Gir 60/40-porteføljen fortsatt mening?

Er 60/40-porteføljen fortsatt relevant? Vi tror det.

Jocelyn Jovene 01.07.2021 | 8.00
Facebook Twitter LinkedIn

u turn road sign

Når fremtiden er usikker, er diversifisering viktig. Dette har vært mantraet til mange investorer, og spesielt de som favoriserer en såkalt 60/40-portefølje (en portefølje bestående av 60% aksjer og 40% obligasjoner). Dette er også kjent som en balansert portefølje, og er grunnlaget for en rekke strategier som er implementerte av både profesjonelle og private investorer verden over.

Men denne strategien er ikke uten risiko, noe som får noen investorer til å stille spørsmål ved interessen for denne tilnærmingen og spørre: overpresterer balanserte porteføljer?

I løpet av første kvartal 2020 ville en amerikansk investor med en enkel 60/40-portefølje hatt en av de største nedgangene siden 60-tallet, ifølge en Goldman Sachs-forskningsrapport publisert i april. "Dette fulgte et tiår med veldig sterk risikojustert avkastning for balanserte porteføljer, støttet av en kombinert markedsoppgang i aksjer og obligasjoner, men negative korrelasjoner mellom aksjer og obligasjoner", fremgår det av rapporten.

Og selv om denne balanserte porteføljen hadde et vanskelig første kvartal i 2020, forbedret deretter avkastningen seg ettersom oppgangen til aksjer (på global basis) har oppveid dårligere avkastning fra obligasjoner. Jason Kephart, senioranalytiker i Morningstar, sa nylig: "Ironisk nok for 60/40 dommedagsprofetene, de samme faktorene som fikk renten til å øke, ga også sterke avkastninger for aksjer som mer enn overgikk tapene i obligasjonsporteføljen."

Ikke en typisk økonomisk gjeninnhenting

Dette kommer kanskje ikke som en fullstendig overraskelse. I en typisk økonomisk gjeninnhenting, har rentekurven en tendens til å bli brattere, og vanligvis forbedres aksjeavkastningen.

Men det faktum at både obligasjons- og aksjemarkedene er dyre, kan være overraskende for noen investorer. Når verdsettelsene er høye for begge aktivaklassene, er potensiell fremtidig avkastning lav og risikoen økende for markedsfall. Krasjet vi opplevde i fjor var et smertefullt eksempel på dette.

Dette noe overraskende markedet har eksistert en stund nå. Er det ikke derfor en risiko for høyere korrelasjon mellom obligasjoner og aksjer som vil undergrave et av hovedpoengene med en balansert portefølje?

År etter år har de veldig lave rentene - skapt av sentralbanker - tvunget mange investorer til å øke risikoeksponeringen sin i jakten på bedre avkastninger. Noen investorer har til og med investert i mindre likvide aktivaklasser som for eksempel private equity, infrastruktur, høyrenteobligasjoner, eller til og med kryptovalutaer.

"Fristelsen til å øke eksponeringen mot mindre likvide aktivaklasser for å finne inntekt og kompensere for lavere avkastning på tradisjonelle aktivaklasser er risikabelt", sier Clemence Dachicourt, seniorporteføljeforvalter hos Morningstar Investment Management Europe. "Over tid har obligasjoner vist at de fremdeles kan spille en rolle i å diversifisere risiko og være en trygg havn for porteføljer," legger hun til.

Ikke glem å diversifisere

Poenget med 60/40-porteføljen er at den er balansert, og at hvis en del av porteføljen presterer dårlig, bør den andre delen av porteføljen gjøre opp for det. Dette er noe som har gagnet investorer gang på gang. "Første kvartalet i 2021 viste at selv det verste kvartalet for US investment-grade obligasjoner de siste 20 årene ikke var nok til å vippe den klassiske 60/40-porteføljen av pinnen", sier Kephart.

Så hva er konklusjonen for investorer? Så lenge korrelasjonen mellom tradisjonelle aktivaklasser ikke endres dramatisk, er det fortsatt fornuftig å ha en 60/40-portefølje.

Det betyr ikke at investorer ikke bør vurdere noen alternative aktivaklasser, men det er sannsynligvis bedre at hovedbestanddelen i porteføljen din består av «vanlige» aksjer og obligasjoner. Husk at diversifisering betyr ikke bare å spre pengene dine på mange forskjellige typer aktiva, diversifisering kan også finnes blant aksjer og obligasjoner, ved å investere i forskjellige regioner, sektorer, selskapsstiler og selskapsstørrelser.

Den viktigste risikoen enhver investor alltid bør ha i tankene, er permanent tap av kapital og tap av kjøpekraft (noe som er spesielt viktig for øyeblikket når investorer forbereder seg på økende inflasjon). Enn så lenge ser det ut til at 60/40-porteføljen fortsatt er relevant.

Avslutningsvis påpeker vi at det er viktig å velge investeringer med omhu og tenke igjennom hvilken risiko du ønsker å ta gjennom den totale porteføljen investert.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  er redaktør i Morningstar Frankrike. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer