig ut ifra hvor mange mynter man har i systemet, vil det redusere antall beregninger som kreves for å validere transaksjoner.

Proof of work: et system som innebærer bruk av en kraftig datamaskin for å teste en rekke algoritmer eller hashing-funksjoner for å validere og bekrefte transaksjoner. Systemet er avhengig av prøving og feiling for å generere en tilfeldig serie med tall og bokstaver til frem til systemet kommer frem til en som samsvarer med den opprinnelige verdien. I proof of stake bestemmer man ut ifra den digitale rikdommen til en miner, mens i proof of work bestemmer man ut ifra datakraft.

Satoshi Nakamoto: pseudonymet til en eller flere personer som publiserte en bitcoin white paper i 2008 der de så for seg og beskrev Bitcoin. Satoshi var medlem av det opprinnelige «cypherpunk»-samfunnet på 1990-tallet, som opprinnelig utforsket kryptografisk sikrede valutaer. Publiseringen av white paperet om bitcoin blir allment ansett for å være et svar på mistillit til de store finansinstitusjonene etter den globale finanskrisen i 2008.

Smart contracts/smarte kontrakter: kontrakter som inneholder betingelser. Når betingelsene i en slik kontrakt blir oppfylt vil kontrakten være ferdig utført. Dette eliminerer behovet for et mellomledd, slik som advokater og banker.

Trustless system: et system som avhenger av digital verifisering og algoritmer, i stedet for personlig tillit der man kjenner personen på den andre siden av transaksjonen eller at man stoler på en mellommann slik som en bank, advokat eller betalingsbehandler.

Wallet/lommebok: et lagringssystem enten virtuelt eller i en maskinvare, for eksempel i en USB-pinne. En wallet lar brukerne lagre private keys for kryptovaluta, slik at brukerne kan sende og motta coins/mynter.

Anbefalte kilder

  • Bitcoin White Paper. The original white paper, "A Peer-to-Peer Electronic Cash System," published by Satoshi Nakamoto in 2008, is available on Bitcoin.org, which also includes other educational resources.
  • Coinbase. Coinbase's Learn tab offers a broad range of helpful articles, including beginner's guides, questions and answers, tips, and tutorials.
  • CoinDesk. CoinDesk’s Learn Center provides educational content on cryptocurrencies and the broader blockchain ecosystem.
  • Consensys.net. Consensys.net's Knowledge Base includes a helpful Blockchain Glossary for Beginners.
  • Ethereum.org. Ethereum.org provides a wide range of content related to Ethereum, ranging from introductory to advanced.
  • Gemini Trust Company's Cryptopedia is a free platform designed to help individuals understand cryptocurrencies.
  • "The Guide to Bitcoin, Blockchain, and Cryptocurrency for Investment Professionals." A paper by Matt Hougan and David Lawant published by the CFA Institute Research Foundation. While written for professional investors, the paper isn't overly technical and provides a good overview for other audiences, as well.
  • Investopedia. Investopedia's goal is to simplify complex financial information, and the site includes both educational content and news coverage on cryptocurrency-related developments.
  • Wikipedia. Wikipedia's decentralized content model is often mentioned as an inspiration for DeFi, and the site does an excellent job explaining crypto-related concepts.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk og ble opprinnelig publisert på morningstar.com den 2. august 2021.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Amy C. Arnott, CFA  Amy C. Arnott, CFA, is director of securities analysis for Morningstar.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings