Hvilke fondsselskap scorer best på Morningstar Sustainability Rating?

Det er store forskjeller i Morningstar Sustainability Rating blant utvalget til fondsselskapene i det norske fondsmarkedet. Her er fondsselskapene som scorer best og dårligst på Morningstar Sustainability Rating. 

Christopher Greiner, CFA 28.04.2021 | 10.13
Facebook Twitter LinkedIn

Tegning med bærekraftig tema

Morningstar Sustainability Rating kan hjelpe investorer å vurdere ESG-risikoen i fond. Et fond kan tildeles fra 1 til 5 (glober) i Morningstar Sustainability Rating ut ifra ESG-risikoen i fondet relativt til ESG-risikoen i de øvrige fondene i den relevante globale Morningstar kategorien (5 glober er høyeste utmerkelse og indikerer relativt lav ESG-risiko).

Vi har benyttet Morningstar Direct til å avdekke den gjennomsnittlige ESG-risikoen i det norskregistrerte fondsutvalget til fondsselskapene basert på tildelte Morningstar Sustainability Ratinger. Minimumskriteriet for å inkluderes i denne undersøkelsen er at fondsselskapet tilbyr minimum 5 norskregistrerte fond/ETF’er som er tildelt en Morningstar Sustainability Rating per 28.02.2021.

Les gjerne denne artikkelen Fakta om Morningstar Sustainability Rating hvis du ønsker mer informasjon om vår Morningstar Sustainability Rating.

Selv om Morningstar Sustainability Rating kun er en kvantitativ vurdering som utelukkende fokuserer på selskapene som fondet er investert i, kan det allikevel være interessant for ESG-fokuserte investorer å ha en viss formening om den gjennomsnittlige tildelte Morningstar Sustainability Ratingen som de ulike fondsselskapene mottar basert på fondene de forvalter. For eksempel kan en gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating på 1-tallet (altså mellom 1 og 2 glober i snitt) være et hint om at man bør undersøke i hvilken grad fondsselskapet hensyntar ESG i investeringsprosessen, forutsatt at ESG er viktig for deg.

Store variasjoner i gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating

Det er 15 fondsselskaper med minimum 5 norskregistrerte fond som er tildelt Morningstar Sustainability Rating per 28.02.2021, og tabellen under viser den gjennomsnittlige Morningstar Sustainability Ratingen til disse 15 fondsselskapene. Aller best ut kommer C WorldWide med 3,67 i gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating basert på 9 fond. C WorldWide hadde også høyest gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating i vår forrige undersøkelse i november 2020. Andreplassen går til Nordea med 3,43 i gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating basert på 14 fond. Den siste pallplassen går til ODIN med 3,42 i gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating basert på 12 fond. Aller nederst finner vi igjen FIRST* som bare er tildelt i gjennomsnittet 1,2 i Morningstar Sustainability Rating basert på 5 fond – en nedgang på 0,4 fra undersøkelsen i november 2020.
*Tre av fem FIRST fond har porteføljebeholdninger per 30.06.2020 hvilket betyr at Morningstar Sustainability Rating kalkuleringene er utført på relativt utdaterte porteføljebeholdninger for tre av fondene.

Søylediagram med gjennomsnittlige antall glober for fondsselskapene

C WorldWide scorer best på Morningstar Sustainability Rating

Grafen under viser gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating for C WorldWide fra september 2019 til februar 2021. Grafen viser at C WorldWide har 3,67 i gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating per 28.02.2021. Dette er identisk med den gjennomsnittlige Morningstar Sustainability Ratingen C WorldWide hadde i september 2019. (September 2019 var den første kalkuleringsmåneden basert på Sustainalytics sin materielle ESG-risikometodikk).

Graf med gjennomsnittlige antall glober

Grafen under viser den gjennomsnittlige ESG-risikoen til C WorldWide fondene. Den stiplede linjen (Portfolio Sustainability Score) viser den mest oppdaterte gjennomsnittlige ESG-risikoen i fondene. Den heltrukne linjen (Historical Sustainability Score) viser den historiske gjennomsnittlige 12-måneders ESG-risikoen i fondene.

Vi ser at C WorldWide har redusert ESG-risikoen i fondene sine jevnt og trutt, fordi både den stiplede- og den heltrukne linjen heller nedover. I tillegg ser vi at den stiplede linjen ligger under den heltrukne linjen. Dette illustrerer en positiv trend fordi den mest oppdaterte gjennomsnittlige ESG-risikoen i fondene (stiplet linje) er lavere enn den gjennomsnittlige historiske 12-måneders ESG-risikoen (heltrukken linje).

Allikevel har C WorldWide i snitt mottatt færre glober i Morningstar Sustainability Rating i forhold til forrige undersøkelse (3,67 i snitt per 28.02.2021 og 3,8 i snitt per 30.09.2020) selv om ESG-risikoen i fondene er redusert. Den spesifikke årsaken til denne reduksjonen er fordi C WorldWide Healthcare Select ble nedgradert til 2 glober (fra 3) i Morningstar Sustainability Rating i oktober 2020. Den mer generelle årsaken er fordi konkurrerende fond har redusert ESG-risikoene relativt mer enn C WorldWide fondene. Dette kan være en indikasjon på at flere fondsselskaper i større grad hensyntar ESG-risikoer i fondsforvaltningen, og at konkurransen om å kapre flest mulige glober i Morningstar Sustainability Rating tilspisser seg.

Graf med historisk portfolio sustainability score

La oss ta en nærmere titt på ESG-risikoen i fondene til C WorldWide. Tabellen under viser Morningstar Sustainability Rating og Portfolio Sustainability Score for C WorldWide fondene. Vi ser at ESG-risikoen er redusert i 7 av 9 fond (Portfolio Sustainability Score vs. Historical Sustainability Score). Vi ser også at 5 av 9 fond er tildelt 4 eller 5 glober i Morningstar Sustainability Rating. C WorldWide Healthcare Select ble nedgradert til 2 glober (fra 3) i Morningstar Sustainability Rating i oktober 2020 og er p.t. det eneste fondet med under gjennomsnittlig antall glober i Morningstar Sustainability Rating (3 glober er gjennomsnittet). Alle de øvrige fondene har uendrede Morningstar Sustainability Ratinger fra vår forrige undersøkelse i november 2020.

TABELL med C Worldwide fond og globeratinger

C WorldWide Stabile Aksjer er et utmerket eksempel på god porteføljeforvaltning av ESG-risikoer. Dette fondet har lavest ESG-risiko (17,9) av samtlige C WorldWide fond. Med hensyn til ESG-risiko er faktisk fondet blant topp 1% av totalt 6 928 fond i sammenligningskategorien «Globale, Store selskaper». Derfor er det ingen overraskelse at C WorldWide Stabile Aksjer er tildelt 5 glober i Morningstar Sustainability Rating.

Fondet investerer utelukkende i selskaper med enten ubetydelig ESG-risiko (2,67% av forvaltningskapitalen), lav ESG-risiko (66,16% av forvaltningskapitalen) eller middels ESG-risiko (31,17% av forvaltningskapitalen), i henhold til porteføljebeholdningen per 28.02.2021.

Tabell med ESG Risk data for C Worldwide fond

C WorldWide Stabile Aksjer har sine syv største investeringer i selskaper med lav ESG-risiko, herunder Intercontinental Exchange (ICE), Visa og Sony, per 28.02.2021.

tabell med 7 største aksjeposisjonene med ESG risk score data for C WorldWide Stabile Aksjer

ESG-risikoanalyse på selskapsnivå utføres av Sustainalytics.

Komplementer din ESG-analyse med Sustainability-dataen på våre fondssider

Husk at private investorer kan dra nytte av Sustainability-dataen på våre fondssider. Der kan du se hvilken Morningstar Sustainability Rating (antall glober) fondet er tildelt, samt at du kan undersøke om ESG-risikoen i fondet har en positiv eller negativ trend.

I illustrasjonen under observerer vi at fondet viser en positiv trend med hensyn til ESG-risiko fordi «Nåværende» Sustainability Score (17,92) er lavere enn «Historisk» Sustainability Score (19,37). ESG-risikoen i et fond kan vurderes basert følgende Sustainability Score intervaller:

  • 0 og 9,99 = Ubetydelig ESG-risiko
  • 10 og 19,99 = Lav ESG-risiko
  • 20 og 29,99 = Middels ESG-risiko
  • 30 og 39,99 = Høy ESG-risiko
  • 40+ = Alvorlig ESG-risiko

 

Institusjonelle investorer kan få tilgang til all ESG-dataen benyttet i denne artikkelen, samt veldig mye mer i Morningstar Direct.

Sustainability data på morningstar.no for C Worldwide stabile aksjer

Motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer