Hvilke fondsselskap har best gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating?

Det er store forskjeller i Morningstar Sustainability Rating blant utvalget til fondsselskapene i det norske fondsmarkedet.

Christopher Greiner, CFA 23.11.2020 | 16:13
Facebook Twitter LinkedIn

Sustainability green 680x453

Morningstar Sustainability Rating kan hjelpe investorer å vurdere ESG-risikoen i fond. Et fond kan tildeles fra 1 til 5 (glober) i Morningstar Sustainability Rating ut ifra ESG-risikoen i fondet relativt til ESG-risikoen i de øvrige fondene i den relevante globale Morningstar kategorien (5 glober er høyeste utmerkelse og indikerer relativt lav ESG-risiko).

Vi har benyttet Morningstar Direct til å avdekke den gjennomsnittlige ESG-risikoen i det norskregistrerte fondsutvalget til fondsselskapene basert på tildelte Morningstar Sustainability Ratinger. Minimumskriteriet for å inkluderes i denne undersøkelsen er at fondsselskapet tilbyr minimum fem norskregistrerte fond/ETF’er som er tildelt en Morningstar Sustainability Rating per 30.09.2020. 

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Interessert i ESG? Finn ut mer om vår nye Morningstar ESG Commitment Level

Klikk her!

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies