Vi lanserer Morningstar ESG Commitment Level

Flere investorer inkluderer nå i større grad ESG (miljø, sosiale forhold og selskapsstyring) i sin investeringsprosess. For å hjelpe investorer å navigere enda bedre i ESG-landskapet har Morningstar utviklet ESG Commitment Level.

Christopher Greiner, CFA 17.11.2020 | 14.18
Facebook Twitter LinkedIn

Sustainable image Morningstar ESG commitment article

Fokuset på ESG har økt verden over og fondsselskapene har besvart denne økende interessen med å tilby et bredere utvalg av ESG-relaterte fond. Det økte utvalget øker også kompleksiteten for investorer, og det er mange spørsmål som må besvares for å kunne skille klinten fra hveten, fordi hva er egentlig et ESG-fond? Per i dag finnes det ikke et unisont svar på dette spørsmålet, men vi kan nok være enige i at fondets investeringsstrategi på en eller annen måte må inkludere miljø, sosiale forhold og selskapsstyring, altså ESG-faktorene, for å være et ESG-fond.

For å hjelpe investorer å navigere i det stadig mer komplekse ESG-landskapet, har vi utviklet vår nye Morningstar ESG Commitment Level - en kvalitativ vurdering av strategier (Strategy ESG Commitment Level) og kapitalforvaltere (Asset Manager ESG Commitment Level) – som er et veldig godt komplement til vår eksisterende Morningstar Sustainability Rating (også kjent som globe-ratingen). La oss forklare nærmere.

Vår eksisterende Morningstar Sustainability Rating er en kvantitativ vurdering som hjelper investorer å raskt avdekke ESG-risikoen i en fondsportefølje. Men Morningstar Sustainability Rating fokuserer utelukkende på selskapene som fondet er investert i. Altså, man får ingen informasjon om for eksempel i hvilken grad fondsforvalterne har inkludert ESG i investeringsbeslutningene, eller om fondet i det hele tatt har tilstrekkelige ESG-ressurser tilgjengelig (ESG analytikere/spesialister, ESG-datakilder etc.) til å implementere en robust ESG-strategi.

Morningstar ESG Commitment Level tar ESG-analysen til et nytt nivå

Det er her vår nye Morningstar ESG Commitment Level gjør sitt inntog som et nyttig kompliment. Morningstar ESG Commitment Level er utviklet for å hjelpe investorer å vurdere i hvilken grad individuelle strategier og kapitalforvaltere har forpliktet seg til å inkludere ESG i investeringsprosessene og i organisasjonen. Dette er en kvalitativ vurdering som utføres av vårt globale team av analytikere, og tildeles til både strategier og kapitalforvaltere. Morningstar ESG Commitment Level består av fire nivåer: Leader, Advanced, Basic og Low (Leader er den beste utmerkelsen).

Det er kun strategier og kapitalforvaltere som allerede dekkes av vår Morningstar Analyst Rating som blir tildelt Morningstar ESG Commitment Level. Det betyr dessverre at ingen norske strategier eller kapitalforvaltere vil bli tildelt Morningstar ESG Commitment Level. Vi lanserer Morningstar ESG Commitment Level på 107 strategier og 40 kapitalforvaltere dekket av teamene våre i Nord-Amerika, EMEA, Hong Kong og Australia. Fremover vil vi produsere Morningstar ESG Commitment Level for strategier og kapitalforvaltere hvor vi produserer Morningstar Analyst Rating. Du kan lese mer om Morningstar ESG Commitment Level her: Å bringe ESG i fokus med vår nye Morningstar ESG Commitment Level og Morningstar ESG Commitment Level metodedokument.

To fond med ulike Morningstar ESG Commitment Level

La oss se nærmere på Morningstar ESG Commitment Level for to fond som er til salgs i Norge.

ESG Commitment Level

BNP Paribas Climate Impact Classic Capitalisation

BNP Paribas Climate Impact Classic Capitalisation tilhører strategien Impax Environmental Markets som er tildelt Leader i Strategy ESG Commitment Level, samt at selskapet som forvalter denne strategien, Impax, er tildelt Leader i Asset Manager ESG Commitment Level. I tillegg innehar BNP Paribas Climate Impact Classic Capitalisation 4 i Morningstar Sustainability Rating.

Strategier som tildeles Leader i Strategy ESG Commitment Level, anses av våre Morningstar analytikere som de aller beste med hensyn til ESG. Det betyr at BNP Paribas Climate Impact Classic Capitalisation for eksempel har tilgjengelig ESG-spesialister av høy kvalitet. Videre inkluderes ESG-analyser i aller høyeste grad i investeringsprosessen. Det vurderes også at strategier som tildeles Leader i Strategy ESG Commitment Level har godt implementerte systemer for å aktivt engasjere seg i selskapene de investerer i med hensyn til ESG-spørsmål og stemmefullmakter. For å bli tildelt Leader, må et fond også støttes av en kapitalforvalter som mottar minimum Advanced i Asset Manager Morningstar Commitment Level. BNP Paribas Climate Impact Classic Capitalisation forvaltes som nevnt av Impax – en kapitalforvalter som er tildelt Leader i Asset Manager Morningstar Commitment Level.

DWS Invest Top Dividend LC

DWS Invest Top Dividend LC tilhører strategien DWS Top Dividende som er tildelt Low i Strategy ESG Commitment Level, samt at selskapet som forvalter denne strategien, DWS, er tildelt Basic i Asset Manager ESG Commitment Level. I tillegg er DWS Invest Top Dividend LC tildelt 1 i Morningstar Sustainability Rating.

Strategier som tildeles Low i Strategy ESG Commitment Level, er investeringsstrategier som våre Morningstar analytikere ikke tror vil imøtekomme behovene til investorer som ønsker å investere i fond som meningsfullt inkluderer ESG.

Konklusjon

Vi ser at Morningstar ESG Commitment Level gir verdifull informasjon til investorer som er på utkikk etter ESG-vennlige fond. I tilfellet med BNP Paribas Climate Impact Classic Capitalisation, kan man for eksempel forvente at fondet vil fortsette å ha høyt fokus på ESG og derav muligens fortsatt relativt lav ESG-risiko (altså 4 eller 5 i Morningstar Sustainability Rating) på grunn av Leader i både Strategy ESG Commitment Level og Asset Manager ESG Commitment Level (merk allikevel at Morningstar ESG Commitment Level og Morningstar Sustainability Rating er uavhengige av hverandre). I tilfellet med DWS Invest Top Dividend LC, kan man for eksempel forvente at eventuelle endringer i fondets ESG-risiko vil være drevet av andre hensyn enn ESG, på grunn av Low i Strategy ESG Commitment Level.

Morningstar ESG Commitment Level Metodedokument

Klikk her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer