Topp 10 fond i 2020

Dette var de fondene dere brukere klikket mest på i 2020.

Christopher Greiner, CFA 11.01.2021 | 15.02
Facebook Twitter LinkedIn

Magnifying glass on blue background

2020 har på alle måter vært et turbulent år. Aksjemarkedene tok en snarvisitt ned i skyggenes dal i mars, men fikk deretter god oppdrift under vingene og har omsider steget til nye rekorder. Under markedsturbulens merker også Morningstar at flere søker opp fondene sine for å få oversikt over hva som har skjedd. Samtidig bør man holde hodet kaldt og kun gjøre endringer som står i forhold til en gjennomtenkt langsiktig plan. Dersom man begynner å kjøpe og selge uten mål og mening vil det fort kunne gjøre vondt verre.

Hvis et fond dekkes i media vil dette også kunne bidra til økt trafikk. Derfor ser vi ofte at hyppige besøkte fond enten er på topp eller bunn mht. avkastninger, betinget at disse fondene allerede har en viss grad av investorinteresse. Altså, de er ofte fond som har (hatt) mange andelseiere og/eller stor forvaltningskapital. Topp 10 listen under viser de mest populære fondene i 2020 basert på antall unike sidevisninger på morningstar.no gitt av Google Analytics i perioden 1.1.2020 til 31.12.2020. Listen er rangert fra mest klikket til minst klikket, altså hadde DNB Teknologi A flest unike sidevisninger i 2020.

DNB Teknologi A

DNB Teknologi A er en gjenganger på topplisten og er igjen fondet dere har besøkt mest. Det er nok fordi fondet har 33,9 milliarder kroner under forvaltning (per 31.12.2020). Fondet har også 4 stjerner i Morningstar Rating, men har hatt noe svakere avkastning i det siste. Morningstar Rating er en sammenligning av historiske resultater målt mot konkurrentene i samme Morningstar kategori (Bransjefond, Teknologi). DNB Teknologi A hadde for eksempel lavere avkastning enn kategorigjennomsnittet i 2019 og fondet fortsatte den svake trenden i fjor der 2020-avkastningen på 24,2% plasserer fondet i 90. persentil innad i Morningstar kategorien (persentilene er fra 1 til 100 der 1. persentil reflekterer fondene med høyeste avkastninger). Men med aktive forvaltere bør man heve blikket og det kan forventes perioder med mindreavkastning. Hvis man ikke klarer dette, bør man heller velge indekserte alternativer. Allikevel bør sektorfond som DNB Teknologi uansett kun inngå i en veldiversifisert portefølje.

DNB Global Indeks A

Dette fondet er også en gjenganger på topplisten. DNB Global Indeks A hadde et maksimalt tap på 15,3% i mars 2020, men har deretter hentet seg kraftig inn og leverte til slutt en avkastning på 13,6% i 2020. Til sammenligning fikk referanseindeksen MSCI World en avkastning på 12,9% i 2020. DNB Global Indeks har 4 stjerner i Morningstar Rating. Fondet har en kapital på 31,6 milliarder kroner (per 31.12.2020).

BlackRock Global Funds - World Technology A2

BlackRock Global Funds - World Technology A2 er det eneste ikke-nordiske fondet på topp 10 listen, og det er ikke for uten grunn at fondet er populært blant norske fondsinvestorer. Fondet har 5 stjerner i Morningstar Rating og Bronze i Morningstar Analyst Rating. Fondet har klart seg godt i både 2019 og under koronakrisen i 2020. Fondet har gjort det bedre enn de fleste konkurrentene begge de to siste årene. 2020-avkastningen endte på hele 80,7% noe som plasserte fondet i 5. persentil i Morningstar kategorien der fondet hører hjemme (Bransjefond, Teknologi). 

DNB Health Care A

DNB Health Care A er det eneste fondet på denne listen som fikk negativ avkastning i 2020. Fondet tapte 3% i 2020 hvilket plasserer fondet i 100. persentil i fondet sin Morningstar kategori, altså en ganske begredelig avkastning. Fondet startet 2020 med 4 stjerner i Morningstar Rating, men har p.t. 3 stjerner i Morningstar Rating (fondet mistet én stjerne i oktober 2020). Fondet har en forvaltningskapital på 3,3 milliarder kroner (per 31.12.2020).

ODIN Eiendom C

ODIN Eiendom C hadde maksimale tap på 33 % i mars 2020, men har jobbet seg tilbake i pluss med en positiv årsavkastning for 2020 på 7,9%. Annualisert 2-års avkastning (2019-2020) er 30,1%, annualisert 3-års avkastning (2018-2020) er 22,9% og annualisert 5-års avkastning (2016-2020) er 17%. ODIN Eiendom C har med andre ord hatt det betraktelig mer utfordrende i 2020 enn i tidligere år. Fondet har en forvaltningskapital på 3,5 milliarder kroner (per 31.12.2020). 

KLP AksjeGlobal Indeks V

Nok et indeksfond på topplisten, denne gangen fra KLP. Dette fondet hadde maksimale tap på 15 % i mars 2020, men har deretter hentet seg kraftig inn og leverte til slutt en avkastning på 13,9% i 2020. KLP AksjeGlobal Indeks V har derfor prestert litt bedre enn DNB Global Indeks A i 2020 (både lavere bunn og høyere topp). KLP AksjeGlobal Indeks V har 4 stjerner i Morningstar Rating. 

Alfred Berg Gambak

Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet fond som manøvrerer i det norske aksjemarkedet. Fondet hadde maksimale tap på 31,8% i mars 2020, identisk med Oslo Børs fondsindeksen men mindre enn gjennomsnittet i kategorien Norske Aksjer (-34,2%). Alfred Berg Gambak har hentet seg kraftig inn og fikk til slutt en avkastning på positive 18,8% i 2020. Fondet har 5 stjerner i Morningstar Rating og 8,3 milliarder i forvaltningskapital (per 31.12.2020)

Handelsbanken Bærekraftig Energi

Handelsbanken Bærekraftig Energi har oppnådd den høyeste 2020-avkastningen blant fondene i denne topp 10 listen. Fondet la på seg hele 126,7% i 2020 og det er kun seks andre fond i Morningstar kategorien Bransjefond, Alternativ energi som kan vise til høyere avkastning i 2020. Handelsbanken Bærekraftig Energi har 5 stjerner i Morningstar Rating og har 36,2 milliarder i forvaltningskapital (per 31.12.2020). 

DNB Miljøinvest A

DNB Miljøinvest A hadde 33,4 % i avkastning i 2019, ganske gjennomsnittlig mht. Morningstar kategorien der fondet er plassert (Bransjefond, Alternativ energi). Fondet nærmest doblet avkastningen i 2020 til 66,2%, men igjen var dette cirka midt på treet (48. persentil) sammenlignet med de øvrige fondene i Morningstar kategorien. Fondet har 3 stjerner i Morningstar Rating.  

DNB Grønt Norden A

DNB Grønt Norden A hadde veldig god avkastning i 2019 (+10 prosentpoeng i forhold til snittet i kategorien og + 12 pp. foran MSCI Norden). Fondet har 5 stjerner i Morningstar Rating. Avkastningen for 2020 endte på respektable 38,5% hvilket tilsvarer 11. persentil i Morningstar kategorien der fondet hører hjemme (Norden).

Dette var altså topp 10 listen over hvilke fond vi har klikket og kikket mest på i 2020 her på morningstar.no.

T.O.: Artikkelforfatter Christopher Greiner eier fondsandeler i KLP AksjeGlobal Indeks V, Alfred Berg Gambak, Handelsbanken Bærekraftig Energi og DNB Miljøinvest A. 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Gambak C (NOK)62 856,98 NOK0,80Rating
BGF World Technology A282,07 USD-0,78Rating
DNB Global Indeks A677,43 NOK0,46Rating
DNB Grønt Skifte Norden A2 969,77 NOK0,78Rating
DNB Health Care A602,89 NOK0,92Rating
DNB Miljøinvest A1 617,99 NOK-0,39Rating
DNB Teknologi A4 529,83 NOK0,32Rating
Handelsbanken Bærekraftig Energi319,27 NOK-0,26Rating
KLP AksjeGlobal Indeks P3 078,29 NOK0,36Rating
ODIN Eiendom C NOK1 590,29 NOK-0,01

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer