Hvordan investere med et stramt budsjett

Hva kan man gjøre hvis inntekten ikke helt strekker til.

Robert van den Oever 19.08.2021 | 8.00
Facebook Twitter LinkedIn

Woman with head in hands

Når det gjelder vår personlige økonomi, prøver vi alle å balansere inntekt og forbruk. Ideelt sett bør inntekten din fra månedslønn, pensjon eller andre kilder dekke utgiftene dine - forhåpentligvis med noen til overs. Men hva om det ikke gjør det? Hva om inntekten din ikke er nok til å betale alle regningene?

Det første man bør undersøke er om utgiftene kan reduseres eller om inntektene kan økes. En annen mulighet kan være å la pengene dine vokse ved å investere, og det er dette alternativet som er fokuset i denne artikkelen. Men husk at det må være en balanse - mellom veksten du må oppnå og risikoen du har råd til å ta.

Den første tanken når du har et stramt budsjett kan være å låne penger for å investere. Det er sjelden en god idé og absolutt ikke når du ikke har råd til å påta deg mye risiko. Det er ingen garanti for at du kan oppnå avkastning på det lånte beløpet, og det er ikke engang sikkert at du kan betale tilbake de lånte pengene hvis ting snur feil vei i finansmarkedene. Så hopp over det alternativet.

Det gir oss to muligheter for å investere for å fylle inntektsgapet: enten å gå på defensiven, eller å velge en regelmessig inntekt gjennom utbytte.

Velge defensivt

Den mest defensive måten å investere på er via investment grade obligasjoner, enten gjeld fra bedrifter eller myndigheter fra stabile land som USA eller Storbritannia. Den eneste ulempen ved å investere i statsobligasjoner av høyeste kvalitet i dagens miljø er at noen har negative renter, noe som betyr at du faktisk må betale for å låne ut pengene dine i stedet for å få en positiv avkastning. Men når du ikke har råd til å ta risiko, er det fornuftig å unngå land med høyere avkastning der politiske og økonomiske anliggende kan påvirke avkastningen.

Investment grade selskapsobligasjoner tilbyr en relativt lav risiko og potensial for en anstendig avkastning. Ikke den høyeste mulige avkastningen, men når du kun kan å ta lav risiko, er dette det mest logiske alternativet.

Investeringer med lav risiko styrer oss til obligasjoner utstedt av selskaper i defensive aksjesektorer: særlig defensive forbruksvarer, helse og forsyning. Selskaper med en stabil og robust forretningsmodell, forutsigbare inntekter og kontantstrømmer og som er relativt uanfektet av konjunktursvingninger.

Innen Morningstar Style Box blir store aksjer i verdisegmentet sett på som de minst risikofylte. Selskaper innen vekst-segmentet anses å ha mer risiko, ettersom det inneholder selskaper med sterke vekstprofiler, men også stor usikkerhet om fremtiden.

Små selskaper blir sett på som mer risikofylte enn store selskaper fordi de små selskapene ofte er mer spesialiserte, mer avhengige av mindre markeder, mindre etablerte og på grunn av mindre størrelse har de mindre fleksibilitet til å takle tilbakeslag eller økonomiske nedgangstider.

Regelmessig inntekt

En regelmessig inntektsstrøm for å fylle opp et utilstrekkelig økonomisk grunnlag kan finnes i utbytte. Aksjer med høyt utbytte gir investorer regelmessige kontanter. Men utbytteinvestering handler ikke bare om det høyeste utbyttet; ved å ta hensyn til risiko, handler det også om den største utbyttesikkerheten.

Dette betyr at investorer må vurdere om selskapet er økonomisk stabilt nok til å fortsette sine utbyttebetalinger i fremtiden med samme beløp, eller i beste fall la utbyttet vokse (enten i absolutte tall eller i utbetaling som en prosentandel av overskuddet per aksje). Svært høye utbyttebetalinger kan indikere at aksjekursen i et selskap er lav fordi det er problemer i horisonten som har skremt tidligere investorer og fått dem til å selge aksjen.

Tid i markedet

Når inntekten din blir mindre enn utgiftene dine, kan det være fornuftig å ofre litt penger for å investere defensivt og ta tiden til hjelp: muliggjør at avkastningen øker og at regelmessige utbytter får pengene dine til å vokse over tid. Selvfølgelig er det ingen garanti for investeringsavkastning eller løpende utbyttebetalinger, men når du velger alternativene med minst risiko, bør det forhåpentligvis oppstå muligheter for å få inntekten din til å matche utgiftene du står overfor.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Robert van den Oever  er redaktør hos Morningstar i Nederland.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings