4 følelsesmessige skjevheter investorer burde være oppmerksomme på

Følelsesmessige skjevheter kan føre til at investorer tar dårligere beslutninger. Her er fire følelsesmessige skjevheter du bør være oppmerksom på og hvordan du kan redusere deres innflytelse på din beslutningstaking. 

Christopher Greiner, CFA 15.03.2021 | 17.03
Facebook Twitter LinkedIn

4 Egg

Investorer i aksjemarkedet bør opptre rasjonelt, noe som betyr å ta økonomiske rasjonelle og informerte beslutninger uten påvirkning av menneskelige skjevheter og følelser. Likevel kan investorer ofte befinne seg i situasjoner hvor de tar irrasjonelle beslutninger, delvis på grunn av følelsesmessige skjevheter.

Hvorfor er dette et problem? Fordi de fleste investorer som foretar irrasjonelle beslutninger ender til slutt opp med tap. Her er fire følelsesmessige skjevheter du bør være oppmerksom på og hvordan du kan redusere deres innflytelse på din beslutningstaking.

Frykt for å tape 

Forskning viser at mennesker opplever tap som mer smertefullt enn gleden av gevinster. Såkalt tapsaversjon er når vi foretar beslutninger for å unngå å oppleve smerten av tap. Dette kan føre til at du beholder aksjer som har falt i verdi i et håp om at ting vil snu, fordi du desperat ønsker å gå i null. Eller kanskje du selger for tidlig i frykt for å miste urealisert gevinst. For å redusere frykten for å tape, bør du vurdere å ta beslutningene dine basert på fundamental analyse og sannsynlighetene for fremtidige utfall. For eksempel, hvis aksjeinvesteringen din har falt fra 100 kr til 70 kr per aksje, og ditt oppdaterte verdiestimat er 50 kr, bør du sannsynligvis ikke holde på aksjen hvis den eneste grunnen er et desperat håp om at du en dag vil gå i null.

Du bør også foreta en evalueringsrunde før du selger en vinner. Spør deg selv hvorfor du vil selge. Minn deg selv på ditt opprinnelige kursmål og argumentene for hvorfor du investerte. Om du kun selger på grunn av følelser, risikerer du kvitte deg med vinnerne for tidlig.

For mye selvsikkerhet 

Hvis du er for selvsikker, kan du overvurdere kunnskapen og evnene dine, noe som igjen kan føre til at du overvurderer forventet avkastning og undervurderer investeringsrisiko. Det å være alt for selvsikker kan også føre til overdreven trading.

Det å gjennomgå handelshistorikken din kan være en god øvelse for å redusere overdreven selvtillit, så lenge du klarer å forholde deg objektiv i dine vurderinger. Still deg selv spørsmål som; ”hvorfor kjøpte jeg denne aksjen?” eller ”hvorfor solgte jeg på det tidspunktet?”. Hvis du kan identifisere atferdsmønstre i handelsaktiviteten din, er det lettere å korrigere for feil.

Frykt for å angre 

Aversjon mot anger er forbundet med at folk avstår fra å ta beslutninger for å forhindre potensiell anger. Det kan enten være ting du gjorde; ”jeg burde ikke ha kjøpt” eller ting du ikke gjorde; ”jeg burde ha kjøpt.” Ettersom folk ønsker å begrense ting man angrer på, er et mulig resultat fra aversjon mot anger at man følger flokken – man søker trygghet i mengden. Andre kan være for forsiktige med investeringene sine i frykt for å tape, og kan dermed ende opp med å begrense avkastningsmulighetene sine.

Det å ta informerte beslutninger er nøkkelen her. Hvis du kan støtte avgjørelsene dine med rasjonelle argumenter, har du en større sjanse for å ikke angre. Fokuser på faktorer som diversifisering, de langsiktige fordelene ved å være investert i markedet, og estimatene for virkelig verdi av investeringene dine.

Manglende selvkontroll 

Utsatt tilfredsstillelse er noe både voksne og barn sliter med å mestre, og manglende selvkontroll kan forhindre deg i å nå dine langsiktige økonomiske mål, vanligvis fordi du er mer motivert for kortsiktige mål. I følge Sarah Newcomb, behavioral economist i Morningstar: ”Ting på nært hold kjennes viktigere enn ting i det fjerne. Dette er grunnen til at det er så vanskelig å bli motivert til å gjøre ting vi vet er bra for oss i det lange løp, men som ikke har en umiddelbar fordel – eller verre, de koster oss her og nå.»

En mulig konsekvens av å ikke spare for fremtiden, er å ta overdreven risiko i et forsøk på å oppnå høyere avkastning når du blir klar over at det du har ikke er tilstrekkelig til å dekke dine fremtidige behov.

For å øke selvkontrollen kan det å etablere en investeringsplan og ha et personlig budsjett gi deg rammene og motivasjonen som kreves for å ofre kortsiktig glede for å nå dine langsiktige økonomiske mål.

Konklusjon

Følelsesmessige skjevheter er vanskelige å overvinne fordi de er forårsaket av impulser og følelser som er dypt iboende i oss – og ofte forstår vi ikke engang at vi påvirkes av dem. Det å øke investeringskunnskapen din og evaluere resultatene dine for å oppdage atferdsmønstre, kan være en god øvelse for å lære å unngå disse fellene. Det å etablere en investeringsplan kan hjelpe deg med å holde blikket festet på premien. Hvis du kan støtte opp investeringsbeslutningene dine med rasjonelle argumenter basert på solide fakta, har du en større sjanse for å nå dine økonomiske mål.

Denne artikkelen må ikke anses som økonomisk rådgivning. Det anbefales alltid å snakke med en profesjonell finansaktør eller finansrådgiver før du kjøper eller selger verdipapirer.

Kilde: 2016 CFA Level III Volume 2 Behavioral Finance, Individual Investors, and Institutional Investors. Reading 6. The Behavioral Biases of Individuals.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings